دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

بررسی نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

فهرست مطالب

پیش گفتار 1

فصل اول سیال حفاری
1-1 مقدمه 4
1-2 هرزروی سیال حفاری 5
1-3 انواع سیالات حفاری 7
1-3-1 گازها7
1-3-1-1 معایب سیالات گازی8
1-3-1-2 محاسن سیالات گازی 9
1-3-2 مایعات10
1-3-2-1 موارد استفاده از آب11
1-3-3 ذرات کلوئیدی 12
1-3-4 گل حفاری12
1-3-4 امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب 12
1-3-5 ترکیبی از دو نوع سیال حفاری12
1-4 سیال حفاری پایه روغنی13
1-5 سیال حفاری پایه آبی 14
1-6 سیال حفاری پایه سنتزی 15

فصل دوم گل حفاری
2-1 انواع گل های حفاری 16
2-1-1 گل های روغنی16
2-1-2 گل های امولوسیونی پایه آبی 17
2-1-3 گل های امولوسیونی پایه نفتی18
2-1-4 گل های رسی19
2-2 وظایف گل حفاری 20
2-2-1 تمیز کردن چاه21
2-2-2 خنک کاری 24
2-2-3 روان کردن 25
2-2-4 پر کردن منافذ 26
2-2-5 کنترل فشار 27
2-2-6 معلق نگه داشتن28
2-2-7 ترخیص شن 29
2-2-8 تحمل وزن لوله های حفاری30
2-2-9 دریافت اطلاعات 31
2-2-10 انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته 32
2-3 بنتونیت 33
2-4 تهیه گل بنتونیتی34
2-5 فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی 35
2-6 افزودن ملاس 36
2-7 انواع رس38
2-8 تعیین ماهیت رس39
2-9 ذرات کلوئیدی40

فصل سوم تینر
3-1 انواع تینر41
3-1-1 تینرهای معدنی42
3-1-2 تینرهای آلی 44
3-2 مهمترین تینرهای ساخته شده 46

فصل چهارم حفاری بوسیله هوا
4-1 حفاری تحت تعادل48
4-2 روش های حفاری با هوا50
4-2-1 روش تر50
4-2-2 روش خشک 51

فصل پنجم سیال حفاری هزینه ها را تا 10%در هر فوت کاهش می دهد
5-1 مقدمه52
5-2 زمینه میدان54
5-3 انتخاب مته و هیدرولیک55
5-4 مایع حفاری56
5-5 نتیجه استفاده از سیال حفاری 59
5-6 بالا بردن rop 62
5-7 خلاصه کارهای انجام شده63
5-8 نتیجه65

فصل ششم تصفیه گل حفاری
6-1 مقدمه66
6-2 سیستم های تصفیه گل حفاری 68
6-2-1 سیستم solid control 69
6-2-2 سیستم zero discharge 71
6-3 بازیافت گل های حفاری72
6-4 کاهش حجم پسماند74
6-5 به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار 75
6-6 به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری77
6-7 کاربرد خشک کن ورتیکال بست78
6-8 تشریح سیستم 79
6-9 سیستم اداره سیال82
6- 10 نتیجه گیری 84
منابع89

 

دانلود پروژه بررسی نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد