دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

فهرست مطالب

تشکروقدرداني 5
1-1-  کليات 8
2-1- انواع فاضلاب و خصوصيات انها 10
جدول 2-1 طبقه بندي فاضلابها برحسب BOD5درفرمول MCGOWAN 13
جدول 3-1شدت الودگي برحسب فرمول MCGOWAN 14
جدول 4-1طبقه بندي فاضلابها برحسب پرمنگنات 14
جدول 6-1 انواع بيماري‏هايي که بوسيله اب الوده انتقال مي‏يابد. 17
3-1- سرانه فاضلاب BOD5  و مواد معلق 17
جدول 7-1 کيفيت شيميايي فاضلاب در کشورهاي مختلف 18
جدول8-1طبقه بندي فاضلابهابرحسبBOD5,COD 18
جدول 9-1ميزان سرانه BOD5درفاضلابهاي مختلف 19
شکل 1-1 منحني تغييرات BOD برحسب سرانه فاضلاب 20
شکل 2-1. الف ـ تغييرات BOD  برحسب COD 21
شکل 2-1، ب ـ رابطه بين BOD و COD 22
شکل 3-1. تغييرات BOD5 برمبناي ميزان فاضلاب سرانه. 22
جدول 11-1 جمعيت معادل براي صنايع گوناگون به ازاي هر واحد توليد يا مصرف 24
5-1-  تصفيه خودبخود اب‏هاي دريافت کننده الودگي 25
4-1 . نحوه متلاشي شدن مواد الي در اثر فعاليت باکتري 26
2-1 مشخصه‏هاي فيزيکي، شيميايي و زيست شناختي فاضلاب 27
1-1-2 اجزاي فاضلاب 27
2-2-2 الايندهاي مهم در تصفية فاضلاب 27
جدول 2-2 يکاهاي اندازه‏گيري پارامترهاي فيزيکي و شيميايي 28
جدول 1-2خواص اصلي فاضلاب 29
شکل 2-2 .گسترده‏هاي اندازة الاينده الي در فاضلاب و فنون اندازه‏گيري و جداسازي اندازه‏ها که در تعيين مقادير از انها استفاده مي‏شود. 34
اثار بو: 35
تشخيص بو: 35
جدول 4-2 استانة بوي ترکيبات بودار در فاضلاب تصفيه نشده 37
جدول5-2 عواملي که براي تعيين کامل مشخصه‏هاي بو بايد در نظر گرفت شوند. 38
شکل 3-2 تغيرات نمونه‏وار دماي فاضلاب 40
جدول 6-2 اطلاعات نمونه‏وار مربوط به وزن مخصوص و غلظت لجن حاصل از مخزنهاي ته نشيني اوليه 41
4-3-2 چربي و روغن گريس 45
5-3-2 پاک‏کننده‏ها 46
6-3-2 الاينده‏هاي درجة اول 46
جدول 7-2 ترکيبات نمونه وار مواد زايد حاصل از فعاليتهاي تجاري، صنعتي و کشاورزي که در ردة‌ الاينده‏هاي درجة اول طبقه‏بندي شده‏اند. 48
8-3-2 سموم و مواد شيميايي کشاورزي 51
4-2نياز اکسيژن شيميايي 53
2-6-2درجة قليايي 55
5-6-2 گازها 57
6-6-2 اکسيژن محلول 57
7-6-2 هيدروژن سولفيد 57
7-2 ميکروارگانيزمها 59
1-7-2 باکتريها 60
7-7-2 ارگانيزمهاي بيماري زا 62
شکل (1-4) تغييرات ساعتي مواد معلق B.O.D  ميزان فاضلاب 69
شکل 1-5 مراحل مختلف تصفيه فاضلاب وپساب 73
شکل 2-5 مراحل مختلف تصفيه فاضلاب 73
شکل 3- 5  . انواع اشغال گير 77
جدول (2-6) صنايع توليد کننده پسابهاي روغني پسابهاي حاوي روغن از منابع مختلف منشاء مي‏شوند. 84
پالايشگاه نفت 84
فرايند توليد فولاد 84
2-6 . شمايي از يک جداکنندة CPI 88
(5-4-6) حذف مواد جامد معلق 94
(7-6) تصفيه بيولوژيک: 97
(10-6) عوامل مؤثر در فرايند شناور سازي: 98
(11-6) اصول و تئوري شناور سازي: 101
(1-11-6)سرعت صعود حبابها و ذرات: 102
شکل7-6 . خطوط جريان در اطراف يک کره 102
شکل 11-6شمايي از تانک شناورسازي 113
شکل 11-6شيوه هاي متداول افزايش فشار واشباع سازي 114
(19-6) بررسي پسابهاي روغني و الي واحد ET تصفيه فاضلابهاي خروجي پتروشيمي اراک 120
PH = 6-10 121
Alum = so mg/lit 123
A/s = 0.03    lbair  released / 1b solrds applied 124
4- فاضلاب صنعتي ـ نوشته نلسون لئونارد نمروـ ترجمة محمود اسد ي 127
 1-1-  کليات
از قديم الايام اب را عامل حيات مي‏دانستند. زندگي انسان و حيوانات و گياهان بدون اب ممکن نيست، علاوه بر موارد مذکور  پيشرفت‏هاي عظيم صنعتي در هر اجتماعي بوجود و فراواني اب مربوط مي‏باشد. اب مورد نياز کليه فعاليت‏هاي انسان در هر مصرفي تابع کيفيت شيميايي خاصي است و بندرت اتفاق مي‏افتد از يک منبع اب بتوانيم در تمام مصارف استفاده نمائيم، براساس شواهد موجود اجتماعات ميزان اب مصرفي معيار تشخيص پيشرفتهاي بهداشتي مردم ان اجتماع است، خلاصه کلام اب که به مصداق «وجعلنا من الماء کل شيء حي» اغازگر حيات بوده، ادامه دهنده حيات نيز مي‏باشد و زندگي انسان و تمام موجوداتي که  بنحوي با او در ارتباط هستند بدون اب امکانپذير نخواهد بود.
ابهاي مصرف شده در زندگي بنحوي به منابع اوليه برگردانيده مي‏شود ولي اغلب ابي که پس از کاربرد به منابع اوليه خود برگرانيده مي‏شود همان اب اوليه نيست بلکه بصورت مايعي است که علاوه بر تشکيل  دهنده‏هاي اب مصرفي انتقال دهنده انواع و اقسام موادي است که در زندگي روزمره مورد استفاده انسان واقع شده است.
مهمترين مواد موجود در ابهاي مصرف شده بوسيله انسان مي‏توان به پروتئين، چربي‏ها، کربوهيدراتها، مواد پاک کننده صابوني يا دترجنت‏ها اشاره نمود. اگر ابهاي مصرف شده که به منابع اوليه خود برگردانيده مي‏شود حاصل فعاليتهاي صنعتي باشد محتوي هزاران ترکيب شيميايي که در صنايع مورد مصرف قرار گرفته خواهد بود…
دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد