دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان

دانلود پروژه تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان

فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول 3
مقدمه 4
بيان مسئله 5
اهميت ضرورت پژوهش 6
هدف كلي 7
تعاريف نظري پژوهش 8
فصل دوم 9
رشد اجتماعي نوجوان 1 10
رشد اجتماعي نوجوان 2 13
رشد اخلاقي و اجتماعي جواني 15
رشد اجتماعي 16
تصميم دشوار براي ماهواره 17
تاثير مادر در رشد اجتماعي كودك 20
رشد بدني تند 21
رفتارهاي ناهنجار نوجوان 22
چرا رشد اجتماعي ضروري است 25
رشد و تكامل اجتماعي 26
تغيير رفتار اجتماعي در نوجواني 30
ديدگاه هاي مختلف در مورد رشد اجتماعي 31
تعريف ارتباط 33
كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي 34
وضعيت تلويزيون ايران 37
اثرات ووسايل ارتباط جمعي 42
نقش آموزشي و آگاهي بخشي 43
رسالت ووظايف ارتباط جمعي 46
عوامل موفقيت رسانه ها در جلب مشاركت مردم 48
نقش رسانه ها در شگل گيري افكار عمومي 50
درد تنهايي 53
قضاوت 57
انتقاد 60
سوال هاي زياد و نامناسب 66
احساس گناه ، پشيماني ، تاسف 71
فصل سوم 73
جامعه آماري مورد مطالعه 74
تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري 75
روش اجراي پژوهش 79
فصل چهارم 81
مقدمه 82
جدول آماري پژوهش 83
فصل پنجم 86
بحث و نتيجه گيري 87
محدوديت هاي پژوهش 90
پيشنهادات پژوهش 91
منابع و ماخذ 92

چکيده
رشد اجتماعي فرآيندي است که از طريق آن فرد، آگاهيها، ارزشها، برقراري روابط اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي را کسب مي کند و اين اکتسابات او را قادر مي سازند که با جامعه وحدت يابد و به نحوي انطباق يافته رفتار کند). نظيري، 1381)
مسئله ماهواره در سطح بين الملل در سال 967 در کميته فرعي حقوقي استفاده صلح جويانه از فضاي ماوراي جو مطرح شد. يعني پخش مستقيم ماهواره هنگامي مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژي آنچنان پيشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بين الملل و استاد دانشگاه هدف اوليه استفاده از ماهواره در دهه 60 بيشتر براي توسعه آموزش از جمله مبارزه با بي سوادي بود، بخصوص در جوامعي مثل: استراليا، روسيه و هند که قلمرو گسترده اي داشتند روستاهاي دور دست نمي توانستند از امکان آموزشي و تحصيل برخوردار باشند). هاشمي، (1381
اينک در پژوهش حاضر نظر بر اين است که بدانيم اين تکنولوژي پيشرفته چه رابطه اي با رشد اجتماعي نوجوانان جامعه کنوني ما دارد؟ فرضيه هاي پژوهش عبارتند از:
ـ بين تماشاي برنامه هاي ماهواره و رشد اجتماعي نوجوانان 15 الي 18 ساله رابطه وجود دارد.
ـ بين دختران و پسران دبيرستاني در ميزان رشد اجتماعي تفاوت وجود دارد.
جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است که از کليه نوجواناني که در سال تحصيلي 8685 در دبيرستانهاي شهر ابهر مشغول به تحصيل مي باشند و نمونه پژوهش عبارت است از 30 نفر نوجواني با گرايش به برنامه هاي ماهواره که حداقل روزانه يک ساعت به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره مشغولند و 30 نفر نوجواني که هيچ علاقه اي به تماشاي اين برنامه ندارند. از اين ميان نيمي از اين افراد را دختران و نيمي ديگر را پسران تشکيل مي دهند.
پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادي از نوجوانان مدارس دولتي انتخاب و پس از مصاحبه از آنان، نتايج دسته بندي شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتايج حاصل عبارتند از:
1ـ رابطه معنا دار و معکوس بين تماشاي ماهواره و رشد اجتماعي وجود دارد بطوري که هر چه تمايل به تماشاي ماهواره بيشتر باشد رشد اجتماعي ضعيفتر خواهد بود.
2ـ تفاوت بين دختران و پسران نوجوان در ميزان رشد اجتماعي معنا دار است. بدين صورت که پسران بيش از دختران رشد اجتماعي دارند.

 

فرمت : ورد | صفحات:90

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد