دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تحلیل فناوری اطلاعات ( IT )

تحلیل فناوری اطلاعات ( IT ) 

فهرست مطالب

قسمت اول
فن‌آوري اطلاعات
(IT)
مقدمه
تكنولوژي (فن‌آوري)
پژوهش وود وارد
نوع طبقه‌بندي نكاتي از قبيل
توليد تك محصولي و دسته‌هاي كوچك
توليد انبوه و دسته‌هاي بزرگ
فرايند توليد مستمر
پژوهش، درك پيوو و گروه آستن
مطالعات جيمز تامپسون
فن‌آوري پيوسته مستمر
فن‌آوري واسطه‌اي
فن‌آوري متمركز (فشرده)
تعريف فن‌آوري اطلاعات
تاريخچه فن‌آوري اطلاعات
الف) رايانه‌هاي نسل اول
ب) رايانه نسل دوم
پ) رايانه‌هاي نسل سوم
ج) رايانه‌هاي نسل چهارم
مولفه‌هاي فن‌آوري اطلاعات
معرفي چند نمونه از فن‌آوريهاي اطلاعاتي
پست صدا
پاسخگويي تلفني
اعلام پيام
پست الكترونيك
نظامهاي كنفرانس رايانه‌اي
تابلو اعلانات الكترونيكي
كنفرانس از راه دور به صورت سمعي و بصري
شبكه‌هاي مجتمع
اينترانت
منابع حاصل از اينترانت
كاربرد فن‌آوري اطلاعات در سازمانها
كاربرد عملياتي
كاربرد اطلاعاتي
ناخشنودي از فن‌آوري اطلاعات در سازمان
خشنودي از فن‌آوري اطلاعات در سازمان
بيمارستان كينگستون
سيستم اطلاعاتچيست؟
سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان
سيستم اطلاعات مديريت(MIS)
سيستم پشتيباني تصميم‌گيري (DSS)
سيستمهاي پشتيباني تصميم‌گيري با بازده قوي
گزارش دهي
برنامه تحليل كوتاه مدت
مولدهاي سيستم پشتيباني تصميم‌گيري
خصوصيات سيستمهاي پشتيباني تصميم‌گيري
ـ عوامل مهم در موفقيت سيستم پشتيباني تصميم‌گيري
معماري سيستم پشتيباني تصميم‌گيري
سيستم اطلاعاتي مديران عالي (ESS)
سيستم اتوماسيون اداري (OAS)
سيستم اطلاعاتي عملياتي TPS
طراحي زمان واقعي(on – line)
طراحي برنامه‌اي يا دسته‌اي
(Bath)
سيستمهاي كارهاي دانش‌بر KWS
سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني
مزاياي فن‌آوري اطلاعات
محدوديتهاي فن‌آوري اطلاعات
قسمت دوم
سازمان و ساختار سازماني
مقدمه: «چرايي مطالعه سازمان»
سازمان
نگاهي به تعاريف سازمان
سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»
نهاد اجتماعي
فلسفه وجودي هر سازمان به خاطر تامين هدف خاص است
سيستمي با ساختار آگاهانه
مرزهاي مشخص
تعريف ساختار سازماني
سازماندهي (Organizing)
مباني سازماندهي
1- سازماندهي بر مبناي وظيفه يا هدف
2- سازماندهي مبتني بر نوع توليد يا عمليات (محصول)
3- سازمان بر مبناي منطقه عملياتي (جغرافيايي)
4- سازماندهي بر مبناي زمان
5- سازماندهي بر مبناي ارباب رجوع (مشتري)
6- سازمان مبتني بر بازار
نقاط قوت و ضعف
خلاصه و جمع‌بندي از معرفي چند ساختار متداول سازماني
الگوهاي جديد ساخت سازماني
1- سازمان ماتريسي يا خزانه‌اي (Matrix organization)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتريس
الف) نقاط قوت
ب) نقاط ضعف
2- سازماندهي بر مبناي پروژه
3- ساختار سازماني، ماژولار (پيمانه‌اي يا پارندي)
4- سازماندهي بر مبناي ساخت آزاد يا ادهوكراسي
برخي از ويژگيهاي مهم ادهوكراسي
معايب ادهوكراسي
ابعاد طرح سازمان
ابعاد ساختاري
رسميت
فنون رسمي سازي
گزينش
انتظارات از نقش
قوانين، رويه‌ها و خط مشي‌ها
پيچيدگي
تفكيك افقي
تخصص‌گرايي
تفكيك عمودي
تفكيك فضايي
تمركز
ارتباط تمركز، پيچيدگي و رسميت
تمركز و رسميت
نسبتهاي پرسنلي
ابعاد محتوايي
اندازه
تكنولوژي
محيط
رابطه محيط و ساختار
استراتژي
فرهنگ سازماني
فرهنگ چه مي‌كند؟
قسمت سوم
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق
تحقيقات خارج از كشور
بررسي و پژوهش اسميت
بررسي و پژوهش ويگاند
تحقيق فيفرولبلباسي
بررسي و پژوهش برن
تحقيقات تريست و بمفورد
تحقيقات انجام شده در ايران
خلاصه و نتيجه گيري از فصل دوم
فصل دوم شامل سه قسمت بود
قسمت چهارم
ساختار و تشكيلات شركت سهامي بيمه ايران ، خلاصه‌اي از وضعيت عمومي مجتمع‌ها و شعب بيمه‌اي شركت سهامي بيمه ايران در شهرتهران
بيمه چيست؟
نگاهي به بيمه ايران
ساختار تشكيلاتي بيمه ايران
معرفي مجتمع‌ها و شعب بيمه‌اي شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران
مكانيزاسيون بيمه ايران
الف) طراحي و بهبود سيستمهاي موجود
ب) پشتيباني فني
ج) عملكرد شبكه
د: ايجاد سيستم‌هاي جديد شامل
قسمت اول:
فن‌آوري اطلاعات
(IT)
مقدمه:
اطلاعات همانند خوني است كه در كالبد سازمان جريان مي‌يابد و به آن حيات مي‌بخشد، اطلاعات مي‌تواند فرايند تصميم‌گيري را در مورد ساختار، تكنولوژي و نوآوري تغذيه نمايد، و همچنين اطلاعات همانند يك رگ حياتي است كه سازمان را به عرضه كنندگان مواد اوليه و مشتريان متصل مي‌سازد، توسعه فن‌آوري اطلاعات مانند كامپيوترها و وسايل ارتباط الكترونيكي ماهيت بسياري از كارهاي دفتري را دگرگون كرده‌اند، شبكه‌هاي كار در خانه و خودكار شدن، امكان محدود كردن بعضي بخشها و كاهش تعداد كاركنان سازمان را فراهم آورده‌اند. از اين پديده‌ها (فن‌آوري اطلاعات) ممكن است چنين استنباط شود كه سازمانهاي بزرگ كوچكتر مي‌شوند و گرايش بسوي انواع انعطاف‌پذيرتر و كوچكتر سازمان نيرومندتر مي‌شود.
فن‌آوري اطلاعات همچنين مي‌تواند منجر به تغييرات نسبتاً وسيعي در سطح بين‌المللي باشد. زيرا اين فن‌آوريهاي اطلاعاتي و كامپيوترها مي‌توانند تاثير شديدي بر عملكردهاي اقتصادي و اجتماعي و مناسبات جهاني داشته باشند. هم در پيش‌بينيهاي خوشبينانه از نظر ابعاد مثبت تاثيرات فن‌آوري اطلاعات بر شيوه‌هاي زندگي و هم در بدبينيهاي موجود نسبت به تاثيرات مخرب آن عناصري از واقعيت نهفته است، به هر تقدير، بر بازار كار و شيوه زندگي تاثير خواهد نهاد. در حال حاضر فن‌آوري اطلاعات مهمترين مساله‌اي نيست كه يك كشور بخصوص با آن روبرو باشد بلكه تجلي آن بعنوان سريع‌التغيرترين عامل اقتصاد بسياري از كشورها، مساله‌ساز است. اين فن‌آوري به سرعت در حال بهسازي و ارتقاست و هزينه‌ها با سرعت قابل توجه كاهش مي‌يابند. دامنه كاربرد آن بسيار وسيع است و در غالب صنايع تاثيرات آن بر قيمت تمام شده محصول از نظر سهم هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني از اهميت بسيار برخوردار است.

دانلود پروژه تحلیل فناوری اطلاعات ( IT )
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد