دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تغذیه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

تغذیه  در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
فهرست مطالب
1-1 – لزوم و اهمیت حمایت تغذیه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۳
۱-۱-۱- هدف از حمایت تغذیه ای: ۳
۲-۱-۱- شیوع سؤ تغذیه و انواع آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۴
انواع سؤ تغذیه: ۴
ب) کوارشیورکرو یا سؤ تغذیه هایپوآلبو مینمیک: ۵
۳-۱-۱-عوارض ناشی از سؤ تغذیه و اهمیت حمایت تغذیه ای در بیماران ICU: 6
2-1- ارزیابی وضعیت تغذیه ای در تشخیص بیماران دچار سؤ تغذیه در ICU: 8
1-2-1- بررسی سابقه بیمار از نظر بیماری، اجتماعی و تغذیه: ۹
۲-۲-۱- معاینات فیزیکی برای مشاهده علائم سؤ تغذیه: ۹
۳-۲-۱- اندازه گیری های آنتروپومتریک: ۱۰
۱-۳-۲-۱- قد: ۱۱
۲-۳-۲-۱- وزن: ۱۱
۴-۳-۲-۱- Body Composition: 14
2-4-3-2-1- محیط میانی بازو و  MAMC: 15
4-2-1- پارامترهای بیو شیمیایی: ۱۶
۱-۴-۲-۱- پروتئین های احشایی: ۱۶
۱-۱-۴-۲-۱- آلبومین: ۱۷
۲-۱-۴-۲-۱- پره آلبومین: ۱۸
۳-۱-۴-۲-۱- ترانسفرین: ۱۹
۴-۱-۴-۲-۱- رتینول باینرنیگ پروتئین (RBP): 20
2-4-2-1- پروتئین توتال: ۲۰
۳-۴-۲-۱- ارزیابی میزان فعالیت سیستم ایمنی: ۲۰
۴-۴-۲-۱- Creatinine Height Index  (CHI): 22
5-4-2-1- تعیین نیتروژن بالانس: ۲۲
۶-۴-۲-۱- ارزیابی هماتولوژیکی: ۲۳
۷-۴-۲-۱- ارزیابی کلی بیمار از نظر ظاهری (SGA) 24
3-1- روش های محاسبه ی مقدار کالری، پروتئین و آب مورد نیاز: ۲۴
۱-۳-۱- روش های محاسبه مقدار کالری مورد نیاز: پ.. ۲۴
۱-۱-۳-۱- محاسبه مقدار کالری مورد نیاز از طریق معادله هریس- بندیکت: ۲۵
۲-۱-۳-۱- محاسبه مقدار کالری مورد نیاز با استفاده از معادله “Ireto-Jones”: 26
4-1-3-1- کالریمتری غیر مستقیم: ۲۷
۲-۳-۱- روش محاسبه پروتئین مورد نیاز: ۲۸
۳-۳-۱- محاسبه میزان مایعات مورد نیاز: ۲۹
۳-۱- روش ها و تکنیک های مختلف غذا رسانی به بیماران بخش مراقبت های ویژه: ۳۰
۱-۴-۱- تغذیه روده ای (Enteral Nutrition): 31
1-1-4-1- انتخاب محل انفوریون: ۳۲
۲-۱-۴-۱- انتخاب روش انفوزیون در تغذیه روده ای: ۳۶
۳-۱-۴-۱- مواد مغذی ضروری جهت تغذیه روده ای: ۳۹
۴-۱-۴-۱- فرمولاسیون های روده ای: ۴۳
۵-۱-۴-۱- تغذیه روده ای و عفونت های باکتریایی: ۴۶
۶-۱-۴-۱- مشکلات ناشی از تغذیه روده ای: پ.. ۴۸
۱- ناسازگاری های فیزیکی: ۵۴
۲- ناسازگاری های مربوط به فرمولاسیون داروها: ۵۴
۳- ناسازگاری های فیزیولوژیک: ۵۵
۴- ناسازگاری های فارماکوکیتیکی: ۵۵
۷-۱-۴-۱- پایش تغذیه روده ای: ۵۷
۱-۱-۵-۱- تغذیه وریدی تام (TPN): 58
2-1-5-1- تغذیه وریدی جزئی (PPN): 58
3-1-5-1- فرمول های تغذیه وریدی: ۵۹
۴-۱-۴-۱- مشکلات تغذیه وریدی: ۶۱
۱-۵-۱- انتخاب روش حمایت تغذیه ای:65

دانلود پروژه تغذیه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد