دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه توربو ماشین ها

توربو ماشین ها
فهرست مطلب
* بخش اول – ديناميک سيالات در توربو ماشين ها
* مقدمه
* ويژگيهاي ميدان هاي جريان در توربو ماشين ها
* ويژگيهاي اساسي جريان
* جريان در دستگاههاي تراکمي
* جريان در فن ها و کمپرسورهاي محوري
*  جريان در کمپرسورهاي سانتريفوژ
* جريان در سيستم هاي انبساطي
* جريان در توربين هاي محوري
* جريان در توربينهاي شعاعي
*  مدلسازي ميدانهاي جريان توربو ماشين
*  مراحل مختلف مدلسازي مرتبط با فرآيند طراحي
*  مدلسازي جريان براي پروسس طراحي ابتدايي
*  مدلسازي جريان براي پروسس طراحي جزء به جزء
* قابليتهاي حياتي براي تجهيزات آناليز جريان در توربو ماشينها
*  مدلسازي فيزيک جريان
*  معادلات حاکم و شرايط مرزي
*  مدلسازي اغتشاش و انتقال
*  تحليل ناپايداري و اثر متقابل رديف پره ها
* تکنيک هاي حل عددي
*  مدل سازي هندسي
*  عملکرد ابزار تحليلي
* ملاحظات مربوط به قبل و بعد از فرآيند
*  انتخاب ابزار تحليلي
* پيش بيني آينده
*    مسيرهاي پيش رو در طراحي قطعه
* خلاصه
* مراجع
* بخش دوم – آزمونهاي کارايي توربو ماشين
* آزمونهاي کارايي آئروديناميکي
* اهداف فصل
* طرح کلي بخش
* تست عملکرد اجزا
* تاثير خصوصيات عملکردي بر روي بازده
* تست عملکرد توربو ماشين ها
* روش تحليل تست
* روش تست کردن
* اطلاعات عملکردي مورد نياز
* اندازه گيري هاي مورد نياز
* طراحي ابزار و استفاده از آنها
* اندازه گيري فشار کل
* اندازه گيري هاي فشار استاتيک
* اندازه گيري هاي درجه حرارت کل
* بررسي هاي شعاعي
* Rakeهاي دنباله
* سرعتهاي چرخ روتور
* اندازه گيريهاي گشتاور
* اندازه گيريهاي نرخ جريان جرم
* اندازه گيريهاي ديناميکي
* شرايط محيطي
* سخت افزار تست
* ملاحظات طراحي وسايل
* نيازهاي وسايل
* ابزارآلات بازده
* اندازه گيريهاي فشار
* اندازه گيريهاي دما
* اندازه گيريهاي زاويه جريان
* روشهاي تست و جمع آوري اطلاعات
* پيش آزمون
* فعاليتهاي روزانه قبل از آزمون
* در طي آزمون
* روشهاي آزمون
* ارائه اطلاعات
* تحليل و کاهش اطلاعات
* دبي اصلاح شده
* سرعت اصلاح شده
* پارامترهاي بازده
* ارائه اطلاعات
* نقشه هاي کارايي
* مشخص کردن حاشيه استال (stall margin)
* مراجع

دانلود پروژه توربو ماشین ها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد