دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي

تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي
فهرست مطالب
تاثير اب و هوا بر روي گياهان زراعي 1
پيشگفتار 2
مقدمه : 3
اقليم مطلوب گياهان 5
«(فصل اول)» 7
اب به عنوان فاکتور رشد 7
اب به عنوان فاکتور رشد 8
رابطه اب و توليد: 11
استفاده مفيد از اب در ابياري : 12
جلوگيري از تنش زياد خاک : 13
تنش جمعي رطوبت: 14
بازدهي ابياري: 14
نياز ابي و نياز ابياري 14
بازدهي ابياري درعمليات کشاورزي 15
تلفات اب در حين ابياري 15
عوامل موثر در بازدهي ابياري 15
فرسايش ابي : 16
منابع اب : 17
تعين نياز اب ابياري براي توليد 75% و 5% محصولات زراعي: 19
هوا : 21
گازهاي موجود در هوا : 21
رطوبت هوا : 22
مواد الايندة هوا AIR POLLUTANTS : 23
باد : 31
پايداري جوي : 33
نــــور 36
نور : 36
جدول شماره 3 : حداکثر سرعت رشد و انرژي خورشيدي مورد استفاده برخي گياهان زراعي . (1)‌ 45
گياه زراعي 45
کل انرژي وارده درصد استفاده شده 45
يور گهام ،‌1960 46
تاثير حرارت در اعمال گياهي : 47
1- تاثير حرارت در تنفس گياهان : 47
2- تاثير حرارت در تبخير و تعرق : 48
3- تاثير حرارت بر فتوسنتز : 48
4- تاثير زيان اور درجه حرارت کم : 48
سازگاري گياهان به سرما : 50
فتوسنتز photosyntese : 51
اهميت خاک از نظر کشاورزي : 53
ساختمان خاک : 54
پيدايش خاک زراعتي : 58
اجزاي تشکيل دهنده خاک : 61
حاصلخيزي خاک و طريقه حفظ ان : 62
1 ـ پرليت : 64
2 ـ هيدروپلاس : 65
3 ـ ايگتا : 67
خاکهاي سنگين تانسبتا سنگين 69
ميزان مصرف ماده اصلاحي ايگتا 71
4 ـ اگروسواک و الکوزورب 74
مقدار اب مصرفي 77
5 ـ نوازورب : 79
تيجه‌گيري و پيشنهادات : 81
فرسايش خاک : 83
جريان مواد غذايي در سيستم خاک وگياه : 83
جريان توده‌اي : 84
انتشار : 84
انتشار 85
79 85
خصوصيات شيمايي خاک : 86
خلاصه :‌ 86
منابع و ماخذ 89
 پيشگفتار
با وجود اينکه افزايش قابل ملاحظه اي در طي بيست سال گذشته در توليد گياهان زراعي به ويژه غلات به دست امده است با اين حال متوسط عملکرد اکثر گياهان زراعي هنوز کمتر از حد پتانسيل بالقوه انها است . عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرايط مدريتي ايده ال و همراه با محيط فيزيکي و شيميايي مطلوب بدست خواهد امد تامين مقدار مناسب عناصر غذايي معرفي مورد نياز رشد گياهان يکي از راههايافزايش عملکرد گيهان زراعي است
 اين کتاب روابط خاک وگياه که موثر در رشد گياه وتغذيه عناصر معدني
 عمده ترين گياهان زراعيمناطق گرم ومعتدل ميباشد را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مجموعه تاکيد خاصي به خاک به عنوان مادهً اوليه براي رشد گياه شده است جنبه هاي جديد زراعت گياهان واصول اوليه پيشرفتهاي دهه که به وسيله دانشمدان خاک شناس ، زراعت وفيزيولوژيستها بدست امده است، مورد بحث قرار گرفته  است . در اين کتاب به تاجزيه وتحليل  اين اصول  از نظر عمليات  کشاورزي  مدرن  به عنوان الگويي ويژه توجه  شده است .
دانلود پروژه تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد