دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه بررسی کنترل دور موتور DC

بررسی کنترل دور موتور DC
فهرست مطالب
* مقدمه‌اي بر SimUlink
* دكمه‌هاي بلوك Scope عبارتند از
* تنظيم محور y
* xy Graph
* بلوك‌هاي نقابدار
* مراحل ايجاد بلوك نقابدار
* روش‌هاي بهينه‌سازي
* سيگنال‌هايمرجع (References signal)
* سيگنال‌هاي جاري (Current Response)
* سيگنال‌هاي اوليه (initial response)
* Intermediate steps
* Lables
* Limits
* تعريف پارامترهاي تنظيم‌پذير در مدل
* تغيير مشخصات پارامترهاي تنظيم‌پذير
* اضافه‌كردن پارامترهاي نامعلوم
* تغيير مشخصات پارامترهاي نامعلوم
* Run كردن بهينه‌سازي
* تنظيم نتايج شبيه‌سازي
* انتخاب روش‌هاي بهينه‌سازي
* انتخاب گزينه‌هاي Optimization Termination
* – تنظيم شبيه‌سازي
* انتخاب زمان شبيه‌سازي
* انتخاب Slover
* Accelerating the Optimization
* فصل اول
* مقدمه
* 2-1  مشخصه اصلي موتورهاي dc
* 3-1  حالتهاي كاري
* 4-1 درايوهاي تكفاز
* درايوهاي با مبدل نيم موج تك فاز
* 2-4-1 درايوهاي با مبدل نيمه تك فاز
* 3-4-1 درايوهاي با مبدل كامل تك فاز
* 4-4-1 درايوهاي مبدل دو گانه تك فاز
* 5-1 درايوهاي سه فاز
* 1-5-1 درايوهاي سه فاز با مبدل نيم مو ج
* 2-5-1 درايوهاي مبدل نيمه سه فاز
* 3-5-1 درايوهاي با مبدل كامل سه فاز
* 4-5-1 درايوهاي با مبدل دوگانه سه فاز
* 6-1 كنترل حلقه بسته درايوهاي dc
* 1-6-1 تابع انتقال حلقه باز
* 2-6-1 تابع انتقال حلقه بسته
* فصل دوم
* مقدمه
* 2-2 ساخت مدل
* 3-2 پاسخ حلقه باز
* 3-3 قرار دادن يك مدل خطي در MATLAB
* 4-2 روش طراحي PID براي كنترل سرعت موتور dc
* Proportional Control
* 2-4-2 PID Control
* 3-4-2 تنظيم مقادير gain ها
* 5-2 متد طراحي مكان هندسي ريشه‌ها براي كنترل سرعت موتور dc
* 1-5-2 كشيدن مكان هندسي حلقه باز
* 2-5-2 پيدا كردن gain با استفاده از دستور rlocfind
* 6-2 اضافه كردن كنترل كننده lag
* 1-6-2 نمودار پاسخ حلقه – بسته
* 7-2  متر طراحي فركانسي براي كنترل سرعت موتور DC
* 2-7-1  كشيدن نمودار Bode
* 2-7-2  اضافه كردن گين تناسبي
* 3-7-2 نمودار پاسخ حلقه – بسته
* 4-7-2 اضافه كردن يك كنترل كننده lag
* 8-2 يك كنترل‌كننده فضاي حالت براي موتور dc
* 1-8-2 طراحي يك كنترل‌كننده فيدبك حالت كامل
* 2-8-2 اضافه كردن يك ورودي مرجع
* 9-2 كنترل ديجيتال موتور dc با استفاده از كنترل كننده PID
* 1-9-2 تبديل پيوسته به ديجيتال
* 2-9-2 كنترل‌كننده PID
* فصل سوم
* مقدمه
* 2-3 شبيه‌سازي موتور الكتريكي
* 1-2-3 مدل موتور dc و بار مكانيكي
* 3-3 كنترل سرعت موتور dc
* 2-3-3 مدلسازي كنترل‌كننده جريان
* 4-3 اضافه كردن منبع سه فاز
* 5-3 اضافه كردن پالس ژنراتور و يكسوساز
* 6-3 مدلسازي كل سيستم
* 7-3 تنظيم پارامترهاي كنترل‌كننده سرعت و كنترل‌كننده جريان با استفاده از NCD
* فصل چهارم-
* مقدمه
* 2-4 شبيه‌سازي مدل درايو الكتريكي
* 1-2-4 مدل موتور dc و بار مكانيكي
* 2-2-4 مدل كردن يكسوساز
* 3-4 كنترل سيستم درايو موتور dc
* 1-3-4 تنظيم پارامترهاي كنترل كننده‌هاي PI كلاسيك
* 2-3-4 تنظيم پارامترهاي كنترل كننده جريان
* 3-3-4 تنظيم پارامترهاي كنترل كننده سرعت
* 4-4- plant اصلي…………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 200

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه بررسی کنترل دور موتور DC
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد