باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول
دانلود پروژه بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

دانلود پروژه بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول

بررسی و طراحی تأسیسات الکتریکی شرکت ایران کپسول
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول – مشخصات کارخانه
* ۱ – مشخصات عمموی کارخانه
* ۲ – قسمت‌های کلی کارخانه
* ۲ – ۲) قسمت تولید و نگهداری
* ۳-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
* ۴-) فرایند تولید
* فصل دوم – برآورد بار مصرفی
* غیر همزمانی یا تخمین ضریب ‌همزمانی
* فصل سوم- محاسبه و طراحی سیستم روشنایی
* ۱ – اصول روشنایی و ساختمان لامپها
* مقدمه
* الف) اصول اقتصادی
* ب – اصول بهداشتی
* ج) اصول زیبائی
* روشنائی داخلی
* محاسبات روشنائی
* بررسی و مقایسه لامپهای مختلف
* الف) لامپها فلوئورسنت
* ب) لامپ جیوه‌ای
* ج) لامپ‌های رشته‌ای خارجی با رفلکتور و بدون رفلکتور
* د) لامپهای هالوژن
* ه) لامپهای سدیم فشار زیاد
* انتخاب نوع چراغ و سیستم روشنایی فضا‌های مختلف
* الف) پخش نور
* ب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعیت نصب به شش دسته تقسیم بندی می‌شوند
* سیستم روشنایی فضاهای مختلف
* الف) کارگاهها
* ب) موتورخانه
* ج) سالن ورزشی
* د) اماکن اداری
* ه) غذا‌خوریها
* محاسبات روشنایی (روش شارنوری)
* محاسبه روشنایی داخلی به روش نصب فضا
* مشخص کردن مشخصات محل
* ۲) انتخاب نوع روشنایی (حالت نورپردازی)
* ۳) انتخاب سیستم روشنایی
* الف) سیستم روشنایی مستقیم
* ب) سیستم نیمه مستقیم
* ج) سیستم روشنایی یکنواخت
* د) سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیم
* ه) سیستم روشنایی غیر مستقیم
* ۴)                انتخاب نوع لامپ و نوع حباب
* ۵) انتخاب ضریب آلودگی
* ۷) مشخص کردن رنگ‌آمیزی اتاق‌ها و تغیین ضرائب انعکاس سقف، دیوار و کف
* ۸) مشخص کردن ضریب بهره روشنایی (μ)
* ۹) محاسبه جریان نور
* ۱۰) محاسبه تعداد لامپ‌ها جریان نوری هر لامپ
* ۱۱) تعیین و محاسبه روشنائی موضعی
* ۳- روشنائی خارجی
* ۱ – هدف از روشنائی خارجی
* ۲ – محاسبه روشنائی خیابانها
* انواع آرایش چراغ‌ها
* الف) ارتفاع نصب چراغها
* ب) تعیین فاصله دو چراغها در خیابانها
* ج) مشخصات لامپهای روشنائی خیابانها
* این منحنی‌ها مقدار ضریب استفاده (ضریب بهره روشنائی) cu را بر حسب
* د) محاسبه جریان نور لامپها
* تعیین ضریب آلودگی و فرسودگی (LDD, LLD)
* محاسبه فاصله تیرها از هم
* فرمان روشنائی محوطه
* محاسبه روشنائی محوطه
* خیابان اصلی
* خیابان شمالی
* خیابان جنوبی
* ۴ – روشنائی حفاظتی و نورتابی ساختمان
* انتخاب نوع نورافکن
* محاسبه نورتابی
* فصل چهارم – محاسبه و بررسی سیستم توزیع قدرت
* ۱ – توزیع قدرت در مجتمع صنعتی
* انواع سیستم توزیع برق
* شبکه شعاعی (باز)
* بارهای روشنائی مراکز صنعتی
* خصوصیات سیستم‌های توزیع برق
* تعیین میزان بار روشنائی
* تعیین تعداد انشعاب‌های روشنائی
* کنترل انشعابهای روشنائی
* بارهای صنعتی ( غیر روشنائی)
* تعیین میزان بار صنعتی
* تعداد انشعاب‌ها برای بارهای صنعتی
* کنترل انشعابهای موتورها
* ۲ – محاسبه سطح مقطع کابل
* روش انتخاب کابل
* شناخت کابلها
* تعیین افت ولتاژ
* وضعیت استقرار کابلها
* ۱ – سینی کابل
* ۲ – ترنچ کابل
* ۳ – نصب تابلو‌هائی برای عبور کابل
* ۴ – نصب کابل توسط بست بصورت روکار
* ۵ – دفن کابل
* ۶ – احداث راکتهای زمینی
* خلاصله‌ای از مطالب محاسبه سطح مقطع کابل و بعد از آن محاسبه سطح مقطع کابلهای مختلف
* یک نمونه از محاسبه سطح مقطع کابل
* فصل پنجم –  محاسبه و طراحی مراکز کنترلی و حافظتی
* ۱ – لزوم حفاظت و نحوه انتخاب فیوزها، بیمتال‌ها و کلید‌های قدرت
* ۱ – کلیدهای دو قطبی
* ۲ – کلیدهای سه قطبی
* ۳ – کلیدهای فیوزدار
* ۴ – فیوزها
* ۱ – ۴ – فیوزهای تأخیری
* ۲ – ۴ – فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی
* ۳ – ۴ – فیوزهای محدود کننده جریان
* – منحنی‌های قطع فیوزها
* – قدرت قطع فیوزها
* – استفاده از فیوزها برای محافظت مدارها و دستگاهها
* – محافظت از سیم‌ها و کابلها در انشعابهای معمولی
* محافظت از انشعاب‌های موتورها
* حفاظت با استفاده از کلیدهای با قطع خودکار
* ۲- محاسبه و طراحی زمین حفاظتی
* «زمین کردن و صفرکردن در تأسیسات الکتریکی»
* ۲- زمین کردن الکتریکی
* ۳ – اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار برده می‌شود
* – انواع مقارمتهای زمین
* ۱) مقارمت مخصوص زمین
* ۲) مقاومت گسترده زمین
* ۳) مقاومت زمین
* – انواع میله‌ها
* ۱) میل سطحی
* ۲) میل عمقی
* ب) میل‌ صفحه‌ای
* – سنجش مقاومت گسترده زمین
* – محاسبه مقاومت الکترودهای میله‌ای
* – محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله‌ای
* ا- محاسبه میل زمین حفاظتی جهت تابلوهای کارخانه
* فصل ششم – طرح و انتخاب وسایل جبرانگر
* – لزوم اصلاح ضریب توان (قدرت)
* – تصحیح ضریب قدرت توسط خازن
* – اقتصادی‌ترین ضریب قدرت
* – محاسبه توان دواته مورد نیاز کارخانه و تعداد خازن‌های مورد نیاز
* فصل هفتم- طراحی سیستم‌های صوتی، اعلام حریق و تلفن
* – سیستم صوتی
* – اثر نویز
* – بلندگو‌ها
* – فشار صدای خروجی بلندگو و تضعیف صدا
* – آرایش بلندگوها
* آرایش بلندگوهای داخلی
* – تعیین نوع کابل تغذیه
* – اتصال الکتریکی بلندگوها
* محاسبه توان و تعداد بلندگو‌
* – نکات عملی مربوط به نصب
* ۲- طراحی سیستم تلفن مرکزی
* کابلهای مخابراتی
* -توضیحات اضافه
* ۳- سیستم اعلام حریق
* – مشخصات اجزاء سیستم اعلام حریق
*  – مدار بندی
* – انتخاب دتکتور برای فضاهای مختلف
* – سیستم اعلام حریق سوله‌ها
* – انواع سیستمهای اعلام حریق اتوماتیک
* – شستی‌ اعلام حریق و مکانهای نصب آنها
* آژیرهای صوتی اعلام حریق
* توجه‌
* – تابلوی کنترل مرکزی
* منبع تغذیه
* فصل هشتم  – دستورالعمل تعمیرات و نگهداری سیستم
* برق کارخانه
* ۱-۱- خطرات انرژی الکتریکی
* ۲-۱- احتیاط‌های ایمنی
* ۳-۱- لزوم کنترل مرغوبیت وسایل و وضع مقررات ایمنی
* ۱-۳-۱- مقررات ایمنی و کنترل کیفیت وسایل در ایران
* – بازرسی و آزمایش تاسیسات الکتریکی
* ۱- آزمایش اتصال صحیح کلیدها،‌ فیوزها و پریزها
* شکل مدار آزمایش صحیح بودن پریزها
* ۳- آزمایش اتصال صحیح سیم زمین
* ۲- آزمایش متصل بودن مدارها
* ۴- آزمایش عایق‌بندی
* ۵- عیب‌یابی و رفع عیب
* فصل نهم – طرح پست
* طرح پست ۲۰ کیلو ولت به ۴۰۰ ولت
* بخش اول
* مشخصات تابلوهای ۲۰ KV کیلو ولتی ( ویژه کابلهای ورودی یا خروجی)
* بخش دوم
* مشخصات فنی سکسیونرهای قابل قطع زیر بار
* ۱- مشخصات فنی
* بخش سوم
* مشخصات فنی سکسیونر اتصال زمین
* ۱- مشخصات فنی
* بخش چهارم
* مشخصات سکسیونر فیوزدار
* بخش پنجم
* دیژنکتور بیست کیلو ولتی کم روغن مخصوص نصب در داخل تابلو
* بخش ششم
* مشخصات فنی سکسیونر ساده
* بخش هفتم
* مشخصات فنی ترانسفورماتور ۲۰ کیلو ولتی
* بخش هشتم
* مشخصات فنی تابلوی فشار ضعیف
* بخش نهم
* مشخصات فنی تابلو روشنایی
* بخش دهم
* مشخصات کابل ۲۰ کیلو ولتی و یک کیلو ولتی
* جهت ارتباط به ترانسفورماتورها
* بخش یازدهم
* سیستم اتصال زمین پستهای ترانسفورماتور
* فصل دهم – طراحی سیستم برق اضطراری
* الف- موتور دیزلی
* ب – مشخصات الکتریکی ژنراتور
* ج- تابلو کنترل ژنراتور
* اطلاعاتی کلی و عمومی در مورد سیستم برق اضطراری
* موتور دیزل
* ژنراتور
* منابع و ماخذ

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است