دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی نقوش گبه و گلیم و دستبافته های ایرانی

فهرست مطالب
مقدمه
 ريشه‌يابي نام گبه
آشنايي و شناختي از گبه
استاندارد و اندازه گبه
طرح گبه
رنگهاي مورد مصرف در گبه
تقسيم بندي رنگ‌ها
تقسيم بندي كلي رنگها
روانشناسي رنگها در گبه
توصيه براي پاك كردن لكه‌هاي گبه
توصيه براي مبارزه با بيد و جلوگيري از بيدزدگي
موقعيت جغرافيايي استان فارس
دنا و زردكوه بلندترين قلل زاگرس و نقش آن در زندگي عشاير كوچ رو
گبه در چه منطقه‌اي و توسط چه كساني بافته مي شد
عشاير ‌ايل قشقايي
طايفة شش بلوكي
طايفة فارسي مدان
مهمترين طرح و نقش گبه‌هاي عشايري
اهميت تاريخي طرح شير
2-طرح خشتي يا قابي شكل
3-طرح حوض گبه
4-طرح گل گبه
5-طرح‌ايلاتي
6-طرح درختي
7-طرح هندسي
8-طرح ابرش
9-طرح چهارفصل
نقش‌ها نشانة‌ چه نماد و سمبلي هستند
نقش درخت
نقش كودك و بچه
نقش چادر
نقش گل
نقش سگ
نقش شتر
نقش اسب
طرح مشترك و نحوة بافت گبه در بين‌ايلات فارس
رنگهاي مورد مصرف عشاير‌ايل قشقايي در گبه‌ها
مقايسه گبه‌هاي قديمي با گبه‌هاي جديد
گليم گبه(گچمه)
ويژگيهاي فني گليم گبه(گچمه)
ريشه‌يابي نقوش گليم گبه
توصيه‌هاي بهداشتي و‌ايمني براي پيشگيري از حوادث در كارگاه‌هاي گبه بافي
نام‌هاي گبه‌هاي امروز و نمونه‌هايي از آن
گبة‌ سه ترنج
 گبة‌ شطرنجي
گبة عرب
نام گبه‌هاي ديروز و نمونه‌هايي از آن
گبة شش بلوكي
گبة شيري نادر
گبة سه ترنج
طراحي و نقشپردازي
نقشمايه‌هاي گليمي
گروه 1 نقشمايه‌هاي هندسي
گروه 2 نقشمايه‌هاي دوگانه
گروه 3 نقشمايه‌هاي تلفيقي
گروه 4 نقشمايه‌ها حاشيه‌اي
نقشهاي گليم قشقايي
1 نقش اشكالي
2  كف ساده
3 محرمات
4 خشتي
5 قابي
6  شطرنجي
5 نمونه‌هاي گليم قشقايي
كشكولي(؟)، اواخر قرن دوازدهم تا اوايل قرن سيزدهم هـ ق  119*194 سانتيمتر
كشكولي(؟)، دهة آخر قرن سيزدهم تا دة اول قزن چهاردهم هـ ق 143*457 سانتيمتر
كشكولي(؟)، دهة‌ هشتم تا دهة آخر قرن سيزدهم هـ ق 107-163 سانتيمتر
دره شوري، دهة پنجم تا ششم قرن چهاردهم هـ   ق
كشكولي، اواخر دهة ششم قرن چهاردهم هـ  ق  142*258 سانتيمتر
دره شوري، دهة دوم تا سوم قرن چهاردهم هـ  ق
كشكولي، اواخر دهة هشتم قرن چهاردهم هـ ق
آردكپان، اواخر دهة هشتم قرن چهاردهم هـ ق  (اندازة‌4)
كشكولي(؟)، دهة هشتم تا دهم قرن سيزدهم هـ  ق
سوزني قشقايي
1 مقدمة تاريخي
2 اسلوب بافت و چگونگي كاربرد
3 نقشپردازي و رنگ آميزي
4 نمونه‌هاي سوزني قشقايي
دستبافته هاي ايلات بهارلو و اينالو   
نقشپردازي و رنگ آميزي
گليم و سوزني
دست بافته هاي ايلات عرب
طايفه‌هاي بافنده و ويژگيهاي بافندگي
رنگ آميزي
نمادها و نگاره‌ها
در گليم
ساختار و هندسه
اعتقادات و خرافات
سنت‌‌‌ها و فرهنگ بومي
نگاره‌‌‌هاي تولد
نگاره‌‌‌هاي زندگي
نگاره‌‌‌هاي محافظت از زندگي
نگاره‌‌‌هاي زندگي پس از مرگ
نكاتي چند در طراحي دكوراسيون داخلي
فضا
اصول طراحي
الگوهاي طراحي
تناسب
تعادل
انواع تعادلها
هماهنگي
مقياس
يكي شدن و فراواني
ريتم
تأكيد
رنگ و نور
تركيب رنگها
رنگهاي مياني
ابعاد رنگ
مفهوم رنگ ها
سازواري اشكال هندسي و رنگها
تغيير رنگها
بافت اجسام و اشياء
بافت و نور
رنگ كف پوش و پوشش كف
قدرت رنگ
دماي رنگ
مطالبي مهم دربارة‌ رنگها
انواع نورها
اثرات نور بر رنگ هاي مختلف
سخن آخر مؤلف
گزارش كار
منابع و مآخذ

دانلود پروژه بررسی نقوش گبه و گلیم و دستبافته های ایرانی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد