دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه توربین گازی

دانلود پروژه توربین گازی  

توربین گازی      
فهرست مطالب
* فصل اول
* كليات و اجزاء توربين گاز
* 1-1- توربين گاز
* 1-1-1- كمپرسور
* 1-1-2- سيستم احتراق
* 1-1-2-1- محفظه احتراق
* 1-1-2-2- نازل سوخت
* 1-1-2-3- جرقه زن
* 1-1-2-4- شعله بين
* 1-1-2- 5 – لوله هاي مرتبطة شعله
* 1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ
* 1-1-3- توربين گاز
* 1-2- اجزاء فرعي توربين گاز
* 1-2-1- اجزاء راه‌انداز
* 1-2-2- جعبه دنده
* 1-2-3- كوپلينگ
* 1-2-4- كلاچ‌ها
* 1-2-5- ياتاقانها
* 1-1- ياتاقان تراست با بار
* 1-2- ياتاقان تراست بي‌بار
* 1-2-6- اجزاء ديگر
* 1-3- سيستمهاي فرعي توربين گاز
* 1-3-1- سيستم روغنكاري
* 1-3-2- سيستم آب خنك كن
* 1-3-3- سيستم سوخت توربين هاي گازي
* 1-3-4- سيستم هواي خنك كن
* 1-4- كنترل و حفاظت توربين گاز
* 1-5- مزايا و معايب توربين گاز
* مـراجـع فـصـل اول
* فصل دوم
* سيكل ترموديناميكي توربين گاز
* 2-1- ‌نگرش كلي بر توربينهاي گاز
*  2-2- مقايسه نيروگاه گازي با نيروگاههاي ديگر
* 2-3- فرآيند توربينهاي گاز
* 3-3- سيكل استاندارد هوايي (براتيون)
* 2-5- نسبت فشار براي حداكثر كار خالص ويژه سيكل نظري
* 2-6- سيكل عملي براتيون
* 2-7- راندمان محفظه احتراق
* 2-8- بازده پلي تروپيك
* 2-9ـ تعيين معادله راندمان پلي تروپيك
* 2-10- نسبت فشار براي حداكثر كار خروجي در سيكل عملي توربين گاز
* 2-11- نسبت فشار براي حداكثر راندمان حرارتي سيكل عملي
* مـراجـع فـصـل دوم
* فصل سوم
* روشهاي افزايش قدرت و راندمان توربين گاز
* 3-1- توربين گاز با بازياب
* 3-1-1- توربين گاز همراه با بازياب حرارتي (مبدل حرارتي)
* 3-1-2- روش توليد بخار با استفاده از بويلرهاي بازياب
* 3-2- سيكل توربين گاز با گرم‌كم مجدد
* 3-3- توربين گاز با تزريق بخار
* 3-3-1ـ توربين گاز با تزريق بخار به ورودي توربين گاز
* 3-4- توربين گاز با خنك‌كاري
* 3-4-1- خنك‌كاري مياني
* 3-4-2- خنك‌كاري بوسيله پاشش آب به ورودي كمپرسور
* 3-4-3- خنك‌كاري هواي ورودي به توربين بوسيله سيستم ذخيره يخ
* 3-4-4- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر تراكمي
* 3-4-5- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر جذبي
* 3-5- ‌مقايسه‌كلي روشهاي موجود وانتخاب روشهاي مفيدبه منظورافزايش قدرت خروجي ازتوربين‌گاز
* مـراجـع فـصـل سـوم
* فصل چهارم
* فعاليتهاي انجام شده در زمينه سيستم Fog
* 4ـ1ـ Mee Industries Inc
* 4ـ2ـ Henry Vogt
* 4ـ3ـ Premier Industries Ins
* فصل پنجم
* اثرات سرمايش هواي ورودي بر روي اجزاي سيستم توربين گاز
* 5-1- تاثير سرمايش هوا بر روي كمپرسور توربين گاز
* 5-1-1- دماي خروجي از كمپرسور
* 5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور
* 5-1-3- نسبت فشار
* 5-1-4- شرايط كاركرد
* 5-1-5- افت دما در رابطه مافوق صوت
* 5-2- تاثير سرمايش هوا بر روي اتاق احتراق
* 5-3- تاثير سرمايش هوا بر روي توربين
* 5-3-1- دماي خروجي از توربين
* 5-3-2- كار خالص توربين
* 5-4- تاثير سرمايش بر روي راندمان كلي توربين گاز
* 5-5- عوارض جانبي و عوامل تاثير گذار بر تور بين گاز
* 5-5-1- تاثير ارتفاع
* 5-5-2- افت فشار ورودي
* فصل ششم
* روش Fog
* 6-1-‌ پروژه افزايش قدرت واحد گازي با استفاده از سيستم خنك كننده Fog
* 6-2- معيارهاي انتخاب براي سيستم هاي خنك كن ورودي
* 6-4- توليد Fog
* 6-4-1- توزيع اندازه ذرات
* 6-5- ملاحظات خوردگي در كمپرسورهاي توربين گاز
* 6-6- نحوه توزيع Fog فاكتور موثر بر تبخير
* 6-7- نازلها، پمپها و ساير تجهيزات
* 6-8- سيستم كنترل
* 6-9- مكان نازلها در توربين گازي
* 6-10- كيفيت آب مصرفي
* 6-11- ليست نيازها و موارد نگهداري سيستم Fog توربين گازي
* 6-12- نمودار رطوبت سنجي پاشش ورودي
* 6-13- شرايط محيطي و قابليت كاربرد پاشش Fog در ورودي
* 6-14- بررسي امكان استفاده از سيستم Fog در نواحي مختلف آب و هوايي
* 6-15- تخمين كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نخستيني سيستم Fog
* 6-16- مطالعات و آزمايشهاي انجام شده
* فصل هفتم
*  فشار ضعيفFog
* فاگ فشار ضعيف
* 7-1- زمينه اوليه
* 7-2- Fog فشار قوي
* 7-3- نحوه قرار گيري نازلها در فاگ فشار ضعيف
* 7-4- عوامل فيزيكي
* 7-5- انجام عملي
* 7-6- نازلهاي فاگ فشار ضعيف
* 7-7- PACT (افزايش قدرت به وسيله تكنولوژي خنك سازي هواي ورودي)
* 7-8- دلايل نصب سيستم خنك كننده در ورودي آن
* 7-9- كاهش NOx
* 7-10- سيستم فاكينگ PACT
* 7-12- محاسبه نمونه
* 7-13- دلايل اقتصادي فاگ فشار ضعيف
* 7-14-نمونه اي از ميزان بهره(سود) براي 5 طرح اجرا شده در هلند
* مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم
* ضمائم وپيوستها…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 170

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه توربین گازی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد