دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی نیروگاه ها و راکتورهای هسته ای

بررسی نیروگاه ها و راکتورهای هسته ای
فهرست مطالب
* مقدمه 1
* فصل اول مباني راكتورهاي هسته اي
* بخش اول فيزيك اتمي و هسته اي
* اتم و هسته5
* ايزوتوپ ها5
* واكنشهاي هسته اي 6
* واكنش زنجيره اي8
* دسته بندي انواع راكتورها9
* چرخة نوترون در راكتورهاي حرارتي10
* بخش دوم اصول فيزيكي ساختمان راكتورهاي هسته اي
*  توليد برق13
*  راكتورهاي برق هسته اي16
*  راكتورهاي آب سبك17
*  راكتورهاي آب تحت فشار21
*  راكتورهاي آب جوشان24
*  راكتورهاي آب سنگين25
*  راكتور كاندور25
*  راكتور آب سنگين مولد بخار26
* راكتور كند شونده با گرافيت26
* راكتورهاي ماگنوس27
* راكتور پيشرفت خنك شونده با گاز 30
* راكتورهاي سريع زاينده30
* فصل دوم مباني نيروگاههاي هسته اي
*  نيروگاه هسته اي33
*  راكتور هسته اي35
*  انرژي هسته اي38
* فصل سوم كنترل راكتور
* بخش اول اثرهاي سيستم كنترل راكتور
*  شكل زهر كنترل42
*  سيستم هاي كنترل در راكتور47
*  بحراني كردن راكتور49
* بخش دومكارگرداني راكتورها
*  زهرهاي حاصل از شكافت51
*  تشكيل محصولات شكافت 53
* فصل چهارم ايمني هسته اي و حفاظت در برابر تابش
* ايمني هسته اي 55
* حفاظت در برابر تابش56
* فصل پنجم مواد مورد نياز در راكتورهاي هسته اي
* بخش اول سوخت
* اورانيوم60
* پلوتونيوم60
*  بخش دوم
*  سوخت هسته اي62
*  غني سازي اورانيوم62
* عنوانصفحه
* آبشار 63
*  فاكتور جداسازي63
*  قدرت جداسازي64
* بخش سوم
*  روش هاي غني‌سازي 65
*  روش الكترومغناطيسي 65
*  روشپخش گازي66
*  روش سانتريفوژ69
*  فرايند جت70
*  روش غني سازي با ليزر71
*  هزينة غني سازي72
*  ذخاير جهاني اورانيوم 75
* فصل آخر نتيجه گيري
* منابع و مأخذ
* اصطلاحات انگليسي

دانلود پروژه بررسی نیروگاه ها و راکتورهای هسته ای
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد