دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو

تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و  تئاتر نو

فهرست مطالب
فصل اول
ويژگيها
مقدمه
1-1- سبک گريزي
1-2- برجسته سازي ِسبک
1-3- شيئ گرايي
1-4- انسانيت زدايي
1-5- فرم گرايي
1-6- علم گرايي
1-6-1- وسواس
1-6-2- تسکين دهندگي
1-6-3- عينيت گرايي
1-6-4- چند گانگي
1-6-5- ادبيات در مقام شاخه اي از دانش
فصل دوم : تأثير ادبيات مدرن بر تئاتر نو
مقدمه
2-1- تعریف تئاتر نو
2-2- سبک گريزي؛ «گذشته؟…گذشته اي وجود نداشته است
2-3- برجسته سازي سبک در تئاتر نو
2-3-1- تلميح،تقليد،هزل
2-3-2- چند گانگي زبان در تئاتر نو
2-3-3- کاربست زيبايي شناسي پراکنده
2-3-4- تکنيک ضرباهنگ
2-4- شيئي گرايي؛ « هنوز کيفم هست…چه دلخوشي هايي!
2-5- انسانيت زدايي؛ « اين رقص بي قرار با تو مي گويد:دوستم بدار
2-6- علم گرايي؛ « قوانين طبيعت؛بي خيال…فريبنده! »؛
فصل سوم : تأثير متقابل تئاتر نو بر ادبيات مدرن
مقدمه
3-1-تأکيد بر بدن
3-2-اهميت مکان
3-3-نفي زمان
3-4-جنبش نگاري
3-5-خود ويرانگري
3-6-گرايش به گفتگو
پيوست فصل سوم : تأثير تئاتر نو بر آثار« مارگريت دوراس»
نتيجه گيري
فهرست منابع
نمايشنامة : چه کسي لباسهاي مرا بر تن مي کند ؟
چکيدة انگليسي

دانلود پروژه تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد