دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات پزشکی » دانلود پروژه بیماری های ژنتیک و تغذیه
دانلود پروژه بیماری های ژنتیک و تغذیه

دانلود پروژه بیماری های ژنتیک و تغذیه

بیماری های ژنتیک و تغذیه
فهرست مطالب
تاریخچه۱
مقدمه۳
متخصص ژنتیک۳
تشخیص پیش از موقع و پیشگیری۵
درمان۶
چند نمونه از درمان های ثمربخش۶
پروژه ژنوم انسانی۱۱
اساس ژنتیک۱۷
ژنتیک و ژنومیک۱۸
اصول ژنتیک۱۹
اسلوب وراثت و نفوذپذیری۲۳
بیماری های کروموزومال۲۷
بیماری در سطح میتوکندریایی۳۸
ژنتیک و تغذیه درمانی۳۹
تأثیر ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روی فرآیندهای متابولیکی۴۰
تاثیرات و ارتباط متقابل بین ژن و مواد مغذی بر روی ظهور ژن۴۳
پیچیدگی موجود در ارتباط ژنتیک و تغذیه ۴۸
ژنتیک به عنوان یک تخصص پزشکی۵۰
نظام ژنتیک انسانی و پزشکی۵۰
طبقه بندی اختلالات ژنتیکی۵۱
نقایص تک ژنی۵۱
اختلالات کروموزومی۵۱
توارث چند عاملی۵۲
فصل ۱: اساس کروموزومی وراثت۵۳
اساس کروموزومی وراثت۵۴
کروموزوم های انسانی۵۵
چرخه حیاتی یک سلول سوماتیک۵۶
میتوزیس۵۷
میوزیس۵۹
گامت سازی و باروری انسان۶۱
تخمک سازی۶۲
باروری۶۲
رابطه طبی میوزومیتوز۶۲
فصل ۲: ژنوم انسان۶۳
ساختمان DNA
ساختمان و تشکیلات ژن۶۵
اشکال ساختمانی یک ژن انسانی معمولی۶۵
خانواده های ژن۶۵
پایه های تظاهر ژنی۶۶
رونویسی۶۶
ترجمه و رمز ژنتیکی۶۷
روند پس از ترجمه۶۷
ساختمان کروموزوم های انسان۶۷
کروموزوم میتوکندریایی۶۸
فصل ۳: الگوهای توارثی تک ژنی۶۹
ترمینولوژی یا لغت شناسی۷۰
اختلالات ژنتیکی با توارث کلاسیک مندلی۷۲
سن شروع و سایر فاکتورهای موثر بر الگوهای شجره ای  ۷۲
سایر فاکتورهای موثر بر الگوهای شجره ای ۷۳
هتروژنیتی ژنتیکی۷۳
هتروژنیتی لوکوسی۷۴
هتروژنیتی آللی۷۴
توارث اتوزومال مغلوب۷۵
فرکانس بروز ژن و فرکانس حامل۷۵
هم خونی و ازدواج۷۶
هم خونی۷۶
اختلالات مغلوب نادر موارد جدا شده ژنتیکی ۷۷
اختلالات تحت تأثیر جنسیت۷۹
آنالیز جداسازی۷۹
الگوهای توارثی اتوزومال غالب۷۹
مشخصات توارث اتوزومی غالب۸۰
هموزیگوت های صفات اتوزومال غالب۸۱
فنوتیپ های محدود به جنس در بیماری اتوزومی  ۸۲
توارث وابسته به X
توارث وابسته به X مغلوب۸۳
مشخصات توارث وابسته به X مغلوب۸۴
موزائیسم۸۴
موزائیسم سوماتیک (غیرجنسی)۸۵
توارث مادری موتاسیون های میتوکندریایی ۸۵
فصل ۴: اساس ژنتیک سلولی بالینی۸۷
معرفی سیتوژنتیک۸۸
شناسایی کروموزوم۸۸
اختلالات کروموزومی۸۹
اختلال در تعداد کروموزوم‌ها۸۹
تری پلوئید و تتراپلوئید۹۰
آناپلوئید۹۰
فصل ۵: بیماری های ژنتیکی۹۰
بیماری آلزایمر۹۲
ژنتیک و سرطان۹۳
زیست شناسی سرطان۹۹
اساس ژنتیکی سرطان۱۰۰
سرطان در خانواده۱۰۰
سرطان و محیط۱۰۱
تراتوژن ها۱۰۱
سرطان ارثی پستان و تخمدان۱۰۴
کانسر فیزیولوژی ارثی کلون۱۱۰
بیماری سیستیک فیبروزیس۱۱۳
بیماری هیپرکلسترولمی خانوادگی۱۱۸
دیابت شیرین وابسته به انسولین۱۲۴
دیابت شیرین غیروابسته به انسولین۱۳۰
سندرم مارفان۱۳۴
سندرم ترنر۱۴۳
ساختمان و عملکرد هموگلوبین۱۴۸
هموگلوبین های انسان و ژنهای آنها۱۴۸
ناهنجاری های هموگلوبین در انسان۱۴۹
هموگلوبین لپور۱۵۰
انواع دیگر هموگلوبین۱۵۰
کم خونی کولی۱۵۱
کم خونی سلول داسی شکل۱۵۴
دیگر ناهنجاری های ژنتیکی و نقص های زمان تولد   ۱۶۰
هموسیستئین یوریا۱۶۰
سندرم داون۱۶۰
افتادگی دریچه میترال۱۶۱
بیماری ویلسون۱۶۱
صلبیه آبی۱۶۱
سولفوسیتسین یوریا۱۶۲
شکاف سقف دهان۱۶۲
اسپینا بیفیدا۱۶۲
فلج مغزی۱۶۲
اطلاعات کلی در مورد ژنها، تغذیه و بیماری ها ۱۶۴
طرح ژنوم محیطی۱۶۴
نقش تغذیه از دیدگاه ژنتیک۱۶۵
کمبود ویتامین ممکن است عامل ایجاد جهش ژن شود   ۱۶۸
ژنتیک و برنامه های رژیمی۱۷۰
چگونه بیماری های ژنتیکی بر روی نیازهای تغذیه ای تأثیر می گذارند۱۷۲
تفاوت بین بی‌نظمی‌های محض ژنتیکی و بی‌نظمی‌های چند علتی۱۷۲
گالاکتوزمیا۱۷۵
هیپرفنیل آلانینمی۱۷۸
تغییر ژنتیک و تغذیه در رابطه با بیماری های قلبی و عروقی۱۸۴
چگونگی تأثیر رژیم غذایی بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن۱۸۵
وزن بدن و ژنتیک۱۸۶
تاریخچه:
آشنایی با اصول دانش ژنتیک ( زادشناسی )، مورد نیاز و علاقه همه افراد است، زیرا همه کسانی که فرزندانی یا مشکل وراثتی بالقوه ای در خانواده دارند و یا آنانی که با تلاش پیگیر و هیجان انگیز ترسیم نقشه تمام ۰۰۰/۶۰ تا ۰۰۰/۷۰ ژن انسان ( طرح تحقیقاتی ترسیم نقشه کامل ژنی انسان) دلبستگی دارند و بالاخره همه مردم، به این آشنایی نیاز و علاقه دارند.بچه ها به پدر و مادرشان شباهت دارند و خویشاوندان این شباهت را می یابند و با جـملاتـی مانند : بینـی او مثل بینی پـدربزرگش نوک بالاست » در این باره اظـهار نظـر می کنند.بیش از ۴۰۰۰ صفت ارثی وجود دارد که جایگاه کرموزومی بیش از ۱۰۰۰ مورد آنها شناخته شده است. حدود چهار درصد نوزادان دچار یک نقص مادرزادی جدی هستند، واژه مادرزادی، علت ابتلا به نقص را بیان نمی کند و تنها به معنی وجود نقص در هنگام تولد است. حداقل یک چهارم این نـقایص بر اثر مجموع تأثیرات ژن های متعدد به اضافه یک یا چند عامل محیطی ( چند عاملی) به وجود می آید، ولی تقریباً علت نیمی از نقایص مادرزادی ناشناخته باقی مانده است. تقریباً از هر ۱۶۶ نوزاد، یک نوزاد مبتلا به یک ناهنجاری کروموزومی مانند نشانگان داون است و حدود ۲ تا ۳ درصد مبتلایان، دچار اختلالاتی هستند که عامل یک تک ژن غیرطبیعی است احتمالاً ۲۰ درصد از بیماران بستری در بیمارستان های کودکان، مشکلی دارند که تا حدی ژنتیکی است بعد ازتصادفات رانندگی و سرطان، ناهنجاریهای مادرزادی سومین عامل شایع مرگ و میر در سنین ۱ تا ۱۴ سالگی هستند و بیش از ۲۰ درصد مرگ و میرهای نوزادان، بر اثر نقایص مادرزادی است. بنابراین، اختلالات ژنتیکی، درد و رنج عظیمی را به بشر تحمیل کرده است.مردم غالباً می گویند که ” سرطان درخانواده ما شایع است ” یا ” افراد خانواده ما همگی بر اثر حملات قلبی می میرند” از آنجا که بیماری قلبی و سرطان، دو علت مرگ و میر در ایالات متحده آمریکاست، پرسش واقعی این است که آیا خطر بروز این دو بیماری در خانواده های معینی، بیش از خطر بروز در همه خانواده هاست یا این  گونه نیست ؟
مقدمه
متخصص ژنتیک:
متخصص ژنتیک پزشکی فردی است که در مکانیزم های وراثتی، تشخیص و درمان اختلالات ژنتیکی تخصص دارد. ژنتیک پزشکی، مثل دیگر تخصص های پزشکی، نظیر جراحی یا مامایی و زنان، پس از دانشکده پزشکی، یک دوره آموزشی خاص هم دارد. بسیاری از متخصصان ژنتیک پزشکی، در یکی از رشته های پزشکی مانند اطفال، داخلی یا مامایی و پزشکی زنان تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتیک پزشکی است. هیئت ژنتیک پزشکی آمریکا (ABMG) با برگزاری امتحان در چند زمینه، یعنی ژنتیک بالینی، ژنتیک یاخته ای بالینی، ژنتیک زیست شناسی بالینی، ژنتیک مولکولی، به پزشکان و متخصصان دارای درجه دکترای غیرپزشکی (p.h.D)، گواهی نامه اعطا می کند. ژنتیک بالینی به تشخیص و درمان بیماران، ژنتیکیاخته ای (سیتوژنیک ) به تشخیص آزمایشگاهی نابهنجاری های کروموزومی و ژنتیک زیست شیمیایی به تشخیص آزمایشگاهی و درمان اختلالات آنزیمی و اختلالات شیمیایی ناشی از آنها می پردازد. مشاوره ژنتیک هم،‌در گذشته مورد تأیید ABMG قرار می گرفت و هم اکنون،‌هیئت جدید اعطای گواهی نامه،‌به نام هیئت مشاوره ژنتیک آمریکا (ABGC) وظیفه اعطای گواهی نامه را به مشاوران ژنتیک بر عهده گرفته است. بیشترین متخصصان ژنتیک پزشکی و مشاوران ژنتیک، با مراکز بزرگ پزشکی یا آزمایشگاه های مرجع برای آزمایشهای ژنتیکی همکاری دارند.
چه انتظاری می توان داشت؟ 
کار متخصصان ژنتیک پزشکی مشابه کار پزشکان عمومی است: ابتدا اطلاعات کسب می کنند و سپس با استفاده از این اطلاعات به کار تشخیص می پردازند و سرانجام اقدامات عملی را به فرد یا افرادی که مشاوره شده اند ارائه می دهند. در برخی موارد،‌شجره نامه خانوادگی، مهمترین بخش کسب اطلاعات است. بنابراین،‌فردی که برای مشاوره به متخصص ژنتیک مراجعه میکند لازم است تا آنجا که امکان دارد اطلاعات خانوادگی خود را برای تهیه شجره نامه در اختیار متخصص قرار دهد. اغلب، استفاده از اطلاعات یکی از اعضای مسن خانواده، مناسب ترین روش کسب اطلاعات است. رسم شجره نامه، همان گونه که قبلاً گفته شد، معمولاً کاری ساده و در عین حال بسیار سودمند است. بیشتر اوقات،‌متخصص ژنتیک می تواند با یک نگاه اجمالی،‌شجره نامه ای را که سردستی رسم شده تفسیر کند…………………


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است