دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تعميرات و نگهداري شركت ارتباط سپهر

پروژه تعميرات و نگهداري شركت ارتباط سپهر

فهرست مطالب

پیش گفتار 1
مقدمه 3
فصل اول
1-1تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.4
فصل دوم
2-1 تعريف برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 5
2-2 هدف از P.M چيست؟ 6
2-2-1 مراحل ايجاد برنامه 7
2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M7
2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسيدن به اهداف P.M8
2-3- نقش برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در كارخانجات 9
2-4- لزوم استفاده از سيستم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در توليد11
2-5 نياز مبرم صنايع به P.M در كارخانه12
2-6- نتايج حاصل از P.M در كارخانه12
2-7- از كار افتادگي در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات13
2-8 معايب ناشي از نداشتن سيستم نگهداري و تعميرات15
2-9 – علائم فقدان سيستم نگهداري و تعميرات 16
2-10- انواع فعاليتهاي نگهداري و تعميرات16
2-11- انواع روش هاي نگهداري و تعميرات16
2-11-1- نگهداري و تعميرات به منظور بهبود19
2-11-2- نگهداري و تعميرات اصلاحي20
2-11-3 نگهداري و تعميرات پيشگيري22
2-12- نگهداري و تعميرات وضعي23
2-13نگهداري و تعميرات كنترلي24
2-14نگهداري و تعميرات زمان بندي شده24
2-15- نگرشي بر اجزاي سيستم هاي مديريت نگهداري و تعميرات25
2-16- وظايف 25
2-17- سازماندهي26
2-18- سيستم ها براي مديريت نگهداري و تعميرات27
2-19 – سيستم تشخيص نگهداري و تعميرات 29
2-20- مهارت كارگران و فعال سازي مديريت نگهداري وتعميرات31
2-21- نتيجه گيري 32
2-22- تئوريهاي تعميرات و نگهداري38
فصل سوم
3-1- چارت سازماني شركت 49
3-2- چارت P.M شركت53
3-3- چگونگي به اجرا درآوردن P.M در شركت ريخته گري قطعات آلومينيوم ايران خودرو56
3-4- تبيين و شناخت تغييرات نگهداري موجود كارخانه57
3-5- وظايف بخش تعميرات و نگهداري (P.M)63
3-6- وضعيت موجود P.M شركت 64
3-7- وضعيت موجود پرسنل تعميرات و نگهداري كارخانه65
3-8- شرح وظايف پرسنل نگهداري و تعمير65
3-9- شرح وظایف مدیر واحد فنی 68
3-10- شرح وظایف مدير واحد P.M68
3-11- شرح وظایف رئيس بازرس فني 69
3-12- مسئول سرويس و نگهداري 70
3-13- تعريف شغل و شرح وظائف رئيس قسمت تعميرات71
3-14- مصاحبه با رئيس بخش تعميرات و نگهداري72
3-15-تعريف شغل و شرح وظائف مكانيك72
3-16- ساختار سازماني نگهداري و تعميرات بر مبناي نوع كار و وظيفه 74
3-17- روش اجرايي سفارش قطعات يدكي ماشين آلات76
3- 18- روش اجرايي تعميرات شش ماهه80
3-19- روش اجرايي تعميرات در زمان سرويس P.M88
3-20- روشهاي اجرايي برنامه ساليانه سرويس و نگهداري دستگاهها91
3-21- روش اجرايي تعميـرات اضطـراري96
3-22- روش اجرايي سرويس نگهـداري و تعميـرات102
3-23- روش اجرايي تعميـرات پايان هفتـه108
3-24- روش اجرایی دستورالعمل تهيه برنامه تغييرات برنامه اي113
3-25- روش اجـرايي دستورالعمل پر كردن كارت تعميرات115
3-26- روش اجرايي دستورالعمل تدوين برنامه سرويس نگهداري دستگاهها116
3-27- روش اجرايي دستورالعمل تهيه ليست تعميرات برنامه اي118
3-28- روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه120
3-29- روش اجرايي تبادل اطلاعات فني با سازندگان و فروشندگان داخلي و خارجي123
3-30- روش اجرايي تعميرات قالب و قطعات و ماشين آلات126
3-31- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعميرات و نگهداري شركت ريخته گري قطعات آلومينيوم
ارتباط سپهر131
3-32- سيستم اطلاعاتي نگهداري و تعميرات136
تعريف سيستم اطلاعاتي136
انواع سیستم های اطلاعاتی136
3-35- متولوژي چيست ؟137
3-35-1- انواع متولوژيهاي طراحي سيستم138
3-35-2- انواع روشهاي ساخت يافته138
3-36- نمودارهاي جريان داده فيزيكي138
3-37- علائم مورد نياز D.F.D139
3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود140
روغنکاری دستی148
روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی148
سیستم مرکزی فشار روغن148
روغنکاری قطره ای149
3-39-3- برنامه ريزي زماني روغنكاري149
3-39-4- پرسنل روغنكاري و مشخصات خاصه آنها151
3-39-5- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب153
3-39-6- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)158
3-39-7- کارت مشخصات فنی دستگاه163
3- 39-8 – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری164
3-39-9- فرم انبار و خدمات فنی167
3-39-10- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات 168
3-39-11- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M 172
3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری175
3-39-13- کارت تعمیرات177
3-39- 14- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار180
3-39-15- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات183
3-40- وضعيت تعميرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت 185
3-40-1- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر 186
3-40-2- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن 80 تن 186
3-40-3- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس 160 تن 187
فرم شناسنامه دستگاه187
فصل چهارم
4-1- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری 191
4-2- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات193
4-3- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری194
4-4 – اولویت بندی 195
منابع و مآخذ 197

دانلود پروژه تعميرات و نگهداري شركت ارتباط سپهر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد