دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل چهار نرم افزار مخرب ویروس و تروجان

بررسی و تجزیه و تحلیل چهار نرم افزار مخرب (ویروس و تروجان)
فهرست مطالب
* فصل يکم- ويروس ها
*  – 1-1تعريف ويروس
*  – 2-1تاريخچه ورود ويروس
* -3-1 انواع ويروس
*  -1-3-1سکتور بوت (boot sector)
*  – 2-3-1ويروس هاي ماکرو (کلان دستور)
*  – 3-3-1ويروس هاي چند ريخت
*  -4-3-1ويروس هاي مخفي
*  – 5-3-1ويروس هاي چند بخشي
*  -6-3-1ويروس هاي مبتني بر پست الکترونيکي
*  -7-3-1ويروس هاي دوزيست
*  – 4-1ساير نرم افزار هاي مخرب
*  – 1-4-1کرم ها
*  -1-1-4-1تاريخچه اولين کرم
* 2-4-1اسبهاي تروا (Trojan Horse )
*  -3-4-1جاسوس افزارها(Spyware)
*  -4-4-1درهاي پشتي (Backdoor)
*  – 5-4-1باكتري ها (Bacteries )
* Zombie -6-4-1
* Rootkits -7-4-1
*  -8-4-1بمب هاي منطقي
* -5-1عملكرد ويروس ها
*  -1-5-1پيغام ها
*  -2-5-1 شوخي ها
*  -3-5-1غير فعال كردن دسترسي ها
*  – 4-5-1سرقت اطلاعات
*  – 5-5-1تخريب اطلاعات
*  – 6-5-1پاك سازي اطلاعات
*  -7-5-1عدم دسترسي به سخت افزار
* – 6-1راه‌هاي ويروسي شدن
* فصل دوم-آناليزويروس مليسا
*  2-1-ويروس مليسا يک خطر جديد
* 2-2-اثرات مخرب ويروس مليسا
* 2-3-خسارت هاي فراوان ويروس مليسا
*  2-4-متغير ها و گونه ها
* 2-5-بازداشت فرد مظنون به توليد مليسا
*  2-6-نتيجه گيري
* 2-7-سورس کد ويروس مليسا
* 2-8-روش پاکسازي ويروس مليسا
* فصل سوم-آناليز کرم MyDoom
*  3-1-بررسي عملكرد كرم Mydoom
* 3-2-تاثيرات اين كرم بر روي ويندوز
* 3-3-سورس کد کرم MyDoom
* 3-4-روش هاي پاكسازي ويروس My doom
* فصل چهارم-آناليزويروس CIH Chernoble
* 4-1-بررسي وعملکرد ويروس CIH
* 4-2-مکانيسم آلودگي
* 4-3- هشدار ويروس win 32/ CIH
* 4-4-نتيجه‌گيري
* 4-5-سورس کد ويروسCIH
* 4-6-روش پاک سازي ويروس CIH
* فصل پنجم-آناليز Get codec multi media Trojan
* 5-1-بررسي تروجان
* 5-2-مسير مقدار دهي و بررسي پايه
* 5-3-مسير Set_Mutex (تنظيم تحريف)
*  5-4-مسيرModify_Winamp_Conf
*  5-5 -مسير Modify _Wmp_Conf
* 5-6-مسير مكانيسم جستجو و آلودگي
*  5-7-جستجوي فايل
* 5-8-آزمايش فايل هاي آلوده
* 5-9- نتيجه گيري
*  5-10-پاکسازي تروجان Getcodec Multimedia

دانلود پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل چهار نرم افزار مخرب ویروس و تروجان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد