انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود پروژه تصفیه آب
دانلود پروژه تصفیه آب

دانلود پروژه تصفیه آب

تصفیه آب

فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه و تاریخچه  ۱
مقدمه. ۲
تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی.. ۳
فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی.. ۷
آب و پساب در صنعت… ۸
پساب صنعتی  (Industrial Wastewater). 8
مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) ۱۱
پارامترهای مهم.. ۱۱
۱- اندازه گیری جریان فاضلاب… ۱۱
۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS… 11
۳- اندازه مواد قابل ته نشینی.. ۱۱
۴- تعیین قلیائیت : ۱۲
۵- اندازه گیری مواد آلی.. ۱۲
۶-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب : ۱۳
۷- COD (Chemical Oxygen Demand) : 14
۸-  TOC…. 14
۹- THOD…. 14
فصل سوم- استاندارد خروجی فاضلاب ها ۱۵
الف- تعاریف… ۱۶
ب- ملاحظات کلی.. ۱۶
ج- جدول استاندارد خروجی فاضلابها ۱۹
فصل چهارم – انواع روشهای تصفیه فاضلاب… ۲۲
۱- روشهای تصفیه فیزیکی.. ۲۳
۲- روشهای تصفیه شیمیائی.. ۲۳
۳- روشهای تصفیه بیولوژیکی.. ۲۳
روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی.. ۲۴
۱- تصفیه فیزیکی – شیمیایی.. ۲۴
۲- تصفیه بیولوژیکی.. ۳۰
۲-۱ تصفیه بی هوازی.. ۳۳
۲-۲  تصفیه هوازی.. ۳۹
فصل پنجم- میکروبیولوژی فاضلاب۴۴
الف – شرایط تغذیه و رشد در جمعیتهای مخلوط میکروبی.. ۴۶
ب- اثر دما روی رشد میکروبی.. ۴۷
ج- اثر درجه اسیدیته (PH)  روی رشد میکروبی.. ۵۰
د- نیاز رشد میکروبی به اکسیژن.. ۵۲
ح- منحنی رشد میکروبی.. ۵۲
و- سینتیک رشد بیولوژیکی.. ۵۷
فصل ششم – تصفیه های پیشرفته. ۵۹
۱) فاضلابهای صنعتی ونحوه مقابله با آن.. ۶۰
۲) نقش پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی.. ۶۱
فصل هفتم- استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی .. ۸۲
۱) تالابهای مصنوعی.. ۸۳
۲) ساختار تالابهای مصنوعی.. ۸۳
۳) وظایف اجزاء اصلی تالاب… ۸۷
۴) حذف فلزات سنگین در تالاب مصنوعی.. ۹۰
۵) تصفیه پساب‌های صنعتی توسط تالاب‌های مصنوعی.. ۹۱
فصل هشتم- مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت۹۳
– هزینه خرید و راه اندازی.. ۱۰۰
– راهبری و تعمیرات نگهداری.. ۱۰۲
– دفع مواد زاید. ۱۰۳
– ملاحظات راهبری.. ۱۰۴
– دفع آب تصفیه. ۱۰۴
– دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب۱۰۵
– مزایا وکمبودها ۱۰۶
– تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی.. ۱۰۷
فصل نهم – گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) ۱۰۹
الف- گزارش کلی مراحل تصفیه. ۱۱۰
ب- توصیف… ۱۱۱
ج- آزمایشات مهم انجام شده روی فاضلاب۱۱۴
منابع.. ۱۱۵

مقدمه

گسترش روز افزون جوامع بشری و پیشرفت در زمینه‌های صنعتی، هرچند که امتیازات  ویژه ای بهمراه داشته است ولیکن مشکلات عدیده ای را نیز برای اجتماعات به ارمغان آورده است. یکی از این مشکلات ، فاضلاب حاصل از اماکن مسکونی و فعالیت واحدهای صنعتی می‌باشد. از آنجا که دفع غیر صحیح فاضلابهای خانگی و صنعتی اثرات نامطلوبی بر روی محیط زیست دارد، تصفیه هرچه کاملتر فاضلابها اهمیت بیشتری می‌یابد. فاضلابهای خانگی و از آن مهمتر فاضلابهای صنعتی بعلت داشتن مواد آلی و معدنی ، در صورت دفع در محیط باعث آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی گشته و در نتیجه استفاده مجدد از آب برای بهترین کاربرد آن با مشکل مواجه می‌گردد. همچنین استفاده از آب برای مصارف مختلف و نیاز شدید به آب در هر منطقه از ایران ، ما را برآن می‌دارد که از به هدر رفتن آب به هر شکل جلوگیری کرده و با تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی که از حجم زیادی نیز برخوردار هستند در جهت تأمین آب مورد نیاز قدم برداریم.
حجم فاضلاب یک واحد صنعتی بستگی به عواملی همچون نوع محصول ، نحوه تولید ، ابزار و وسایل و … بستگی دارد. از واحدهای صنعتی که دارای فاضلاب با حجم نسبتا” بالا و آلودگی بسیار شدید می‌باشند، واحدهای کشتاری گاو و گوشفند می‌باشند.در حال حاضر در اکثر شهرهای ایران کشتارگاهی جهت ذبح گاو و گوسفند وجود دارد. فاضلاب این کشتارگاهها بیشتر به چاهها ، رودخانه‌ها ، قنوات متروکه بدون کوچکترین عملیات تصفیه دفع می‌گردند و در بهترین حالت، فاضلاب پس از عبور از یک حوضچه ته نشینی ساده به محیط دفع می‌شود. علاوه بر اینکه آلودگی معدنی و آلی از این طریق بوجود می‌آید، انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیز از طریق دفع فاضلاب کشتارگاهها بعلت عدم رعایت مسائل بهداشتی وجود دارد.
تاکنون روشهای بیولوژیکی گوناگونی چه هوازی و غیر هوازی در رابطه با تصفیه فاضلابها بکار گرفته شده است. هر یک از این روشها از امتیازات و بعضا” معایبی برخوردار هستند. مثلا” روش هوازی ( لجن فعال ، فیلترهای چکنده و … ) در تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی دارای کارائی بالا در کاهش مواد آلی و معدنی موجود بوده و این خود یک مزیت عالی است. لیکن همین روش هوازی نیاز به وسایل هوادهی و مکانیکی در مراحل مختلف تصفیه دارد و ضمنا” با لجن زیادی که تولید می‌گردد مشکل هضم لجن آغاز کار است . در روش غیر هوازی تصفیه فاضلاب، هرچند که BOD پساب خروجی از واحد تصفیه کننده بیشتر از BOD پساب خروجی در روش هوازی است، ولی امتیازاتی از قبیل عدم نیاز به وسایل هوادهی ، لجن تولیدی بسیار کمتر ، تولید گاز متان قابل استفاده و … برای روش غیر هوازی متصور می‌باشد. (۱)

تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی

بر اساس اطلاعات موجود و به نوشته M.N.Baker  در کتاب ” در جستجوی آب خالص و بهداشتی” قدمت این مقوله به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد. اما آنچه از نقطه نظر تاریخی مدون شده به ۴۰۰ سال پس از میلاد مسیح تعلق دارد که در آن برای بهداشتی کردن آب ، جوشانیدن آن بر روی آتش و یا فروکردن میله سرخ آهنی در درون آب را توصیه نموده است. گرم کردن آب بوسیله آفتاب و یا صاف نمودنش ، با عبور دادن آن از میان لایه‌های شنی نیز آمده است.
در کتاب مقدس تورات نیز درارتباط با چگونگی تصفیه آب آلوده در آن زمان تصویری از روش مبادله یونی ارائه شده ، عملا” از روشهای طبیعی مبادله یونی در آن موقع سخن به میان آمده است. این تصویر توسط داشگاه فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا انتشار یافته وقدمتش را به مارس یا آوریل سال ۱۳۳۵ قبل از میلاد مسیح نسبت داده اند.
البته، روش صنعتی تصفیه آب در قرن نوزدهم و در زمان انقلاب صنعتی رشد و تکامل یافت و پایه‌های اصلی آن عملا” نضج گرفت.این صنعت، همزمان با بهره گیری از دیگ‌های بخار جهت تولید بخار ، به کار گرفته شد و شکل صنعتی به خود گرفت. عمدهء فعالیتهای اولیه به منظور تصفیه آبها برای رفع مشکلات دیگ‌های بخار بوده است……………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است