دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی jit

دانلود پروژه بررسی jit

دانلود پروژه بررسی jit  یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید…………….

دانلود پروژه بررسی jit

فهرست مطالب

فصل اول:معرفی JIT 5

تاريخچه وتکامل توليد بهنگام 6

تعريف نظام بهنگام 9

نظام بهنگام دريک نگاه 10

مبانی توليد بهنگام 14

اجزای توليد بهنگام 15

اهداف توليد بهنگام 18

مزاياومحدوديتهای JIT 20

منطق اجرایJIT 23

پيش نيازهای يک برنامه JIT 26

برنامه ريزی نظام توليد بهنگام 27

فصل دوم:اجرای برنامه JIT 36

مقدمه 37

1- ايجاد يک استراتژی اجرايی 38

2- يک برنامه عملياتی برای اجرا 40

1-2-وقتی فعاليتهای اجرای JITتکمیل می شود42

2-2-چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود 43

3-  سيستمهای جمع آوری وسنجش داده ها 43

4-  پروژه های آزمايشی(راهنما)  47

5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحاديه ها 48

1-5- مقاومت کارکنان 49

2-5- اتحاديه ها  50

6- فرايند اجرای JIT 52

فصل سوم:کنترل JIT 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام 55

سیستم کانبان 56

وظایف کانبان 56

تولید یکنواخت 57

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه 60

اجرای سیستم کانبان 61

وظایف کانبان 63

انواع جریان مواد 64

گردش کانبان 67

وسعت عمل کانبان 69

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا 71

شرکت تویوتا 72

مقدمه 73

تاریخچه 73

سیستم تولیدتویوتا(TPS)  74

تولیدبهنگام(JIT)  76

کانبان 76

JIDOKA 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا 77

فرهنگ سازمانی وارزشها 78

آینده 78

تشریح مفاهیم 80

واژه نامه انگلیسی- فارسی 83

فهرست منابع 85

« فهرست جداول »

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام 13

« فهرست نمودارها واشکال »

 نظام تولید بهنگام 20

برنامه ریزی نظام بهنگام 20

سیستم حلقه بسته 61

سیستم رانش به جلو 65

سیستم کششی ازجلو 67

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه 70

فصل اول:

 معرفی JIT

دانلود پروژه بررسی jit

 تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید………………..

« فهرست منابع »

کتب :

1- مقدمه ای برنظام تولیدبه موقع         تالیف :منوچهر سلطانی

2- نظام تولید بهنگام      تالیف:تی.سی.ای چنگ وسوزان پودلسکی

ترجمه :سیدحسن افتخاریان وحمیده غیاثوند

سایتها :

1- www. imi .ir/ tadbir -112/ article

2- www. imi .ir/ tadbir -174/ article

3- www. arbm. Blogfa. com

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :92

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-greenish” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود پروژه بررسی jit
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد