دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

فهرست مطالب

برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران. 1
مقدمه. 3
تعريف مخزن شکاف دار. 5
فرايند جا به جايي نفت با گاز يا با آب تحت « ريزش ثقلي»8 6
1-1. ميدان نفتي فهود ( عمان )37 18
2-1. ميدان نفتي «ابکتون» (مکزيک)41 19
3-1. ميدان نفتي «اسپرابري» (امريکا)42 20
4-1. بررسيهاي آزمايشگاهي44 21
1-2. تاريخچه مختصر بررسيهاي ميداني. 24
1-1-2. ميدان نفتي « زلتون» ( ناصر)47 24
2-1-2. ميدان نفتي « قوار »49 25
3-1-2. ميدان نفتي « انتظار»52 26
4-1-2. ميدان نفتي « ليک ويو»55 26
5-1-2. ميدان نفتي « فهود»57 27
6-1-2. ميدان نفتي هفتکل59 28
7-1-2. ميدان نفتي « هنديل »61 29
8-1-2. ميدان نفتي « ابکتون »63 30
10-1-2. « دکسترا»75 31
2-2. ساير تجربههاي آزمايشگاهي. 33
1-2-2. آزمايش« ترويلگر و همکاران»79 33
3-2-2. آزمايشهاي تخليه نفت با روش گرانروي توسط انستيتو نفت فرانسه83 34
4-2-2. آزمايشهاي سروش و سعيدي86 36
5-2-2. آزمايشهاي فشار موئينگي توسط انستيتو نفت فرانسه90 36
7-2-2. آزمايشهاي «هاگورت»93 38
3. مهم ترين عوامل اقتصادي بازيافت نفت از مخازن نفتي ايران کدامند؟. 45
1-3. تزريق گاز غير امتزاجي. 46
1-1-3. تزريق گاز هيدروکربوري.. 46
2-1-3. تزريق گاز غير هيدروکربوري.. 50
1-2-1-3. تزريق هوا يا تزريق گاز ازت غير خالص…. 53
2-3. تزريق گاز امتزاجي. 54
3-3. تزريق «آب توان يافته»127 57
4-3. حفاري افقي و بهبود تجهيزات روي زميني. 61
1-4-3. بهبود تجهيزات روي زميني. 62
1-4. الگوي بهينه تخصيص گاز. 64
2-4. بازار آينده نفت.. 64
6. جمع بندي و نتيجه گيري.. 69
منابع. 72
مقدمه
ايران داراي يکي از بزرگ ترين ذخاير « نفت در جا »1 در دنياست که حجم اوليه آن بيش از 450 ميليارد بشکه تخمين زده مي­شود. از اين مقدار حدود 400 ميليارد بشکه در مخزن « شکاف دار»2 و بقيه آن در مخازن « تک تخلخلي »3 قراردارند.
از اين مجموعه بيش از 91 ميليارد بشکه نفت خام يعني بيش از 20 درصد قابل برداشت است. به علاوه بايد توجه داشت که متوسط بازيافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودي کمتر از مخازن تک تخلخلي با همان خصوصيات است.
هدف اصلي اين نوشته بررسي بازيافت اقتصادي و قابل قبول نفت از اين مخازن عظيم است. اين امر نه­ تنها به سود کشور ايران است بلکه ساير کشورهاي جهان نيز از آن منتفع مي­شوند. براي بررسي اين موضوع کليدي لازم است هر يک از عوامل اصلي مهندسي مخازن نفت به شرح زير مطالعه شوند.

دانلود پروژه برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد