لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی
دانلود پروژه تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

دانلود پروژه تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی
فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده ۱
تاریخچه ۲
۱- تشکیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی
۱-۱- روشهای تشکیل پارچه ۱۳
۱-۲- بافندگی تاری و پودی پارچه های بافته شده ۱۷
۱-۲-۱- ماشین بافندگی ۱۷
۱-۲-۲- پارچه های بافته شده ۲۱
۲- ساختار پارچه تاری و پودی و انواع بافتهای آن
۲-۱- ساختار پارچه تاری و پودی ۲۳
۲-۱-۱- نمای شماتیک بافت ۲۴ 
۲-۱-۲- نقشه نخ کشی ۲۵ 
۲-۱-۳- نقشه کشی نخ کشی شانه ۲۸
۲-۱-۴- نقشه حرکت وردها ۲۹ 
۲-۱-۵- سطح مقطع نخهای تار و پود ۳۱
۲-۲- بافتهای پایه ۳۲ 
۲-۲-۱- بافت تافته ۳۳ 
۲-۲-۲- ریب تاری ۳۴
۲-۲-۳- ریب پودی ۳۵ 
۲-۲-۴- بافت پاناما ۳۶
۲-۲-۵- بافت سرژه ومشتقات آن ۳۷
۲-۲-۶- بافت ساتین و مشتقات آن ۴۰ 
۲-۲-۷- سایر بافتهای تاری و پودی ۴۲ 
۳- مقدمات بافندگی
۳-۱- بوبین پیچی ۴۳
۳-۱-۱- طرز عمل بوبین پیچی   ۴۵
۳-۲- آماده سازی نخ تار ۴۹
۳-۲-۱- چله پیچی ۵۰
۴- اساس بافندگی تاری و پودی
۴-۱- مکانیزم های اصلی بافندگی ۵۵
۴-۱- ۱- تغذیه نخ های تار ۵۶
۴-۱-۲- تشکیل دهنه نخ های تار ۵۸
۴-۱-۳- پود گذاری ۶۱
۴-۱-۴- دفتین زدن ۶۴
۴-۱-۵- پیچش پارچه ۶۹
۴-۲- مکانیزم های فرعی ۷۰
 ۴-۳- کنترل پارچه ۷۱
۴-۳-۱- عرض پارچه ۷۱
۴-۳-۲-حاشیه ها ۷۳
۵- سیستم های تشکیل دهنه
۵-۱- مکانیزم  میل لنگی ۷۷
۵-۲- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۷۷
۵-۳- مکانیزم تشکیل دهند ه دابی ۷۹
۵-۳-۱- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی منفی ۷۹
۵-۳-۲- مکانیزم تشکل دهنه بادامکی مثبت ۸۰
۵-۳-۳- دابی روتاری ۸۱
۶- بافندگی باماکو
۷- بافندگی ماشین بدون ماکو (F2001 ) تنظیمات دستگاه
۷-۱- راه اندازی ماشین ۹۰
۷-۲- حرکت و ترمز ۹۷
۷-۳-  کنترل نخ پود ۰۵
۷-۴- حرکت راپیر ۱۱۰
۷-۵- کنترل رنگ پود ۱۲۸
۷-۶- حرکت دفتین ۱۳۰
۷-۷-  کنترل پود ۱۳۶
۷-۸- تیک آپ پیچش پارچه ۱۳۹
۷-۹- تمپل ۱۴۳
۷-۱۰- دهانه کار ۱۴۹
۷-۱۱- متوقف کننده نخ تار ۱۶۳
۷-۱۲- سیستم لت آف ۱۶۵
۷-۱۳- حاشیه ساز ۱۷۴
۸- بافندگی بدون ماکو (راپیری)
۸-۱- پودگذاری روش گالبر ۱۸۹
۸-۲- پودگذاری روش دواس ۱۹۱
۹- سولزر مدل F2001
 ۹-۱- سوئیچ صلی ۲۱۵
 ۹-۲- حرکت و ترمز (کلاچ و ترمز) ۲۱۵
 ۹-۳- سیستم کنترل نخ ۲۱۶
 ۹-۴- حرکت راپیر ۲۱۶
 ۹-۵- کنترل رنگ پود ۲۱۶
 ۹-۶- دفتین و شانه ۲۱۷
چکیده
در مطالب ارائه شده  در این کتاب اطلاعات کلی در مورد چگونگی تشکل پارچه توسط بافندگی تاری پودی، انواع بافتها ، بررسی مراحل مقدمات بافندگی ، و سیستمهای  تشکیل دهنه  در دستگاه بافندگی سولزرG6100  که پیشرفته  سولزرF2001 میباشد مورد بررسی قرار گرفته است سولزرG6100  برای دستیابی به سرعتهای بالاتر  نسبت به  مدل خارجی خود (Sulzer F2001)و بافت با انواع نخ طراحی شده است .
 البته ۶۰% قطعات آن در شرکت غدیر ساخته شده و ۴۰% مابقی از خارج کشور وارد می شود سولزر غدیر دارای انواع بادامکی ، دابی مکانیکی و دابی الکترونیکی می باشد در  اینجا در مورد دستگاه بافندگی G6100 دابی مکانیکی  و همچنین F2001 اطلاعاتی آورده شده است همچنین چگونگی تنظیمات ، نصب و راه اندازی به طور کامل  مورد بررسی قرار گرفته  است .
در پایان نیز مقایسه ای اجمالی از دو ماشین Sulzer F2001 , Sulzer G6100 ارائه شده است .
تاریخچه :
صنعت بافندگی بعد از کشاورزی از بزرگترین و اولی ترین مایحتاتج بشری بوده و هست . اگر به آمار افرادی که در صنایع مختلف کار می کنند توجه نماییم ملاحظه می کنیم که هم در گذشته و هم در زبان –حاضر بافندگان رقم بزرگی از افراد صنعتی را تشکیل می دهند و همین آمار نشان می دهد که   کارگران مشغول در کلیه صنایع جهان آنهائی هستند که یا مستقیماً به بافندگی اشتغال دارند یا از راه فروش و تجارت محصولات آن امرار معاش می کنند .
امروز صنعت بافندگی نه تنها از نظر جنبه های اقتصادی بلکه از نقطه نظر تکامل و توسعه ماشین آلات مورد توجه خاصی قرار گرفته کوشش بشر برای تکمیل این صنعت از زمانهای قدیم شروع گشته و تا امروز نیز هرگز متوقف نگردیده است .
اولین طریقه تولید پارچه توسط بشر همانند بافتن تورهای ماهی گیری ( بروش دستی) انجام می گرفت . بطوریکه از تصاویر کتب خطی قدیم استنباط می شود بشر اولیه برای تهیه پارچه از قابهای عمودی چوبی که در طول آنها نخهای تار کشیده می شد استفاده می نمود در وهله اول تنها یک قاب برای نگهداری تار مورد استفاده قرار می گرفت و هیچ وسیله اضافی در آن بکار نمی رفت . این قابها اغلب در مصر، یونان ، هندوستان ، چین و روم مورد استفاده بافندگان قرار می گرفت . بعدها این وسیله تا اندازه ای تکامل یافت و به قاب جدیدی تبدیل گشت که عبارت بود از یک تخته بطول و عرض دلخواه و در بالا و پایین آن دو تخته قرار می گرفت و تارها در طول آن کشیده می شد و دو تکه چوب در وسط تارها بنام چوبهای تقسیم کننده تارها (Lease Rods  ) قرار داشت که خود یک قسمت غیر قابل صرف نظر کردن در هر ماشین بافندگی است و در اغلب ماشینهای بافندگی قدیم و جدید مشاهده می شود .
 این قاب ساده ترین نوع قاب  بافندگی است و در اغلب ماشینهای بافندگی قدیم و جدید مشاهده می شود .
 این قاب ساده ترین نوع قاب بافندگی بود .
 بعدها مصریها و یونانیان وسیله دیگری باین قاب افزودند و آن چوب میل میلکها بود که عمل بالا آوردن نخهای ردیف عقب را انجام میداد و آن کمی پایین تر از چوبهای تقسیم کننده تار قرار داشت . به مرور زمان دستگاه های بافندگی دستی ابداع شدند و در هندوستان دستگاه بافندگی ساخته شد که دارای یک بدنه خیزرانی بود وردها برای تقسیم تارها به آن آویزان شده بودند و دو غلتک خیزرانی در عقب و جلو ماشین قرار داشت . که روی یکی نخ تار و روی دیگری پارچه بافته شده پیچیده می شد با اختراع این ماشین محدودیت طول پارچه از بین رفت .
در همان موقع دستگاه های بافندگی انگلیسی ساخته شد که میتوانستند به وسیله آنها ظریف ترین پارچه ها ( ابریشمی ) و ضخیم ترین پارچه ها (‌پشمی و کتانی ) را ببافند .
 بعد از آن دفتین و شانه اختراع شد و نخهای تار را از وسط دندانه های شانه عبور دادند ( که ابتدا از باریکه های نی و بعد بصورت باریکه های فلزی ساخته شد ) و شانه را برروی دفتین قرار دادند .
 در اثر توسعه این صنعت ( بافندگی ) ماکو ساخته شد که ابتدا بوسیله دست از وسط نخهای تار عبور داده می شد ولی بعدها در سال ۱۷۲۳ یک نفر انگلیسی به نام جان کی ماکوپران ( Fly Shvttle)  را اختراع کرد .که با کشیدن یک دسته به چپ  یا راست ماکواز وسط تارها پرتاب می شد با اختراع این وسیله سرعت ماشین تا دو برابر افزایش یافت .
 در سال ۱۷۴۰شخصی به نام تئودر ژنینگر ( Theodore Zening Er ) که یک کارگر ابریشم باف بود دستگاه بالابر  جعبه ای را اختراع نمود که دستگاه اختراعی او برای بافتن پارچه هائی با طرح ساتین مناسب بود . این دستگاه یک وسیله ایجاد کننده دهنه با دو رکاب بود امکان داشت تا ۸ ورد روی آن قرار داد .
 روبرت کی ( Robert Kay) پسر جان کی مکانیزم تعویض ماکو بمنظور تغییر رنگ پود را در سال ۱۷۶۰ اختراع نمود اختراع وی برای اولین بار فقط با سه یا چهار ماکو با نخهائی با رنگهای مختلف قادر به پودگذاری بود .
 در سال ۱۸۰۹ یکنفر فرانسوی بنام شارل ماری ژاکارد دستگاه تشکیل دهنه ای را که قبلاً توسط شخص دیگری اختراع شده بود تکمیل نمود که امروز هم به نام وی مشهور است اولین دستگاه ژاکاردی بکار افتاد از نوع یک سیلندر با یک بالابر بود و دهنه حاصله از آن از نوع دهنه ای بود که در پایین بسته می شد .
 در سال ۱۸۱۴ اولین ماشین بافندگی که با سیستم بادامک بحرکت در می آند تکمیل شد و بکار افتاد
 در سال ۱۸۱۵ اولین ماشین مکانیکی که با میل لنگ کار می کرد توسط « گیلمر » ساخته شد .
 در سال ۱۸۱۷دکتر ویلر ماشین بافندگی مکانیکی را اختراع کرد که اولین بار توسط «‌ساراوینتر »‌بکار افتاد و دومین و سومین ماشین بافندگی مکانیکی به ترتیب به وسیله «ماری هیلی » و «‌آنا بوردن » «‌بهره برداری» شد در نوامبر  ۱۸۳۷ «‌ویلیام کرمپتن »‌که صاحب یک کارخانه پنبه درانگلستان بود به آمریکا رفت و طرح یک ماشین بافندگی را ارائه داد و تعدادی از این ماشین ها در همان سال ساخته شد و کرمپتن  آنها را به انگلستان آورد و در کارخانه اش ماشینها را به کار انداخت .
جرج کرمپتن در سال ۱۸۷۸ ماشین دابی را اختراع کرد وی برای تکمیل اختراعش آنرا از انگلستان به آمریکا برد .
اولین ماشین مکانیکی «‌نورترپ » (‌Northrop) در سال ۱۹۰۰ به بازار معرفی شد که البته این ماشین هم کاملاً مجهز نبود
 در سال ۱۹۰۵ «‌دانیل مونسون استون » سیستمی را عرضه کرد که در آن عمل پود گذاری توسط ماکوئی انجام می گرفت که در دو سر آن دو گیره وجود داشت و متناوباً با نخ پود را از طرفین وارد  دهنه می کرد .
در سال ۱۹۱۱ «‌کارل پاستور » در آلمان امتیاز یک سیستم ماکو گیره ای را به دست آورد.
در سال ۱۹۱۴ «‌جی – سی – بروکز »‌اولین روش پودگذاری با هوا رابه ثبت رساند .
در سال ۱۹۲۲« کارل والنتین » و «‌یوهان کابلر » در آلمان  موفق شدند ایده جدیدی را در سیستم بافندگی ارائه دهند . که می توان پایه گذاری سیستم بافندگی بدون ماکو را از این تاریخ دانست .
 در سال ۱۹۲۴ مهندسی به نام « رودلف روسمن » شروع به طرح یک روش جدید پود گذاری کرد که ماشین بافندگی سولزر امروزی نتیجه کار آن است
در سال ۱۹۳۹ «‌ریموند دواس » در فرانسه موفق به نصب یک روش جدید پود گذاری برروی ماشینهای بافندگی موجود در آن شد ( تسمه گیره ای )
 در سال ۱۹۴۹ اولین ماشین های بافندگی با جت آب توسط «‌ولادیمیراسواتی » در چکسلواکی ساخته شد .
 در سال ۱۹۳۰ اولین ایده در زمینه سیستمهای چند فازی توسط «‌کارل موتر » ارائه گردید و در سال ۱۹۵۵ ایده دیگری توسط « جنتیلینی » ارائه شد که هر چند تعدادی ماشین بافندگی با این سیستم ساخته و بکار انداخته شد و لیکن به علت غیر قابل توسعه بودن آن پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه بوجود نیامد .
مقدمه
 بطور قطع یکی از تحولات بزرگ در زمینه صنایع، در صنعت نساجی بوجود آمده است بخصوص در اواسط قرن بیستم و با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ، ریسندگی اپن اند و در بافندگی ماشین های بافندگی بدون ماکو و ماشینهای بافندگی چند فازی انجام گرفته است که مهمترین دلائل آنرا می توان ازدیاد سریع جمعیت ، پیشرفت سریع صنایع دیگر و در نتیجه کمبود کارگر و بالارفتن دستمزدها ، بالارفتن تمدن ماشینی و تحول روز افزون مد در زندگی مردم دانست .
 حدود ۳۰سال پیش خیلی از صاحبنظران صنایع نساجی اعتقاد داشتند که ادامه تولید پارچه های حلقوی و بی بافت، پارچه های بافته شده تاری و پودی را از رده خارج خواهد کرد این نظریه آنها از این مسئله ناشی می شود که ماشینهای بافندگی اتوماتیک با ماکو در حال نزدیک شدن به نهایت توسعه و رشدشان بودند .
اما آنها اولاً مزایا و ویژگیهای مفید مطرح شده در ماشینهای بی ماکو را نادیده گرفته بودند و ثانیاً مزایای اقتصادی و تکنیکی پارچه های تاری و پودی با توجه بنوع مصرف و کاربردهایش توسط آنها فراموش شده بود و ماشین های پروژکتایل وجت که اجازه ساختشان آن قبل از جنگ جهانی صادر گردیده بود به بسیاری از تکنیک های عملی و پیشرفته احتیاج داشتند تا بتوانند از ماشینهای با ماکو سبقت بگیرند . از آنوقت تاکنون به تناسب عرض شانه بافندگی میزان پود گذاری نزدیک به ۴۰۰تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است .
بطور کلی می توان ماشینهای بافندگی تاری و پودی را بر اساس طریقه پودگذاری بصورت زیر تقسیم بندی کرد :
۱- ماشینهای بافندگی با سیستم پودگذاری معمولی : در این ماشینها عمل پودگذاری توسط ماکوئی که در داخل آن ماسوره نخ قرار دارد ( و از دهنه تشکیل شده توسط نخهای تار عبور داده می شود ) انجام می گیرد .
۲- ماشینهای بافندگی با سیستم پودگذاری غیر معمولی : این ماشینها به صورت زیر دسته بندی می گردند .
الف) ماشینهائی که در آنها عمل پود گذاری توسط یک جسم پرتاب شونده انجام
 می شود: مانند سیستم ماکو گیره ای و پروژکتایل
ب) ماشینهائی که بطور مثبت پود گذاری می کنند: این ماشینها دارای گیره هائی هستند که توسط تسمه یا میله از دهنه عبور داده می شوند و عمل پود گذاری توسط آنها انجام می پذیرد ( راپیری )
ج) ماشینهای بافندگی جت : در این ماشینها عمل پود گذاری توسط نیروی هوا یا آب صورت می گیرد.
د: ماشینهای بافندگی چند فازی : جدیدترین سیستم بافندگی که در آن هم زمان چند دهنه تشکیل می گردد و چند جسم پود گذار وارد دهنه های ایجاد شده می شوند و عمل پود گذاری  را انجام می دهند .
 در حال حاضر ماشین بافندگی پروژکتایل و راپیری دارای سرعتی هستند که می توان ادعا کرد حداقل حدود ۹۰% بالاتر از سرعت بهترین ماشینهای ماکوئی با همین عرض می باشند . در ضمن ماشینهای ایرجت دارای سرعت پود گذاری ۸۰ تا ۹۰ درصد بیشتر از ماشین های پروژکتایل هستند .
 حداکثر میزان پود گذاری این ماشینها متناسب با عرض شانه درنمودارهای ۲٫۱ نشان داده شده است .
 نمودار (۱) مربوط به Itma-87 و نمودار ۲ مربوط به Itma-91 می باشد.
 با مقایسه دو نمودار حرکت کمپانی های سازنده ماشین بافندگی و روند حرکتشان طی ۴ سال مشخص می گردد .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است