دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

دانلود پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

مقدمه
الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است.

بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد.

در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد.

تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.

تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

فهرست مطالب

مفهوم  ديه (قصاص) در اسلام 1
الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن 5
ب) سؤالات 7
ج) فرضيات 7
د) سابقه‌ي پژوهش 8
هـ) روش تحقيق 8
ز) خلاصه و چكيده 9

تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

ح) عبارات اختصاري 10
مقدمه 11
بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقة پيدايش) 12
فصل اول: تعريف ديه 12
مبحث دوم: معناي اصطلاحي 14
2) نظر و آراي فقها 16
– مفهوم ديه در فقه اماميه 17
مفهوم ديه در فقه مالكي 22
گفتار دوم: مفهوم حقوقي 24
گفتار سوم: مفهوم قانوني ديه 28
فصل دوم: سابقه پيدايش ديه 31
مبحث اول: سابقة پيدايش در جهان 31
– دين مسيحيت 36
– دين يهود 37
– دين زرتشت 39

دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

2) تمدن هاي بشري جهان 39
مبحث دوم: سابقة پيدايش ديه در اسلام 46
بخش دوم: حقوق جزايي ايران 57
فصل اول: قبل از انقلاب اسلامي 57
1) دورة پيش از اسلام 58
الف) اعدام 59
ج) مجازات هاي ديگر 60
2) دوره اسلامي 60
الف) اصلاح مجرم 69
ب) مكافات دادن 70
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامي 73
مبحث اول: حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 73
مبحث دوم حاكميت قانون مجازات اسلامي 1370 77
بخش سوم: 83
فصل دوم: كاربرد حقوقي 89
مبحث دوم: جبران خسارت (جنبه مدني) ديه 92
مبحث سوم: ديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضر 95
گفتار اول: قانونگذار 98
ب) جبران خسارت 101
گفتار دوم ماهيت تركيبي (خاص) ديه 104
گفتار سوم: انعكاس ماهيت حقوقي ديه در آراي قضايي ايران 106
1) ماهيت كيفري ديه 107
2ـ ديه جنبة جبران خسارت دارد. (ماهيت مدني) 117
3ـ ماهيت تركيبي (خاص) ديه 119
مبحث چهارم: خسارات زائد بر ديه 119
2ـ خسارت معنوي 122
فصل سوم: مسئول پرداخت و مدت پرداخت ديه 123
مبحث دوم: ضامن عاقله 125
مبحث سوم: دولت (بيت‌المال) 128
مبحث چهارم: مهلت پرداخت ديه 130
گفتار دوم: عاقله 132
گفتار سوم : دولت (بيت‌المال) 133

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 170

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد