دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثير پارامترهاي گوناگون و خصوصيات انتقال حرارت خارجي اجزاء توربين

تأثير پارامترهاي گوناگون و خصوصيات انتقال حرارت خارجي اجزاء توربين

فهرست مطالب

مقدمه
2.1.1- سرعت خروجي محفظه احتراق و پروفيل هاي دما
2.2- انتقال حرارت در مرحله هاي توربين
2.2.1 – مقدمه
2.2.2- استيج توربين موتور واقعي
2.2.3- استيج توربن شبيه سازي شده
2.2.4- اندازه گيري هاي انتقال حرارت تجزيه شده زماني بر روي يك پره روتور
– آزمايشات انتقال حرارت پره كسكيد
2.3.1- مقدمه
2.3.3 – تاثير آشفتگي جريان آزاد
2.3.4- تاثير زبري سطح
2.3.5- انتقال حرارت پره كسكيد آنولار
2.4- انتقال حرارت پره كسكيد
2.4.1- مقدمه
2.4.2 – آزمايشات شبيه سازي مسير غير يكنواخت
2.4.3- پيش بيني هاي انتقال حرارت تحت تاثير مسير
2.4.4 – تاثيرات مركب آشفتگي جريان آزاد و مسير ناپايدار
2-5 – انتقال حرارت ديوار انتهايي ايرفويل
2.5.1- مقدمه
2.5.2  – توصيف ميدان جريان
2.5.3 – انتقال حرارت ديوار انتهايي
2.5.4 – انتقال حرارت نزديك ديوار انتهايي
2.5.5 – آزمايش و بررسي‌هاي وضعيت موتور
2.5.6 – تاثير زبري سطح
2-6- انتقال حرات نوك پرة موتور توربين
2.6.1 – مقدمه
2.6.2 – ميدان جريان ناحية نوك پره و انتقال حرارت
2.6.3 – انتقال حرارت نوك پره صاف
2.6.4 – انتقال حرارت نوك پره شيار دار
2-7 – انتقال حرات ناحيه لبه هدايت‌كننده
2.7.1 – مقدمه
2.7.2 – تأثير آشفتگي جريان آزاد
2.7.3 – تأثير شكل لبه هدايت كننده
2.7.4 – تأثير مسير ناپايدار
استروها‌ل
2-8 – انتقال حرارت سطح تخت
2.8.1 – مقدمه
2.8.2 – تأثير تلاطم جريان آزاد
2.8.3 – تأثير گراديان فشار
2.8.4 – تأثير انحناي جهت جريان
2.8.5- تأثيرات زبري سطح
2-9 – خاتمه

دانلود پروژه تأثير پارامترهاي گوناگون و خصوصيات انتقال حرارت خارجي اجزاء توربين
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد