یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب (صنایع غذایی)
* بخش اول آب و خواص آن
* ۱-۱- موجودیت آب ۱
* ۱-۲- منابع آب۱
* ۱-۲-۱- آبهای سطحی۲
* ۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی۲
* ۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی۲
* ۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب۲
* ۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب۳
* ۱-۴- سختی آب۳
* بخش دوم آب در صنایع غذایی۴
* ۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی ۴
* ۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ۴
*  ۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ۵
* ۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ۶
*  ۲-۴-مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ۶
* ۲-۴-۱-استفاده مجدد آب ۶
*  ۲-۴-۲- بازچرخش یا ریسایکلینگ ۶
* ۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ۷
* ۲-۵-۱- آب خنک سازی ۸
* ۲-۵-۱-۱- انواع سیستم های خنک سازی ۸
* بخش سوم انواع فاضلاب صنایع غذایی ۱۰
*  ۳-۱- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ۱۰
*  ۳-۱-۱- صنایع تولید قند وشکر ۱۱
*  ۳-۱-۲- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ۱۲
*  ۳-۱-۳- صنایع نوشابه سازی ۱۲
*  ۳-۱-۴ صنایع لبنیاتی ۱۲
*  ۳-۱-۵- صنعت تولید روغن نباتی ۱۳
*  ۳-۱-۶- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت ۱۴
*  ۳-۲- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۱۵
*  ۳-۲-۱- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ۱۵
*  ۳-۲-۱-۱- مواد معلق ۱۶
*  ۳-۲-۱-۲- املاح معدنی محلول ۱۶
*  ۳-۲-۱-۳- مواد آلی محلول ۱۶
*  ۳-۲-۱-۴- اسیدها وقلیاها ۱۶
*  ۳-۲-۱-۵- مواد تولید کننده کف ۱۷
*  ۳-۲-۱-۶- رنگ ۱۷
*  ۳-۲-۱-۷- آلودگیهای حرارتی ۱۷
*  ۳-۲-۱-۸- میکروارگانیسم ها ۱۷
*  ۳-۲-۱-۹- مواد شناور ۱۸
*  ۳-۳- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ۱۸
*  ۳-۳-۱- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری ۱۸
*  ۳-۳-۱-۱- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ۱۹
*  ۳-۳-۲- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی ۲۰
*  ۳-۳-۳- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ۲۰
* ۳-۳-۴- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلابغلظت آلاینده ۲۰
* ۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع ۲۱
* بخش چهارم روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۲۲
*  ۴-۱- تصفیه فیزیکی ۲۳
*  ۴-۱-۱- آشغالگیری ۲۳
*  ۴-۱-۲- دانه گیری ۲۳
*  ۴-۱-۴- شناورسازی ۲۴
*  ۴-۱-۵- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ۲۴
* ۴-۲- تصفیه شیمیایی ۲۶
* ۲۶ ph4-2-1- تنظیم
*  ۴-۲-۲- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ۲۶
*  ۴-۲-۳- گند زدایی ۲۶
*  ۴-۲-۴- انعقاد و لخته سازی ۲۷
*  ۴-۲- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ۲۷
*  ۴-۳- تصفیه بیولوژیکی ۲۷
*  ۴-۳-۱- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب۲۸
* ۲۸BOD 4-3-1-1-
* ۲۸COD4-3-1-2-
* ۲۹TSS4-3-1-3-
* ۲۹TDS4-3-1-4-
* ۴-۳-۲- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه۲۹
* ۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیکی۲۹
* ۴-۳-۲-۲- زمان ماند میکروبی۲۹
* ۳۰MLSS4-3-2-3-
* ۳۰F\M4-3-2-4-
* ۴-۳-۳- تصفیه هوازی فاضلاب۳۰
* ۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی۳۱
* ۴-۳-۳-۲- کاربرد فاضلاب در زمین۳۲
* ۴-۳-۳-۳- برکه های تثبیت۳۳
* ۴-۳-۳-۳-۱- برکه های بی هوازی۳۴
* ۴-۳-۳-۳-۲- برکه های اختیاری۳۵
* ۴-۳-۳-۳-۳- برکه های هوازی۳۵
* ۴-۳-۳-۳-۴- برکه های تکمیلی۳۵
* ۴-۳-۳-۳-۵- برکه های هوادهی۳۵
* ۴-۳-۳-۴- صافی چکنده۳۶
* ۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان۳۷
* ۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال۳۷
* ۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی۳۹
* ۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب۳۹
* ۴-۳-۵-۱- سپتیک تانک۴۲
* ۴-۳-۵-۲- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا۴۴
* ۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی۴۴
* بخش پنجم راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶
* ۵-۱- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶
*  ۵-۲- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی ۴۷
* ۵-۲-۱- شدت آلودگی فاضلاب خام۴۷
* ۵-۲-۲- مواد مغذی یا نوترینت ها ۴۸
* ۵-۲-۲-۱- بالکینگ ۴۸
* ۴۹۵-۲-۳- اکسیژن محلول
* ۵-۲-۴- زمان ماند۵۰
* ۵۱ph5-2-5-
* ۵-۲-۶- سمیت۵۱
* ۵-۲-۷- دما۵۲
* ۵-۲-۸- اختلاط۵۳
* ۵-۲-۹- میزان جریان ورودی۵۴
* ۵-۳- پایستن فرآیند۵۴
*  ۵-۳-۱- شاخصهای بصری۵۴
* ۵-۴- شاخصهای آزمایشی ۵۸
* ۵-۵- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها۵۹
*  ۵-۵-۱- روشهای کلی تشخیص مشکلات۵۹
* ۶۰ BOD 5-5-2- حذف کم
* ۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی ۶۱
* ۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده۶۲
* ۵-۵-۲-۳- دماهای پایین۶۲
* افزایش زمان ماند هیدرولیکی۶۳
* ۶۳MLVSS افزایش
* ۶۳نامناسب PH 5-5-2-4-
* ۵-۵-۲-۵- زمان هوادهی ناکافی۶۴
* ۶۴ناکافیMLVSS5-5-2-6-……………

فرمت : WORD  | صفحات:۷۰

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است