دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه توانبخشي مغز و اعصاب

توانبخشي مغز و اعصاب

چکيده

اين کتاب راهنما به عنوان يک ابزار دستوري و آموزشي براي کارآموزان توان بخشي سطح متوسط و پرسنل مراقب اوليه تهيه شد و تا از آن در کارشان با افرادي که دچار ضربه مغزي شده اند، خانواده هاي آنها و اعضاي جامعه شان استفاده کنند.

توالي هاي رايج پزشکي، فيزيکي، شناختي رفتاري صدمه مغزي ياد آوري شده اند. براي درک بهتر صدمه مغزي و حمايت از پروسه توان بخشي فرد صدمه ديده، کتاب راهنما روي اطلاعات پايه تاکيد ميکند تا از اين طريق به پرستاران و اعضاي جامعه که شامل معلمان و کارفرمايان بالقوه ميشوند کمک کند.

دستورات ايمني و راهنماي هاي مراقبتي تهيه شده اند، و همچنين تکنيک هاي آموزشي به فرد براي با آزموني مهارتهاي عملکردي در زمينه هاي حرکتي، ارتباطي و مراقبت شخصي کمک ميکند. نويسندگان ميدانند که تجهيزات پزشکي ويژه هميشه در دسترس نيستند، بنابراين پيشنهاد ميشود که از مواد قابل دسترس براي ساخت وسايلي استفاده کنندکه به پشگيري از ايجاد بد شکلي ها کمک کرده و به فردي که نواقض فيزيکي دارد در انجام فعاليت هاي روزانه ياري برساند.

تصاويري هم تهيه شده اند تا به يادگيري بهتر راهنمايي هاي ايمني، دستورات آموزشي و مراحل موجود در ساخت وسايل تطابقي ويژه کمک کنند.

فهرست مطالب

پيش گفتار

توانبخشي پس از ضربه مغزي (TBI)[1] يک پروسه چالشي و پيچيده براي شخص صدمه ديده، خانواده و تمام پرسنل توانبخشي که در اين پروسه شرکت ميکنند مي باشد. در بلاياي طبيعي و جنگ ها که احتمال وجود افرادي که دچار ضربه مغزي شده اند زياد است، به يک رويکرد جامع جهت برخورد با توانائي هاي متعددي که هر فرد صدمه ديده تجربه ميکند نياز است، همچنين پرسنل توانبخشي در کشور هاي در حال توسعه در مورد کارشان به اطلاعاتي درباره رويکرد جامع براي کار با فردي که دچار ضربه مغزي شده است نياز دارند.

اين کتاب راهنما مسئول اين نيازها ميباشد. کتاب راهنما براي کار فرد هم در زمينه خدمات مراقبت سلامتي کلي و هم در زمينه سرويس هاي توانبخشي، هم در سرويس هاي اضطراري و هم در سرويس هاي روزانه اختصاص داده شده است.

اين کتاب راهنما ميتواند براي آموزش پرسنل و به عنوان يک راهنما در هنگام کار با فرد ضربه مغزي شده استفاده شود.

همچنين ممکن است پرسنل بخواهند اين کتاب راهنما را به اعضاي خانواده فردي که ضربه مغزي شده است بدهند به اين منظور که به خانواده ها براي درک محدوديت هاي متعددي که در عملکرد فرد در اثر ضربه مغزي به وجود مي آيد کمک کنند، و به آنها راهنمايي هاي در مورد شيوه هاي کمک در پروسه توانبخشي بدهند.

ما از افرادي که نيازهاي اين کتاب راهنما را تشخيص داده اند و براي تهيه آن تلاش کرده اند بي نهايت تشکر مي کنيم. آقاي Amit Pandya، به عنوان سرپرست، اداره Humanitarian Assistance، سازمان دفاع ايالت متحده (در حال حاضر يکي از اعضاي کارمندان طراح امنيتي، اداره امنيت ايالت، دولت ايالات متحده) حمايت هاي بي دريغي از طرف سازمان دفاع ايالت متحده براي برقراري امنيت بودجه تخصيص داده شده به اين کتاب راهنما نموده است.

با قدر داني ويژه از Lyn Grakome، و ديگر نويسندگان.

Gray Goldberg, Md Mediline dipasquale, Phd Tessa Hard, Phd Mary fran madde, otrl

هدف کتاب راهنما

هدف اين کتاب راهنما کمک به آموزش کار آموزان توان بخشي در حد متوسط (MLRWS) و پرسنل مراقبت هاي اوليه اي (PHCP) است که با افراد دچار به ضربه مغزي [2](TBI) کارميکنند. بعد از آموزش، جاي اميدواري است که اين عنوان يک منبع مفيد براي مرور ايده هاي توان بخشي و پزشکي مرتبط با افرادي دچار ضربه مغزي و مراقبان آنها باشد.

اين سوال براي پرسنل مراقبت هاي اوليه و پرستاران، پزشکان و دستياران پزشک و همچنين کارآموزان توان بخشي تهيه شده است، چون تعداد زيادي از پرسنل در پروسه توان بخشي صدمه مغزي درگير مي شوند. محتواي اين راهنما به تمام پرسنل مراقب سلامت شناخت انواع مختلف ناتواني هاي منتج از ضربه مغزي کمک مينمايد، بنابراين آنها با افراد، خانواده شان و جامعه به طور موثر تري کارميکنند.

در همه کشورها ضربه مغزي باعث ناتواني هايي در مردان، زنان و کودکان ميشود. صدمات توسط تصادفات جاده اي، حوادث مربوط به کار، کارهاي سخت و شديد، افتادن و حوادث ورزشي يا فعاليت هاي بازي، ايجاد ميشوند. بعضي اوقات علل ديگري هم هستند، مثل بلاياي طبيعي، جنگ يا مين هاي زميني.

[1] – TBI: Traumatic Brain Injury

[2] – TBI: Traumatic Brain Injury

دانلود پروژه توانبخشي مغز و اعصاب
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد