دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول
* 1-1- تاريخخه برنا مه ريزي احتياجات
* 1-2- اهداف مطالعاتي
* 1-3- حدود مطالعاتي
* فصل دوم – مفاهيم MRP
* 2-1- تعريف MRP و جايكاه آن
* 2-2- نتيجه كيري از اهداف MRP
* 2-3-عملكرد MRP
* 2-3-1- طراحي MPS
*  2-3-2- فهرست مواد اوليه قطعات( BOM)
* 2-3-3- فهرست موجودي انبار
* 2-4- ديدكاههاي MRP
* 2-5- وروديها و خروجيهاي MRP
* 2-6- محاسن و محدويتهاي MRP
* 2-7-عوامل برنامه ريزي مؤثر MRP
* 2-7-1- فاصله زماني تحويل
* 2-7-2- ذخيره اطمينان در MRP
* 2-7-3- سياست سفارشدهي در MRP
*
* فصل سوم – ارتباط MRP با MRPII و JIT
* 3-1- رابطه MRP و MRPII
* 3-2- توسعه MRP به MRPII
* 3-3- اصول و اهداف سيستم MRPII
* 3-4- MRP مدار بسته در سيستمهاي MRPII
* 3-5- بخشهاي وظيفه اي MRPII در مقايسه با MRP
* 3-5-1- كنترل سطوح كاركاهي
* 3-5-2- مالي و حسابداري
* 3-5-3- خريد
* 3-5-4- بازاريابي
* 3-5-5- مهندسي
* 3-5-6- توزيع
* 3-6- محدوديتهاي سيستم MRPII در مقايسه با سيستم MRP
* 3-7- اجزاء سيستمهاي MRPII
* 3-8- MRP و JIT
* 3-8-1- سيستمهاي توليد به موقع (just-in-time)
* 3-8-2- سيستمهاي MRP
* 3-8-3- سيستم بياده سازي
* 3-9- ارزيابي عملکردهاي مديريت
* 3-9-1- مقدمه
* 3-9-2- تقويت كار
* 3-9-3- TQM
* 3-9-4- JIT TQM
* 3-9-5- WCM
* 3-9-6- تکنولوژي توليد بهينه شده روش OPT
*
* فصل جهارم – مكانيزمMRP
* 4-1- محاسبات MRP
* 4-1-1- الگوريتم -محاسبات MRP
* 4-2- ساختار چند سطحي عمودي و افقي
* 4-3- تبديل تقاضاي ناخالص به خالص
* 4-4- انتقال دادن پيش زمان توليد
* 4-5- نمودار MRP
* 4-5-1- پريود هاي زماني Time Buckets
* 4-5-2- هماهنگي زماني4-5-3- علامت گذاري پايين ترين سطح BOM
* 4-6- تعيين اندازه دسته هاي توليدي(Lot sizing)
* 4-6-1- اندازه دسته ثابت
* 4-6-2- روش دسته به دسته
* 4-6-3- روش حداقل هزينه بر واحد
* 4-6-4- روش حداقل هزينه كل
* 4-6-5- بالانس كردن قطعه پريود
* 4-6-6- روش period order quantity))
* 4-7- ذخيره احتياطي و زمان احتياطي
* 4-8- Firm planned orders
* 4-9- PEGGING
* 4-10- MRP در برابر نقطه سفارش
* 4-11-کنترل توليد با حلقه بسته Closed loop manu facturing control
* 4-12- کاربرد MRP در برنامه ريزي توليد
* فصل بنجم
* 5-1- نتيجه كيري وجمع بندي
* 5-2- تعاريف و اصطلاحات
* 5-3- فهرست منابع……………….

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد