دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

فهرست مطالب

فصل اول
كليات   1
موقعيت جغرافيايي1
مقدمه7
فصل دوم
خلاصه اي از زمين شناسي منطقه اردبيل13
فصل سوم
خاصيت پوزولان18

 بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل

بارزترين نكات مثبت توليد سيمان با مواد افزودني19
كشورهاي توليد كننده سيمان پوزولاني و استانداردهاي آن   20
بررسيهاي مقدماتي براي شناسايي و اكتشاف مواد پوزولان22
مناطق مورد بررسي جهت اكتشاف مقدماتي مواد پوزولاني در اردبيل   24
1- توف برشها وهيا لوكلاستيت هاي ائوسن24
1-1- زمين شناسي   24
1-2- سنگ شناسي28
1-3- پوزولان اكتيويته   32
1-4- ذخيره احتمالي   33
1-5- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي   33
2- توف ها و توف برشهاي پاميس دار موجود در رسوبات جنوب اردبيل   34
2-1- خلاصه اي از زمين شناسي حوضه رسوبي نئوژن در جنوب اردبيل   34
2-2- بررسي توفهاي پاميس دار موجود در رسوبات جنوب اردبيل بعنوان ماده اوليه سيمان پوزولان41
2-2-1 انديس شماره 1 ( انديس چاي سيغرلي)   41
الف- موقعيت جغرافيايي41
ب- شرح واحدهاي سنگي42

پتانسیل های موجود در استان اردبیل

ج- مطالعات سنگ شناسي   47
د- آزمايشات ميزان فعاليت پوزولاني   57
م- ذخيره احتمالي59
ه- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي60
2-2-2 انديس شماره 2 ( انديس ديم سيغرلي – اوچقاز )   61
الف – موقعيت جغرافيائي61
ب- شرح واحد هاي سنگي61
ج- مطالعات سنگ شناسي66
د- آزمايشات پوزولان اكتيويته   71
م- ذخيره احتمالي   71
ه- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي72
2-2-3 انديس شماره 3 ( انديش قشلاق قاسملو )   72
الف- موقعيت جغرافيايي   72
ب- شرح واحدهاي سنگي72
ج- مطالعات سنگ شناسي   74
د- آزمايشات پوزولان اكتيويته78
م- ذخيره احتمالي79
ه- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي   79
2-2-4 – انديس شماره 4 ( انديس الماس كندي)   80
الف- موقعيت جغرافيايي   80
ب- شرح واحدهاي سنگي80

پتانسیل های موجود در استان اردبیل

ج- مطالعات سنگ شناسي83
د- آزمايش پوزولان اكتيويته83
م- ذخيره احتمالي84
هـ – نگرشي به جنبه هاي اقتصادي84
3- ايگنمبريت ها و خاكسترهاي آتشفشاني مربوط به فعاليت آتشفشاني سبلان   85
3-1- مختصري در مورد زمين شناسي آتشفشان سبلان85
3-2- بررسي ايگنمبريت هاي دره قطور سويي بعنوان ماده اوليه سيمان پوزولان   88
3-2-1 مطالعات سنگ شناسي   89
3-2-2- آزمايش پوزولان اكتيويته92
3-2-3- ذخيره احتمالي92
3-2-4- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي93
3-3- نهشته هاي خاكستر دامنه هاي شرقي سبلان93
3-3-1- انديس شماره 1( انديس غرب سرعين )94
3-3-2- انديس شماره 2( انديس حسن باري)97
3-3-3- انديس شماره 3 ( انديس ايمچه)97
3-3-4- انديس شماره 4 ( انديس باري )98
3-3-5- انديس شماره 5 ( انديس ديج و يجين )102
3-3-6- انديس شماره 6- ( انديس حمله ور )102
3-3-7- مطالعات سنگ شناسي106
3-3-8- آزمايش پوزولان اكتيويته107
3-3-9- ذخيره احتمالي107
3-3-10- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي   108
ارزيابي كلي    109
منابع………………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 115

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود پروژه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد