خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد
دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد

همراه با پرسش نامه
فهرست مطالب
چکیده : ۸
۱- مقدمه : ۱
۲- موضوع تحقیق و تبیین آن: ۳
تبیین موضوع تحقیق : ۳
۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) ۵
۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع ۷
۶- ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش) ۹
۷- واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ۱۱
بررسی پیشینه پژوهش : (Research Literature) 12
تاریخچه: ۲۱
ب- سابقه عملی تحقیق ۲۴
۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران ۲۸
۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق: ۳۳
روش تحقیق (متدلوژی) : (Research Method) 37
۲- انواع فرضیه ۳۷
الف-۲) فرضیه بدون جهت ۳۸
۱- تعریف جامعه آماری : ۳۹
۲- جامعه آماری این تحقیق  : ۳۹
۴- انواع نمونه گیری: ۴۰
نمونه گیری به ۲ روش کلی انجام می گیرد : ۴۰
ب) نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده ۴۱
– نمونه های غیر احتمالی ۴۲
ب) نمونه گیری اتفاقی ۴۲
ج) نمونه گیری وضعی ۴۲
د) نمونه گیری موردی ۴۳
A- روش پرسشنامه ای ۴۵
B- روش مصاحبه ای ۴۶
۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ۴۷
۴- تعیین روائی روش جمع آوری اطلاعات ۴۷
تعیین روایی ۴۷
۱- تعریف روش تحقیق ۴۸
۲- انواع و روش های تحقیق ۴۸
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۱
جدول فراوانی و درصدی سوال شماره «۱» ۵۱
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۲» ۵۲
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۳» ۵۳
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۴» ۵۴
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۵» ۵۵
۶-چه مقدارازاوقات فراغت خودراصرف تماشای تلویزیون می کنید؟ ۵۶
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۶» ۵۶
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۷» ۵۷
۸ – چه مقدار از اوقات فراغت خود را با اینترنت می گذرانید؟ ۵۷
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۸» ۵۸
۹ -گوش دادن به موسیقی چقدر از اوقات فراغت شما را به خود اختصاص می دهد؟ ۵۸
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۹» ۵۹
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۰» ۶۰
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۱» ۶۰
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۲» ۶۱
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۳» ۶۲
۱۴-تاچه میزان اوقات فراغت خودراباسفربه شهرهای مختلف می گذرانید؟ ۶۳
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۴» ۶۳
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۵» ۶۴
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۶» ۶۵
جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۷» ۶۶
ب: تجزیه وتحلیل سوالات تشریحی ۶۷
۲۰-دوست دارید اوقات فراغتتان رادر انجام چه کارهایی بگذرانید؟ ۶۹
ج:تجزیه و تحلیل سوالات پژوهشی ۷۰
۱۸ -۴داده های مربوط به میزان اوقات فراغت دانش آموزان ۷۱
۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی ۸۳
منابع ۸۷
پرسش نامه ۸۹
چکیده :
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .
این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.
این تحقیق شامل ۷ سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .
اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .
جامعه آماری نیز ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد هستند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (۶۹%)‌سنجیده شد.
۱- مقدمه :
در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .
توجه به این نکته بسیار مهم است که اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است که نحوه ی گذراندن آن هم ممکن است باعث سلامت ،‌رشد و کمال فرد شود و هم موجب کندی ،‌انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی ،‌اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یک سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران ‌،به ویژه همسالان است ،‌از یکنواختی گریزان است و در کارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر ….
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است