دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار

پیشگفتار

فصل اول : کلیات
1-1- بهره وری
1-1-1- تعریف بهره وری
1-1-2- مدلها و شاخصهای بهره وری
1-1-3 – عوامل موثر بر بهره وری :
1-2- مفهوم دستمزد
1-3 – فناوری اطلاعات
1-3-1- اهمیت فناوری اطلاعات
1-3-2- تعریف واژه فناوری اطلاعات ( تکنولوژی اطلاعات )
1-3-3- تعریف فناوری اطلاعات
1-3-4- تاریخچة فناوری اطلاعات
1-3-5- کامپیوتر و اینترنت
1-3-5-1- تاریخچة رایانه ( کامپیوتر ) و نسلهای آن :
1-3-5-2 ظهور اینترنت
1-4-تصویری از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران و جهان

فصل دوم : مبانی تئوریک
2-1- پیشرفت تکنولوژی
2-2 – حسابداری رشد
2-2-1- پیشرفت فنی بی طرفی هیکس ( پیشرفت فنی نامشخص و بی طرف)
2-2-2- پیشرفت فنی هارود
2-2-3- پیشرفت فنی مشخص در سرمایه
2-3 نظریه های دستمزد
2-3-1 – نظریه دستمزد آدام اسمیت :
2-3-2 نظریه جمعیت مالتوس :
2-3-3- نظریه دستمزد جان استورات میل
2-3-4- نظریه مارکس :
2-3-5 – نظریه ویکستد
2-3-6- نظریه مارشال :
2-3-6-1 تقاضا برای عوامل تولید :
2-3-6-2- بازار عرضة کار
3-3- بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر روی دستمزد

فصل سوم : پیشینه تحقیق
3ـ1ـ مطالعه استروستیک و نگوین
3ـ2ـ مطالعه نیکولاکریستی
3ـ3ـ مطالعه گرینن و میرز
3-4 – مطالعه کروگر
3-5-مطالعه پریدخت وحیدی
3-6- مطالعه کوین جی استروب
3-7 – مطالعه استرالیا
3-8- مطالعه لی وکیم

فصل چهارم : روش نمونه گیری و برآورد موجود سرمایه
4-1- روش نمونه گیری
4 – 2 – برآورد موجودی سرمایه
4 – 2 – 1 – مروری بر روشهای برآورد موجودی سرمایه
4 – 2 – 2 – محاسبه موجودی سرمایه

فصل پنجم :‌برآورد مدلها و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- توابع تولید
5-1-1- تابع تولید کاب – داگلاس
5-1-2- تابع تولید (CES )
5-2- متغیر های مجازی
5-3- مدل نظری جهت بررسی های تجربی
5-3-1- مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعا ت بر روی بهره وری نیروی کار
5 ـ 3ـ 2 ـ مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد
5-4- برآورد مدلها
5-4-1- نتایج برآورد مدلها
5-5- نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع فارسی
منابع انگلیسی…………..

دانلود پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد