دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد

تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت  مردم در اقتصاد
 فهرست مطالب
فصل اول :
نوآوريهاي ابزاري
1-1) مقدمه:
1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري
3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:                                Special checking Account
1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs
3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances
1) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده
1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards
انواع كارتهاي بانكي
انواع كارت از جهت چگونگي تسويه
الف: كارتهاي بدهكار (Debit Cards)
ب: كارت‌هاي اعتباري (Credit Cards)
ج: كارت هزينه (Charge Card)
انواع كارت از جهت تكنولوژي مورد استفاده
الف- كارت با نوار مغناطيسي (Magnetic Stripe Card)
ب- كارت با تراشه الكترونيكي (Chip Card)
3-2-5) حسابهاي Now: [Negotiable order of with drawel Account]
3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
1-2-7) تبديل به اوراق قرضه كردن Securization
تبديل به اوراق قرضه كردن بر اساس دو دسته داراييهاي حقيقي ABS
اختيار معامله سهام
حق خريد اضافي سهام
حق تقدم
ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك
معاملات آتي شاخص بندي شده
پ- ابزارهاي مالي با نرخش شناور Voriable-Rate securities
ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر
1-3-3) ابزارهاي مشتقه[1]– اوراق قرضه شهرداريها: muncipal securities
الف- قراردادهاي آتي و سلف
الف- معاملات آتي
معاملات سلف
معاوضه
ساختار معاملات معاوضه
انواع معاملات معاوضه
1- معاملات معاوضه نرخ بهره
2- معاملات معاوضه ارز
3- معاملات معاوضه كالا
انواع اختيار معامله
استراتژيهاي تركيبي اختيار معامله
ج- اوراق بهادار تركيبي[2]1-4- ابزارهاي تركيبي نرخ بهره – نرخ ارز[3]1-4-2) ابزار تركيبي نرخ بهره – سهام[4]3-4-2) ابزار تركيبي ارز – كالا[5]د- نرخ بهره متقابل Interest Rate swepts:
فصل دوم:
نوآوري نهادي
2-1) مقدمه:
2-2) موسسات سپرده پذير:
2-2-1) بانكهاي تجاري:
2-2-2) موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
2-2-3) بانكهاي پس انداز Saving Banks
2-2-4) اتحاديه‌هاي اعتباري: Credit unions
2-3) موسسات غير سپرده پذير:
2-3-1) شركتهاي بيمه‌اي insurance companies
4-3-1-1) شركتهاي بيمه عمر Life insurance
2-3-1-3) صندوقهاي بازنشستگي Pension funds
انواع طرح بازنشستگي
طرح بازنشستگي با سهم تعريف شده:
طرحهاي بازنشستگي با مزاياي مشخص:
طرحهاي بازنشستگي طراح: designer pensions
2-3-2) موسسات سرمايه‌گذاري
2-3-2-1) شركتهاي سرمايه‌گذاري inrestment companies
انواع شركتهاي سرمايه‌گذاري
صندوق‌هاي با سرمايه متغير
صندوق با سرمايه ثابت
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير فعال[6]انواع صندوق‌ها از نظر هدف‌هاي سرمايه‌گذاري
خانواده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
بريتانيا
4-3-2-2) بانكداري سرمايه‌گذاري Inrestment Banking
2-3-2-3) مؤسسات تأمين سرمايه inretment bank
وظايف و نقش مؤسسات تأمين سرمايه در بازارهاي مالي
نقش موسسات تأمين سرمايه در تسهيل تأمين مالي شركت‌ها
نقش موسسات تأمين سرمايه در تشكيل سرمايه
نقش موسسات تأمين سرمايه در واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي
كمك به خريداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و كارگزار
خدمات مؤسسات تأمين سرمايه
نقش موسسات تأمين سرمايه در افزايش كارايي اطلاعاتي بازار مالي
2. كمك به ايجاد شركت‌هاي جديد[7]3. مشاورة مالي[8]4. مشاوره در مورد طرح‌ها[9]5. مشاوره در مورد تأمين مالي از طريق اجاره[10]6. خدمات مديريت بدره[11]1. خدمات مشورتي در زمينه ادغام و تملك شركت‌ها (قبضه كردن مالكيت)
7. تنزيل اسناد[12] (سفته و برات)
2-1) تعريف صندوق پوشش خطر
4-3-2-4) صندوقهاي پوشش خطر (hedge fund)
3-2) اوراق بهادار با درآمد ثابت
3-1) آربيتراژ اوراق قرضه قابل تبديل
2-2) كاهش خطر از راه ادغام و تركيب آربيتراژ
2-4) سرمايه‌گذاري در اوراق بهادر شركتهاي ورشكسته
2-3-2-5) صندوقهاي وجوه وقفي endowment funds
2-5) اوراق بهادار با پشتوانه رهني
2-3-2-6) بنگاه سرمايه‌گذاري – بانكداري Inrestment –banking firm
2-3-2-7) بنگاههاي اعتباري دولتي   Federal credit Agencies
فصل سوم:
نوآوري تكنولوژيكي
Technology Innoration
3-1) مقدمه:
3-2) اقتصاد جديد:
1- آزادسازي تجارت جهاني:
2- فناوري اطلاعات يا ديجيتال:
3- مديريت دانش:
4- ابداعات:
5- بازسازي ساختاري:
6- بهره وري:
7- تغييرات در محل كار و نيروي كار:
8- عزيز شدن مصرف كنندگان:
10- كوچك شدن دولت:
11- كسب و كار و تجارت الكترونيكي:
1) بانكداري الكترونيكي
مقدمه
3- خلاصه‌اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي
5- مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي
1-5- مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي
دستيابي در هر مكان و هر زمان
عدم هرگونه دردسر براي گشايش حساب
سهولت در پرداخت قبوض
2-5- معايب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي
نبودن بعضي از خدمات پروژه
مشاور مالي
3-5- كاربري بانكداري اينترنتي
معامله كنندگان اينترنتي
پس اندازكنندگان
وام گيرندگان
خريداران فوري
6- راه حلي براي برتري در بانكداري:
شعبه اينترنتي:
خدمات جديد ارائه شده توسط بانكداري الكترونيكي
1- چك الكترونيك[13]سرويس وصول چك‌ها [14]2) پول الكترونيكي E-Money و پول نقد ديجيتال
3) ساير خدمات الكترونيكي:
2) خريد و فروش الكترونيكي اوراق بهادار:
مقدمه
سيستم ارتباط رايانه اي
شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي (Electronic Communications Networsk) ECN
كارگزاران شبكه اي
مزايده همزمان
بازارهاي ارز خارجي
هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اينترنتي
دلايل پيشرفت سرمايه‌گذاري اينترنتي
زمينه سازي و آمادگي براي سرمايه‌گذاري اينترنتي

فصل اول :
نوآوريهاي ابزاري

1-1) مقدمه:
وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و … نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبيين شود.
ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.
1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري
3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:                            Special checking Account
اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.


دانلود پروژه تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد