اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد
دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی
انجمن تولیدکنندگان کامپیوتر اروپا (ECMA) زبان C#را در سوم اکتبر سال ۲۰۰۱ بعنوان یک  استاندارد پذیرفته (ECMA-334) و بدنبال آن تلاش های وسیعی برای کسب گواهی ISO نیز انجام شده است. زبان فوق در ابتدا توسط شرکت مایکروسافت و بعنوان بخشی از دات نت پیاده سازی و بلافاصله پس از آن توسط شرکت های اینتل، هیولیت پاکارد و مایکروسافت مشترکا، جهت استاندارسازی پیشنهاد گردید.
زبان C#بگونه ای طراحی شده است که نه تنها وابستگی به یک Platform خاص را ندارد، بلکه در اغلب موارد وابستگی RunTime نیز ندارد. کامپایلر C#می تواند بر روی هر نوع معماری سخت افزاری طراحی و اجرا گردد. در برخی از نسخه های اولیه کامپایلر زبان فوق که توسط برخی از شرکت های جانبی ارائه شده است، کدهای C#را به بایت کدهای جاوا کمپایل می کنند. یکی از چنین کامپایلرهائی را می توان در سایت Halcyonsoft.com مشاهده نمود. بنابراین کدهای  C#براحتی قابلیت حمل بر روی محیط های متفاوت را دارا خواهند بود.
مشخصات تعریف شده زبان C#با سایر استاندارهای تعریف شده ECMA نظیر (ECMA-335) CLI (Common Language Infrastructure) بخوبی مطابقت می نمایند. CLI قلب و روح دات نت و CLR(Common Language Runtime) است. اولین نسخه از کامپایلر زبان  C#که از CLI استفاده می کند، NET Framwork. مایکروسافت است.
با توجه به موارد گفته شده، مشخص می گردد که این زبان بسرعت بسمت استاندارد شدن حرکت و با تایید استانداردهای مربوطه از طرف انجمن های معتبر بین المللی و حمایت فراگیر شرکت های معتبر کامپیوتری در دنیا مسیر خود را بسمت جهانی شدن بخوبی طی می نماید.

دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : آشنایی با نرم افزارهای استفاده شده در سیستم حقوق و دستمزد
۱-۱ مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی۲
۲-۱ C#چیست ؟ ۲
۱-۲-۱ کد مدیریت یافته ۳
۲-۲-۱ روش یادگیری C# 3
۳-۲-۱ مفاهیم شیء گرایی در C# 4
۳-۱ شیء چیست؟ ۴
۱-۳-۱ کلاسه کردن اشیاء مقدمه ای بر ارث بری Inheritance)) 6
۲-۳-۱ سلسله مراتب اشیاء (بررسی ارث بری در محیط شیءگرا) ۷
۳-۳-۱ انتزاع (Abstraction) 8
۴-۳-۱ اشیاء درون اشیاء (مقدمه ای بر کپسوله‌کردن یا Encapsulation) 9
۵-۳-۱ اشیائی با رفتارهایی متفاوت (مقدمه بر چند ریختی یا Polymorphism) 11
۴-۱ .NET چیست و چگونه شکل گرفت؟ ۱۴
۱-۴-۱ یک پلات فرم مناسب برای آینده ۱۵
۲-۴-۱ ایده های اولیه ۱۶
۳-۴-۱ تولد دات نت ۱۶
۴-۴-۱ مروری بر Frame work دات نت: ۱۷
۵-۱ مفاهیم مبنایی پایگاه داده ها : ۱۸
۱-۵-۱منظور از کنترل و مدیریت : ۱۹
۲-۵-۱ مفهوم داده : ۲۲
۳-۵-۱ مفاهیم ابتدائی ۲۴
۴-۵-۱ شکل کلی دستور : ۲۵
۵-۵-۱ذخیره تصاویر در SQL Server 25
۶-۱ آشنایی با نسخه‌های SQL Server 2005 27
۱-۶-۱ کدام سیستم عامل؟ ۲۸
۲-۶-۱ آشنایی با محیط Sqlserver management studio………… 30
۷-۱ انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver ………… 34
۱-۷-۱ معرفی Replication …………………………… 34
۲-۷-۱ انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge) …………. 35
۳-۷-۱ تصویر برداری از اطلاعات (snapshot)…………….. 35
۴-۷-۱ انتقال بر اساس فرآیند (Transactional) …………. 36
۵-۷-۱ تعریف ناشر و مشترکین ……………………… ۳۶
۶-۷-۱ طرح یک مسئله……………………………… ۳۷
۷-۷-۱ مراحل ایجاد ناشر …………………………. ۳۷
۸-۱ مراحل ایجاد مشترکین ………………………… ۳۸
۱-۸-۱ روش pul (از طریق مشترک)…………………….. ۳۸
۲-۸-۱ روش push (از طریق ناشر) …………………… ۳۸
۳-۸-۱ snapshot lsolation level ………………………… 39
۴-۸-۱ باز هم دات نت ……………………………. ۳۸
۹-۱ ADO.Net وارد می‌شود………………………….. ۴۰
۱۰-۱ تکنولوژی xml………………………………. 41
۱۱-۱ سرویس اعلان (Notification) …………………….. 42
۱۲-۱ سرویس گزارش گیری ………………………….. ۴۲
۱۳-۱ مدیریت خطا ……………………………….. ۴۳
فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم
۱-۲ نمودارER-MODELING. 45
۲-۲ نمودار دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم ۴۶
۳-۲ تعاریف ۴۷
۴-۲ کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد : ۴۷
۱-۴-۲ جدول پرسنلی (Personally) : 48
۲-۴-۲ جدول پایانی (Final) : 48
۳-۴-۲ تصویر اضافه کار (Ezkar) : 49
۵-۲ گزارش ماهانه : ۴۹
۱-۵-۲ فیش حقوقی : ۵۰
۲-۵-۲ فیلدهای جداول جدول ساعت زنی Time : 50
۳-۵-۲ جدول پرسنلی Personally 50
۴-۵-۲ جدول محاسباتی حقوق ۵۱
۵-۵-۲ تصویر اضافه کار (Ezkar) 51
۶-۵-۲ گزارش ماهانه ۵۱
فصل سوم : طراحی فرم‌ها و چگونگی کارکرد نرم افزار
۱-۳ فرم شروع ۵۳
۱-۱-۳ فرم ساعت زنی ۵۴
۲-۱-۳ فرم  ثبت کارمندان ۵۶
۳-۱-۳ فرم نمایش همه کاربران ۵۷
۴-۱-۳ محاسبه حقوق ۵۸
۲-۳ فرمول های محاسبات : ۵۹
فصل چهارم ‌: نحوه پیاده سازی سیستم
مقدمه ۶۱
۱-۴ کلاس add 61
۱-۱-۴ نحوه استفاده از کلاس add در برنامه برای اضافه کردن کارمند جدید به لیست کامندان ۶۲
۲-۴ نحوه گزارش گیری با کریستال ریپورت ۶۶
فهرست منابع ۶۸
فهرست نمودارها
نمودار۱-۲ :  ER-MODELING ………………………….. 45
نمودار ۲-۲ : دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم ……….. ۴۶
فهرست جداول
جدول ۱-۲ اطلاعات ورود و خروج کارمندان ………………. ۴۷
جدول ۲-۲ پرسنلی …………………………………. ۴۸
جدول ۳-۲ پایانی …………………………………. ۴۹
جدول ۴-۲ اضافه کار……………………………….. ۵۰
 فهرست اشکال
شکل ۱-۱ ………………………………………… ۲۹
شکل ۲-۱…………………………………………. ۳۰
شکل ۳-۱…………………………………………. ۳۱
شکل ۱-۳ فرم شروع ………………………………… ۵۳
شکل ۲-۳ شکل ساعت زنی …………………………….. ۵۴
شکل ۳-۳ فرم ساعت زنی …………………………….. ۵۵
شکل ۴-۳ فرم ثبت کارمندان …………………………. ۵۶
شکل ۵-۳ فرم نمایش همه کاربران …………………….. ۵۷
شکل ۶-۳ محاسبه حقوق ……………………………… ۵۸
شکل۱-۴ فرم کریستال ریپورت  ……………………….. ۶۷
مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی
انجمن تولیدکنندگان کامپیوتر اروپا (ECMA) زبان C#را در سوم اکتبر سال ۲۰۰۱ بعنوان یک  استاندارد پذیرفته (ECMA-334) و بدنبال آن تلاش های وسیعی برای کسب گواهی ISO نیز انجام شده است. زبان فوق در ابتدا توسط شرکت مایکروسافت و بعنوان بخشی از دات نت پیاده سازی و بلافاصله پس از آن توسط شرکت های اینتل، هیولیت پاکارد و مایکروسافت مشترکا، جهت استاندارسازی پیشنهاد گردید.
زبان C#بگونه ای طراحی شده است که نه تنها وابستگی به یک Platform خاص را ندارد، بلکه در اغلب موارد وابستگی RunTime نیز ندارد. کامپایلر C#می تواند بر روی هر نوع معماری سخت افزاری طراحی و اجرا گردد. در برخی از نسخه های اولیه کامپایلر زبان فوق که توسط برخی از شرکت های جانبی ارائه شده است، کدهای C#را به بایت کدهای جاوا کمپایل می کنند. یکی از چنین کامپایلرهائی را می توان در سایت Halcyonsoft.com مشاهده نمود. بنابراین کدهای  C#براحتی قابلیت حمل بر روی محیط های متفاوت را دارا خواهند بود.
مشخصات تعریف شده زبان C#با سایر استاندارهای تعریف شده ECMA نظیر (ECMA-335) CLI (Common Language Infrastructure) بخوبی مطابقت می نمایند. CLI قلب و روح دات نت و CLR(Common Language Runtime) است. اولین نسخه از کامپایلر زبان  C#که از CLI استفاده می کند، NET Framwork. مایکروسافت است.
با توجه به موارد گفته شده، مشخص می گردد که این زبان بسرعت بسمت استاندارد شدن حرکت و با تایید استانداردهای مربوطه از طرف انجمن های معتبر بین المللی و حمایت فراگیر شرکت های معتبر کامپیوتری در دنیا مسیر خود را بسمت جهانی شدن بخوبی طی می نماید.
۲-۱ C#چیست ؟
طراحان زبان C#با تاکید و الگوبرداری مناسب از مزایای زبانهائی نظیر ++C، C و جاوا و نادیده گرفتن برخی از امکانات تامل برانگیز و کم استفاده شده در هر یک از زبانهای فوق، یک زبان برنامه نویسی مدرن شی گراء را طراحی کرده اند. در مواردی، برخی از ویژگی های استفاده نشده و درست درک نشده در هر یک از زبانهای گفته شده، حذف و یا با اعمال کنترل های لازم بر روی آنها، زمینه ایجاد یک زبان آسان و ایمن برای اغلب پیاده کنندگان نرم افزار بوجود آمده است. مثلا C و ++C می توانند مستقیما با استفاده از اشاره گرها عملیات دلخواه خود را در حافظه انجام دهند. وجود توانائی فوق برای نوشتن برنامه های کامپیوتری با کارائی بالا ضرورت اساسی دارد. اما در صورتیکه عملیاتی اینچنین بدرستی کنترل و هدایت نگردند، خود می تواند باعث بروز مسائل (Bugs) بیشماری گردد.
طراحان زبان C#، با درک اهمیت موضوع فوق، این ویژگی را کماکان در آن گنجانده ولی بمنظور ممانعت از استفاده نادرست و ایجاد اطمینان های لازم مسئله حفاظت نیز مورد توجه قرار گرفته است. جهت استفاده از ویژگی فوق، برنامه نویسان می بایست با صراحت و به روشنی خواسته خود را از طریق استفاده از Keyword های مربوطهاعلان نمایند( فراخوانی یک توانائی و استفاده از آن).
C#بعنوان یک زبان شی گراء عالی است. این زبان First-Class را برای مفهوم Property (Data Member) بهمراه سایر خصائص عمومی برنامه نویسی شی گراء حمایت می کند. در C و  ++C  و جاوا یک متد get/set اغلب برای دستیابی به ویژگی های هر Property استفاده می گردد. CLI  همچنان تعریف Property را به متدهای get/ser ترجمه کرده تا بدین طریق بتواند دارای حداکثر ارتباط متقابل با سایر زبانهای برنامه نویسی باشد  .C#
بصورت فطریEvents ، Declared Value، Reference Type ، Operator Overloading را نیز حمایت می کند…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است