ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خانه » لیست » پروژه » خط تولید و شرکتها » دانلود پروژه تولید کائوچو طبیعی
دانلود پروژه تولید کائوچو طبیعی

دانلود پروژه تولید کائوچو طبیعی

تولید کائوچو طبیعی

فهرست مطالب

کائوچوی طبیعی ( NR )
تولید کنندگان ۶
جداکردن کائوچوی طبیعی از لاتکس ۸
فرایند پذیری ۱۳
۱٫۸٫۲ خواص  مکانیکی ۱۶
خواص میرایی ، مقاومت خستگی دینامیکی ۱۸
مقاومت حرارتی وفرسودگی ۱۹
انعطاف پذیری دردمای پایین ۲۰
مانایی فشاری : ۲۱
۶٫۸٫۲ مقاومت تورمی ۲۱
۷٫۸٫۲ خواص الکتریکی ۲۱
۹٫۲ کاربردهای کائوچوی طبیعی: ۲۲
۱۰٫۲ مشتقات کائوچوی طبیعی ۲۳
گوگرد ۲۸
عوامل ایجاد اتصال عرضی بدون گوگرد ۳۰
آزمون تکنیکی – مکانیکی ۳۳
آزمایش روی مواد پخت نشده ۳۳
۱٫۲٫۲٫۶ آزمون کششی ۴۱
۲٫۲٫۲٫۶ مقاومت پارگی ۴۱
اندازه گیری سختی ۴۲
مانایی دائم ،‌ آزمون رهایی از تنش وخزش ۴۴
۵٫۲٫۲٫۶ الاستیسیته ی جهندگی ۴۶
سایش وفرسودگی : ۴۷
رفتار تورمی ونفوذ پذیری ۵۵
آزمون الکتریکی ۵۶
مفاهیم کلی درباره ی آزمون الکتریکی ۵۶
کائوچوی طبیعی ( NR )
بسیاری از درختها ، درختچها و حتی بوته ها هستند که شیره یی شبیه به شیر تولید می کنند که لاتکس نامیده می شود .لاتکس شامل یک محلول کلوئیدی کائوچوی پخش شده در یک واسطه ی مایع می باشد ، مکانیزم سنتز طبیعی ( biosyntesis  ) کائوچو به طور زیادی درک شده  است . کائوچو از اسید mevalonic  ناشی می شود که در طی یک سری از واکنش ها به ایزوپنتنیل پیرو فسفات تبدیل می شود .
درختان تولید کننده ی لاتکس ، که بیش از صدها نوع آن شناخته شده است متعلق به گونه های مختلف هستند واغلب در آب و هوای گرمسیری پیدا می شوند .
گونه ها ی اصلی این درختان عبارتند از : افور بیاسه ، ( فرفیون ) ، موراسه ، ( از خانواده ی توت ) ، اپیوم ، آسکله پیاس ، سایر گونه هایی که در مراجع بحث شده است .
البته از تمام گیاهان تولید کننده ی کائوچو به منظور هدف های صنعتی برداشت
نمی شود زیرا بازدهی بار آنها خیلی کم و غیره اقتصادی ست . در شیره ی این گیاهان مقدار یا درصد کائو چو ( هیدرو کربور پلی ایزوپرن ) بیش از حد کم است و یا کائوچوی آنها شامل مقدار زیادی ناخالص های رزینی می باشد .
در اوایل نهالستان و گونه های اقتصادی که استفاده می شدند عبارت بودند از :فیکوس ( ficuselastica ) فون تومی یا ( funtumia  ) ، کاستیلا( de    Castilloa )
مانی هوت (  manihot      plants ) ، اما درخت  هوآی برزیلی بزودی جایگزین آنها شد ، چون هوآ ی دارای باردهی بیشتری نسبت به درخت های قبلی بود . بنابراین ،امروزه در نهالستان های جدید گونه ی هوشآی بزریلی کشت می شود . هوآدرختی ست با حداکثر ۲۰ متر ارتفاع و یک  ریشه ی اصلی و عمیق . اولین محصولاتش را فقط وقتی می توان انتظار داشت که حداقل ۶ سال از عمر درخت گذشته باشد . اخیراٌ گوایول نیز به منظور تولید کائوچوکشت انبوه می شود .
در نهالستان های جدید ، روش ارحج ازدیاد این گونه ، روش های گوناگون گیاهی (برخلاف کاشتن  دانه ) می باشد . آن گروه از گیاهانی که از ترویج و ازدیاد گیاهی  و به صورت  انفرادی  ایجاد  شده اند  به گونه های کلونی (clone  )‌ ترجیح داده می شوند . درروش های چدید پیوند زدن ،قلمه ی جوانی ازگیاه را همراه با یک ساقه به درخت تنومندی که ریشه هایش در برابر بیماریها مقاوم است ،ساقه یی با پوست مقاوم در برابر شیره گیری  و سایبانی ( شاخه یی ) که قوی و کاملاٌ گسترده باشد  ، پیوند می زنند . با ازدیاد به روش دانه گاشتن ، نژادهای پیوندی جدیدی درمزارع مدرن برای افزایش بازدهی از حدود ۵۰۰ کیلوگرم درهکتار تا حداقل ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار است که افرایش آن تا بیش از ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار قابل انتظار است بعلاوه ، آخرین روش بهبود محصول ، تحریک جریان لاتکس به وسیله ی مواد شیمیایی گوناگون مانند ۲- آمینو -۳-۵-۶ تری کلروپی کولینیک اسید ، یا ۲- کلرو اتیل فسفر یک اسید می‌باشد . بعد ازعملیات ، این مواد شیمیایی به پوست درخت نفوذ می کنند واتیلن درگیا ه تولید می شود .
تولید کنندگان
از زمان ها دور ،مالزی بزرگترین تولید کننده ی کائوچوی طبیعی بوده است . این کشور در سال ۱۹۸۵ ،با تولید ۴۱/۱ میلیون تن ۹/۳۴  درصد از کل سهم  تولید کائوچوی طبیعی جهان را داشته است . در سال ۱۹۷۰سهم جهانی تولید مالزی ۴۱ درصد بوده است . در سال۱۹۷۹ ، حدود ۴۰ کشتزار برزگ ۵۵ درصد از کل محصول کائوچوی طبیعی مالزی را تولید می کردند اما درسال ۱۹۸۳ بدلیل تمایل به کشت محصولات پرسودی تری مثل روغن نخل و کاکائو ، این سهم به ۴۱ درصد کاهش یا فت انتظار می رود که کاهش مساحت زیرکشت برای تولید کائو چوی طبیعی در مالزی ادامه یابد و این درحالی ست که کل تولید مالزی بخاطر بهره وری بیشتر از نهالستانها  افزایش خواهد یافت اکنون اندونزی با ۵/۲میلیون هکتار مساحت زیر کشت سطح بیشتری رابرای تولید کائو چوی طبیعی در مقایسه با مالزی که حدود ۲ میلیون هکتار زیر کشت دارد ، در دست دارد . اما بخاطر تولید کمتر ، اندونزی با تولید یک میلیون تن کائو چوی طبیعی یا ۲۵ درصد سهم تولید جهانی ، در مکان دوم قرار دارد پس از اندونزی ،تایلند با ۵/۱ میلیون هکتار سطح زیر کشت  و حدود ۶/۰ میلیون تن تولید کائوچوی طبیعی ریال ۱۵ درصد ازسهم تولید جهانی را به خود اختصاص داده است . علاوه بر این ،در سال ۱۹۸۳ کشورهای هند و چین با تولید ۱۷/۰ میلیون تن (۳/۴ درصد سهم تولید جهانی )( در چین ،تولید برای مصارف داخلی است )، سریلانکا با ۱۴/۰ میلیون تن ( ۴/۳ درصد ) ، تعدادی ازکشورهای آسیایی ، آفریقایی و امریکایی واقع  در عرض جغراقیایی ۱۰درجه ، در کنار خط  استوا ، نیز تولید کننده های کائوچوی طبیعی‌هستند . در سال ۱۹۸۵ تولید کل کائو چو ی طبیعی به ۰۴۴/۴ میلیون تن رسیده است.
لاتکس در لوله های باریک موجود در تنه ی درخت جریان دارد . این لوله ها می توانند درسراسر درخت زنده یافت شوند و از پوست درخت به بیرون تراوش کنند . در درخت  هوآ، این  لوله های باریک به صورت سلول های پیوسته ی عمودی به شکل غلاف های متحد المرکز با تنه ی درخت ، قرار گرفته اند . اهمیت این لوله ها اینست که نزدیک کامبیوم (ساختمان سلول زنده ) با ضخامت حدود ۳-۲ میلی متر یافت می شوند و قطر هر لوله حدود   می باشد . اگرلوله ها توسط یک برش در پوست درخت بریده شوند ، لاتکس در طول برش خیلی آهسته جریان پیدا می کند  و بعد از ۲تا۵ ساعت ، در نتیجه ی تبخیر منعقد می‌شود . لوله ها را برای جلوگیری از جریان یافتن بیش از حد شیرابه مسدود می کنند . به این ترتیب ،لوله ها مجدداٌ از لاتکس تازه پر می شود که می توانند آن را بعد از چند روز توسط ایجاد شکافهای جدید شیرابه گیری نمایند .
غالباٌ روش به کار رفته برای شیره گیری روش نیمه مارپیچ می با شد . عمل شیرابه گیری هر چند روز یکبارانجام می شود (  روش    ) . با استفاده
از اسکنه و اخیراٌ  نیز چاقو ها  ویژه ی  شیرابه  گیری ، حدود   از کامبیوم برش داده می شود . شیرابه گیرهای ماهر قادرند که برش های مارپیچی کامل دور تا دور تنه ی درخت ایجاد کنند . این شیرابه گیری خیلی مشکل است که روش   نامیده می شود.این  کد  برش مارپیچ کامل را به مدت هر چهار روز یکبار نشان می دهد .
جداکردن کائوچوی طبیعی از لاتکس
بیشترین مقدار شیرابه تهیه شده  برای تهیه ی کائوچوی طبیعی جامد مصرف می شود ، اما نیاز نیست  که برای این منظور لاتکس  را  تبعیظ کنند . کائوچوی طبیعی جامد می تواند هم از لاتکس از طریق تبخیر آب آن ( بازیافت کائوچوی وحشی و عمل خشک کردن )  و هم  به  وسیله ی روش های مهمترین مثل انعقاد خشک کردن و فرایند بیشتر روی ماده ی منعقد شد فهرست بندی، بدست آید .
ساختمان ،ترکیب  و خواص شیمیایی NR NR خامی که از کشتزارها بدست می‌آید علاوه  بر هیدروکربن های کائوچو ، همیشه شامل مقداری ناخالص ست در لاتکس منعقد شده رسوب می کند . مقدار این ناخالصی ها به طور جزئی به شرایط فراورش بستگی دارد .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است