دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
1-1- منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه6
1-2- وجود آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کره زمین8
1-3- هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید10
1-4- لزوم شناختن و بهره برداری بهینه آبهای زیر زمینی12
فصل دوم : شناخت آبهای زیرزمینی
2-1- کلیات15
2-2- پیدایش آبهای زیرزمینی18
2-3- اهمیت آبهای زیرزمینی18
2-4- انواع سفره های آب زیرزمینی19
2-5- پارامترهای فیزیکی در سازنده های آبدار22
2-6- معادلات تعادل در جریان آب بطرف چاه 27
2-7- اثر چاهها بر یکدیگر33
فصل سوم : اکتشاف آبهای زیر زمینی
3-1- روشهای ژئولوژیک و هیدرولوژیک37
3-2- روشهای ژئوفیزیک سطحی38
3-2-1- روش مقاومت الکتریکی38
3-2-2- روش لرزه نگاری41
3-3- روشهای تحت الارضی49
3-3-1- حفاری آزمایشی و لوگهای زمین شناسی50
3-3-2-روشهای ژئوفیزیک52
فصل چهارم : حرکت آبهای زیر زمینی
4-1-جریان یک بعدی67
4-1-1- آبخانهای محبوس67
4-1-2- آبخانهای غیر محبوس68
4-1-3- آبخانهای تراوش کننده69
4-2- جریان شعاعی در چاهها70
4-2-1- آبخانهای محبوس71
4-2-2- آبخانهای آزاد73
4-2-3- آبخانهای تراوش کننده77
4-3-آبخانه با تغذیه عمودی و یکنواخت79
4-3-1- سیستم رودخانه- آبخانه79
4-3-2-سیستم چاه و آبخانه80
4-4-چاه در نزدیکی مرزهای آبخانه94
4-4-1- چاه در نزدیکی رودخانه94
4-4-2- چاه در نزدیکی مرز غیر قابل نفوذ95
4-4-3- چاه در نزدیکی مرزهای دیگر102
4-5- جریان به چاههای ناقص103
4-6- تداخل چاهها107
4-6-1- افت پیرامون چاههای متداخل110
4-6-2- دبی چاههای متداخل(مزاحم113
4-6-3- تاثیر بهره برداری از حوزه چاه در یک منطقه114
فصل پنجم: بهره برداری از آبهای زیر زمینی
5-1- بهره برداری بهینه از آبهای زیر زمینی117
5-2- پمپ ها123
5-2-1- ائولن ها (چرخابهای بادی123
5-2-2- پمپ های الکتریکی123
5-3- گزینش پمپ، آزمایش دبی126
5-4- چاه عمیق129
5-4-1- روشهای حفاری چاه عمیق130
5-4-2- تشکیلات چاه عمیق131
5-5- قنات137
5-5-1- جریان آب بطرف قنات139
5-5-2- محل قنات140
5-5-3- حریم قنات142
5-5-4- لایروبی قنات143
5-6- تغذیه لایه آبدار استخراج شده143
5-6-1- شعاع عمل چاهها144
5-6-2- بالا امدن و یا برگشت آب (جبران144
5-6-3- آزمایش با دبی ثابت144
5-7- سدهای زیرزمینی145

فصل ششم : تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

6-1- تعریف146
6-2- هدفهای تغذیه مصنوعی146
6-3- لزوم تغذیه مصنوئی به منظور منابع زیر زمینی آب در مناطق خشک و نیمه خشک147
6-4- اشاره ای به اصول نظری تغذیه مصنوعی148
6-4-1- مروری بر کارهای انجام شده149
6-4-2- گزینش مکان153
6-4-3- منابع آبی154
6-4-4- روشهای تغذیه مصنوعی154
6-5- استخرهای تغذیه155
6-6- روش ساختن استخر های تغذیه158
6-7- نگهداری استخرهای تغذیه160
6-8- طراحی شبکه های گسترش سیلاب برای آبیاری وتغذیه مصنوعی.  161
6-8-1- گزینش بده161
6-8-1-1- آبیاری غلات و علوفه دست کاشت162
6-8-1-2- آبیاری سیلابی مراتع 162
6-8-1-3- آبیاری سیلابی جنگلهای دست کاشت162
6-8-1-4- تغذیه مصنوعی163
6-9- تغذیه سفره های زیرزمینی به وسیله پرکولاسیون(فرونشست164
منابع166……..

دانلود پروژه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد