دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه توليد کائوچو طبيعي

توليد کائوچو طبيعي

فهرست مطالب

کائوچوي طبيعي ( NR )
توليد کنندگان 6
جداکردن کائوچوي طبيعي از لاتکس 8
فرايند پذيري 13
1.8.2 خواص  مکانيکي 16
خواص ميرايي ، مقاومت خستگي ديناميکي 18
مقاومت حرارتي وفرسودگي 19
انعطاف پذيري دردماي پايين 20
مانايي فشاري : 21
6.8.2 مقاومت تورمي 21
7.8.2 خواص الکتريکي 21
9.2 کاربردهاي کائوچوي طبيعي: 22
10.2 مشتقات کائوچوي طبيعي 23
گوگرد 28
عوامل ايجاد اتصال عرضي بدون گوگرد 30
آزمون تکنيکي – مکانيکي 33
آزمايش روي مواد پخت نشده 33
1.2.2.6 آزمون کششي 41
2.2.2.6 مقاومت پارگي 41
اندازه گيري سختي 42
مانايي دائم ،‌ آزمون رهايي از تنش وخزش 44
5.2.2.6 الاستيسيته ي جهندگي 46
سايش وفرسودگي : 47
رفتار تورمي ونفوذ پذيري 55
آزمون الکتريکي 56
مفاهيم کلي درباره ي آزمون الکتريکي 56
کائوچوي طبيعي ( NR )
بسياري از درختها ، درختچها و حتي بوته ها هستند که شيره يي شبيه به شير توليد مي کنند که لاتکس ناميده مي شود .لاتکس شامل يک محلول کلوئيدي کائوچوي پخش شده در يک واسطه ي مايع مي باشد ، مکانيزم سنتز طبيعي ( biosyntesis  ) کائوچو به طور زيادي درک شده  است . کائوچو از اسيد mevalonic  ناشي مي شود که در طي يک سري از واکنش ها به ايزوپنتنيل پيرو فسفات تبديل مي شود .
درختان توليد کننده ي لاتکس ، که بيش از صدها نوع آن شناخته شده است متعلق به گونه هاي مختلف هستند واغلب در آب و هواي گرمسيري پيدا مي شوند .
گونه ها ي اصلي اين درختان عبارتند از : افور بياسه ، ( فرفيون ) ، موراسه ، ( از خانواده ي توت ) ، اپيوم ، آسکله پياس ، ساير گونه هايي که در مراجع بحث شده است .
البته از تمام گياهان توليد کننده ي کائوچو به منظور هدف هاي صنعتي برداشت
نمي شود زيرا بازدهي بار آنها خيلي کم و غيره اقتصادي ست . در شيره ي اين گياهان مقدار يا درصد کائو چو ( هيدرو کربور پلي ايزوپرن ) بيش از حد کم است و يا کائوچوي آنها شامل مقدار زيادي ناخالص هاي رزيني مي باشد .
در اوايل نهالستان و گونه هاي اقتصادي که استفاده مي شدند عبارت بودند از :فيکوس ( ficuselastica ) فون تومي يا ( funtumia  ) ، کاستيلا( de    Castilloa )
ماني هوت (  manihot      plants ) ، اما درخت  هوآي برزيلي بزودي جايگزين آنها شد ، چون هوآ ي داراي باردهي بيشتري نسبت به درخت هاي قبلي بود . بنابراين ،امروزه در نهالستان هاي جديد گونه ي هوشآي بزريلي کشت مي شود . هوآدرختي ست با حداکثر 20 متر ارتفاع و يک  ريشه ي اصلي و عميق . اولين محصولاتش را فقط وقتي مي توان انتظار داشت که حداقل 6 سال از عمر درخت گذشته باشد . اخيراٌ گوايول نيز به منظور توليد کائوچوکشت انبوه مي شود .
در نهالستان هاي جديد ، روش ارحج ازدياد اين گونه ، روش هاي گوناگون گياهي (برخلاف کاشتن  دانه ) مي باشد . آن گروه از گياهاني که از ترويج و ازدياد گياهي  و به صورت  انفرادي  ايجاد  شده اند  به گونه هاي کلوني (clone  )‌ ترجيح داده مي شوند . درروش هاي چديد پيوند زدن ،قلمه ي جواني ازگياه را همراه با يک ساقه به درخت تنومندي که ريشه هايش در برابر بيماريها مقاوم است ،ساقه يي با پوست مقاوم در برابر شيره گيري  و سايباني ( شاخه يي ) که قوي و کاملاٌ گسترده باشد  ، پيوند مي زنند . با ازدياد به روش دانه گاشتن ، نژادهاي پيوندي جديدي درمزارع مدرن براي افزايش بازدهي از حدود 500 کيلوگرم درهکتار تا حداقل 2000 کيلوگرم در هکتار است که افرايش آن تا بيش از 2000 کيلوگرم در هکتار قابل انتظار است بعلاوه ، آخرين روش بهبود محصول ، تحريک جريان لاتکس به وسيله ي مواد شيميايي گوناگون مانند 2- آمينو -3-5-6 تري کلروپي کولينيک اسيد ، يا 2- کلرو اتيل فسفر يک اسيد مي‌باشد . بعد ازعمليات ، اين مواد شيميايي به پوست درخت نفوذ مي کنند واتيلن درگيا ه توليد مي شود .
توليد کنندگان
از زمان ها دور ،مالزي بزرگترين توليد کننده ي کائوچوي طبيعي بوده است . اين کشور در سال 1985 ،با توليد 41/1 ميليون تن 9/34  درصد از کل سهم  توليد کائوچوي طبيعي جهان را داشته است . در سال 1970سهم جهاني توليد مالزي 41 درصد بوده است . در سال1979 ، حدود 40 کشتزار برزگ 55 درصد از کل محصول کائوچوي طبيعي مالزي را توليد مي کردند اما درسال 1983 بدليل تمايل به کشت محصولات پرسودي تري مثل روغن نخل و کاکائو ، اين سهم به 41 درصد کاهش يا فت انتظار مي رود که کاهش مساحت زيرکشت براي توليد کائو چوي طبيعي در مالزي ادامه يابد و اين درحالي ست که کل توليد مالزي بخاطر بهره وري بيشتر از نهالستانها  افزايش خواهد يافت اکنون اندونزي با 5/2ميليون هکتار مساحت زير کشت سطح بيشتري رابراي توليد کائو چوي طبيعي در مقايسه با مالزي که حدود 2 ميليون هکتار زير کشت دارد ، در دست دارد . اما بخاطر توليد کمتر ، اندونزي با توليد يک ميليون تن کائو چوي طبيعي يا 25 درصد سهم توليد جهاني ، در مکان دوم قرار دارد پس از اندونزي ،تايلند با 5/1 ميليون هکتار سطح زير کشت  و حدود 6/0 ميليون تن توليد کائوچوي طبيعي ريال 15 درصد ازسهم توليد جهاني را به خود اختصاص داده است . علاوه بر اين ،در سال 1983 کشورهاي هند و چين با توليد 17/0 ميليون تن (3/4 درصد سهم توليد جهاني )( در چين ،توليد براي مصارف داخلي است )، سريلانکا با 14/0 ميليون تن ( 4/3 درصد ) ، تعدادي ازکشورهاي آسيايي ، آفريقايي و امريکايي واقع  در عرض جغراقيايي 10درجه ، در کنار خط  استوا ، نيز توليد کننده هاي کائوچوي طبيعي‌هستند . در سال 1985 توليد کل کائو چو ي طبيعي به 044/4 ميليون تن رسيده است.
لاتکس در لوله هاي باريک موجود در تنه ي درخت جريان دارد . اين لوله ها مي توانند درسراسر درخت زنده يافت شوند و از پوست درخت به بيرون تراوش کنند . در درخت  هوآ، اين  لوله هاي باريک به صورت سلول هاي پيوسته ي عمودي به شکل غلاف هاي متحد المرکز با تنه ي درخت ، قرار گرفته اند . اهميت اين لوله ها اينست که نزديک کامبيوم (ساختمان سلول زنده ) با ضخامت حدود 3-2 ميلي متر يافت مي شوند و قطر هر لوله حدود   مي باشد . اگرلوله ها توسط يک برش در پوست درخت بريده شوند ، لاتکس در طول برش خيلي آهسته جريان پيدا مي کند  و بعد از 2تا5 ساعت ، در نتيجه ي تبخير منعقد مي‌شود . لوله ها را براي جلوگيري از جريان يافتن بيش از حد شيرابه مسدود مي کنند . به اين ترتيب ،لوله ها مجدداٌ از لاتکس تازه پر مي شود که مي توانند آن را بعد از چند روز توسط ايجاد شکافهاي جديد شيرابه گيري نمايند .
غالباٌ روش به کار رفته براي شيره گيري روش نيمه مارپيچ مي با شد . عمل شيرابه گيري هر چند روز يکبارانجام مي شود (  روش    ) . با استفاده
از اسکنه و اخيراٌ  نيز چاقو ها  ويژه ي  شيرابه  گيري ، حدود   از کامبيوم برش داده مي شود . شيرابه گيرهاي ماهر قادرند که برش هاي مارپيچي کامل دور تا دور تنه ي درخت ايجاد کنند . اين شيرابه گيري خيلي مشکل است که روش   ناميده مي شود.اين  کد  برش مارپيچ کامل را به مدت هر چهار روز يکبار نشان مي دهد .
جداکردن کائوچوي طبيعي از لاتکس
بيشترين مقدار شيرابه تهيه شده  براي تهيه ي کائوچوي طبيعي جامد مصرف مي شود ، اما نياز نيست  که براي اين منظور لاتکس  را  تبعيظ کنند . کائوچوي طبيعي جامد مي تواند هم از لاتکس از طريق تبخير آب آن ( بازيافت کائوچوي وحشي و عمل خشک کردن )  و هم  به  وسيله ي روش هاي مهمترين مثل انعقاد خشک کردن و فرايند بيشتر روي ماده ي منعقد شد فهرست بندي، بدست آيد .
ساختمان ،ترکيب  و خواص شيميايي NR NR خامي که از کشتزارها بدست مي‌آيد علاوه  بر هيدروکربن هاي کائوچو ، هميشه شامل مقداري ناخالص ست در لاتکس منعقد شده رسوب مي کند . مقدار اين ناخالصي ها به طور جزئي به شرايط فراورش بستگي دارد .

دانلود پروژه توليد کائوچو طبيعي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد