دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی کوره القایی در فرکانس شبکه

بررسی کوره القایی در فرکانس شبکه
فهرست مطالب
* خلاصه
* فصل اول – مقدمه
* 1-1- تاريخچه مختصري ازگرمايش القائي
* 1-2- طبقه بندي كوره هاي القائي ازنظرفركانس
* 1-3- كاربرد گرمايش القائي درصنعت
* فصل دوم – اصول گرمايش القائي ومزاياي آن نسبت به سايرروشها
* 2-1- مقدمه
* 2-2- اساس گرمايش القائي
* 2-3- اساس كاركوه القائي
* 2-4- توزيع جريان گردابي دريك ميله توپر
* 2-5- مزاياي گرمايش القائي نسبت به سايرروش ها گرمادهي
* فصل سوم  – انواع كوره هاي القائي ذوب ( فركانس شبكه )
* 3-1- مقدمه
* 3-2- كوره هاي القائي بدون هسته
* 3-3 – كوره القائي كانالي
* 3-3-1- كوره القائي كانالي خودريز
* فصل چهارم  –  تجهيزات جانبي ونقش آنها درعملكرد كوره هاي القائي
* 4-1- مقدمه
* 4-2- سيستم هاي حفاظتي
* 4-2-1- وسيله ايمني اتصال زمين
* 4-2-2- رله فشاري
* 4-2-3 – رله هاي ولتاژ زياد وجريان زياد
* 4-2-4 – رله هاي حرارت زياد
* 4-2-5 – تخليه بار خازن ها
* 4-3- سيستم خنك كنندگي
* 4-4- مواد ديرگذار
* 4-4-1آستركشي كوره
* 4-5 –سيستم تخليه مذاب
* 4-6 – بانك خازن
* 4-6-1 حفاظت خازن ها
* 4-7 – سيم پيچ كوره هاي القائي
* 4-7-1 ضريب كيفيت سيم پيچ كوره
* 4-8 –ترانسفورماتور
* 4-9- سلف كوره هاي القائي
* 4-10 – طرح كلي يك كوره القائي
* 4-11- مسئله « پل » دركوره هاي القائي
* 4-12- خطرقراضه هاي مرطوب
* فصل پنجم – اصول جبران سازي بارومتعادل كردن آن
* 5-1- مقدمه
* 5-2- تصحيح ضريب قدرت وجبران سازي
* 5-3-متعادل كردن بار
* 5-3-1 مدارمتعادل كننده ايده آل
* فصل ششم – انتخاب مشخصات اصلي كوره هاي القائي ذوب
* 6-1- مقدمه
* 6-2- انتخاب مشخصات ظاهري كوره
* 6-3- انتخاب فركانس مناسب
* 6-4- انتخاب توان مورد نياز
* 6-5- انتخاب ظرفيت كوره
* فصل هفتم
* نتيجه گيري وپيشنهاد
* منابع ومراجع

دانلود پروژه بررسی کوره القایی در فرکانس شبکه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد