اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد
پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد
فهرست مطالب
* فصل اول   1
* ويژگي ، ساختار   1
* و تركيبات دانة‌ غلات   1
* 1-1-ويژگيهاي غلات   2
* 1-2- منشأ غلات   2
* غلات اصلي       3
* 1- گندم   4
* طبقه بندي گندم از نظر مصارف   5
    * گندم مخصوص محصولات خميري   5
    * گندم مخصوص كيك ، شيريني و بيسكويت   5
    * گندم مخصوص نان و محصولات تخميري   6
* گندم چند منظوره   6
* گندم مخصوص دام و طيور   6
* 2- چاودار9
* 3-جو   11
* جو را از نظر گياه شناسي به       11
* 4-يولاف12
* مشخصات ظاهري       14
* افت و ناخالصيها       14
* جدول 1-2    برخي از ويژگيهاي يولاف مورد استفاده در صنعت ( آلمان و استراليا)   14
* 5-برنج   15
* 6-ارزن17
* 7-ذرت17
* 8- گندم   Error! Bookmark not defined
* 1 ـ تاريخچه گندم   18
* 2 ـ خواص بتانيكي گندم       18
* 3 ـ ساختمان دانه گندم و تركيبات آن       19
* 1- پروتئين هاي گندم       23
* 2 ـ ليپيدهاي گندم و آنزيمهاي آنها       24
* 3 ـ كربوهيدراتهاي گندم   26
* 1-آميلوز   29
* 2-آميلوپكتين   29
* 4 ـ املاح گندم       31
* 5 ـ ويتامين هاي گندم       32
* 1-4 ـ انواع گندم و روشهاي تشخيص آنها   33
* 1- انواع گندم مورد داد و ستد در بازارهاي جهاني   33
* 2 ـ واريته هاي گندم كه در حال حاضر در ايران كشت مي شوند       35
* 3 ـ استفاده از الكترو فوررز  در تشخيص واريته هاي گندم       36
* 1-5 ـ مصرف جهاني گندم       38
    * 1-6 ـ كيفيت محصول گندم       39
    * 1 ـ 7 ـ گندمهاي قوي و ضعيف       41
    * 1-8 ـ موارد استفاده گندم   43
    * 2-1) برداشت گندم   46
    * 2-2) تعريف بوجاري       48
* 2-3)ناخالصي‌ها( افت)   50
* 2-4)  اصول تكنيكي روشهاي الك كردن   51
* 2-5) اصل الك كردن   52
* 2-6) تاثير عوامل مختلف در نتايج الك كردن       53
* 2-7) نكات مهم در جداسازي والك كردن       54
* 2-8) الك بوجاري       54
* 2-9) الك كردن به وسيله ماشين‌هاي لرزشي   55
* حركت الك      55
* فركانس الك       55
* شيب الك       56
* 2-10-انواع الك براساس تحرك       56
* 1- الك متحرك       56
* 2- الك ثابت   56
* 2-11-استاندارد گندم       57
* توضيحات مربوط به جدول (2-2)   58
*
* فصل سوم   60
* سيستم‌هاي   60
* انتقال نيرو محركه   60
* 3-چرخ دنده   63
* شرح و محاسبات كلي انواع چرخ دنده ها   Error! Bookmark not defined
    * 1- دنده هاي شانه اي   64
    * 2- چرخ دنده هاي  ساده   64
    * 3-چرخ دنده هاي ساده داخلي   65
    * 4- چرخ دنده هاي مار پيچي   65
    * شكل(3-8) چرخ دنده مارپيچ   65
    * 5- چرخ دنده هاي مخروطي   66
    * 6- چرخ دنده هاي حلزوني   66
    * 7-چرخ دنده هاي جناقي   67
    * جنس چرخ دنده ها   68
* 8- فولادهاي ريخته گري   69
* 9- فولادهاي آلياژهاي   69
* 10- فولادهاي نيكل و كرم دار   69
* 11- فولادهاي نيكل كرم دار هوائي   69
* 12- دور آلومين   70
* 13- چدن   70
* 14- چرخ دنده هاي غير فلزي   71
* 15- برنز   71
* معايب و محاسن چرخ دنده ها   72
* 2- محاسن چرخ دنده ها   78
* معايب چرخ زنجير نسبت  به چرخ دنده       79
* كنم بودن هزينه تعمير و نگهداري آن   Error! Bookmark not defined
* 5-ياتاقان ها   80
* ساختمان ياتاقان هاي لغزشي   81
* 1 ـ بوش ها       81
* 2 ـ نيم ياتاقان ها       82
* 3 ـ ياتاقان هاي استوانه اي       82
* 4 ـ ياتاقان هاي استوانه اي شيار دار       83
* 5 ـ ياتاقان هاي استوانه اي اورشات       83
* 6 ـ ياتاقان هاي استوانه اي چند شياره       84
* 7 ـ ياتاقان هاي بيضوي       84
* 8 ـ ياتاقان هاي بيضوي اورشات       85
* 9 ـ ياتاقان هاي سه قسمتي       85
* 10 ـ ياتاقان هاي كفشكي مفصلي       85
* 11 ـ ياتاقان هاي فندق شكن       86
* 12 ـ ياتاقان هاي فشاري كه خود دو نوع هستند       86
* 1- ياتاقان هاي فشاري ( ياتاقان هاي پر فشار )       86
* 2-ياتاقان هاي با منبع فشار خارجي       87
* تعريف شلاق روغن   Error! Bookmark not defined
* ساختمان ياتاقان هاي كف گرد محوري   87
* 1 ـ ياتاقان هاي كف گرد ساده       87
* 2 ـ ياتاقان هاي كف گرد شيب دار       88
* 3 ـ ياتاقان هاي كف گرد محوري كفشكي مفصلي       88
* 4 ـ ياتاقان هاي كف گرد با صفحه سازش پذير ( فنردار )       89
* 5 ـ ياتاقان هاي كف گرد جيبي       89
* انواع ياتاقان هاي غلتشي   89
* 1 ـ بلبرينگ ها   90
* 2 ـ رولبرينگ ها   90
* ساختمان و انواع بال برينگ ها   90
* انواع رولبرينگ   92
* روش محاسبه ميزان اصطكاك در ياتاقان هاي غلتشي   94
* عمر بال برينگ و رولبرينگ   95
* بار روي بال برينگ   96
* انواع ياتاقان ها از نظر روغنكاري   103
* 1 ـ ياتاقان هاي بدون فشار روغن       103
* 2 ـ ياتاقان هاي با روغنكاري هيدروديناميكي       104
* 3 ـ ياتاقان هاي با روغنكاري هيدرواستاتيكي       104
* روغنكاري ياتاقان هاي غلتشي   105
* نحوه انتخاب ياتاقان هاي لغزشي   105
* 1 ـ خواسته هاي مكانيكي       106
* 2 ـ خواسته هاي محيطي       106
* 3 ـ خواسته هاي اقتصادي       107
* انتخاب مواد براي ياتاقان ها   107
* اشكالات عمده ياتاقان ها       110
*
* فصل چهارم   112
* سيستم‌هاي   112
* نقل و انتقال مواد   112
* 1- دستگاه هاي برداشت اززير سيلو   113
* 2- لود سل        114
* 2- انتقال مواد   115
* 1- نقالـه مار پيچي (حلزوني )       115
* 2- بالابر كاسه اي (قاشقي )       119
* تجهيزات ايمني در بالابرها       121
* مشخصات يك كاسه مناسب براي بالابر   123
* نحوه اتصال يك كاسه به تسمه بالابر   123
* نحوه وصل كردن نوارهاي تسمه پلاستيكي به هم   123
* نحوه وصل كردن كاسه ها روي تسمه پلاستيكي   124
* محاسبات مربوط به الواتور       124
* 4- نقالـه زنجيري       131
* 5-لوله هاي خودريز   132
* آئروديناميك       133
* 7-پنوماتيك‌      134
*
* فصل پنجم       136
* ماشين‌آلات بوجاري   136
* ماشين آلات بوجاري   137
* دستگاه بوجاري يا تفكيك كننده مدل K523       137
* مشخصات فني       138
* 2- طرز كار دستگاه بوجاري تفكيك كنده مدل K525       138
* 3- آسپيراتور      140
* 4- سياراتور   143
* 5- آهنربا يا مغناطيس   144
* 1- آهنرباي پايدار ( پرماننت)       144
* 2-آهنرباي الكترومغناطيسي       145
* 6-كلاسيفاير146
* كلاسيفايرهاي 2 طبقه   149
* 7-دستگاه شن گير به طريقه خشك Dry Destoner   151
* شكل(5-15) دستگاه شن گير دو طبقه   154
* دستگاه  كانسنتريتور154
* 9- دستگاه تارا   156
* 10- دستگاه گراويتي تيبل   157
* 11-دستگاه كامبيناتور   159
* 12- دستگاه كامبي كلينر   159
* 13- دستگاه  جدا كنندة استوانه‌اي   162
* 14-دستگاه تريور   163
* تريور كارتر – ( تريور ديسكي )   168
* تريور آسپيرال   170
* مزاياي دستگاه ترييور   171
* معايب       171
* 5-1- دستگاه تفكيك و جداسازي دانه‌هاي كپك زده ، فاسد و ناخنك براساس چشم الكترونيكي و رنگ   172
* امكان جداسازي مكانيكي ناخنك   Error! Bookmark not defined
* دستگاه برس (Brush)   175
* 17- دستگاه پوستگير   176
* شكل(5-37) پوستگير و كانال‌هاي هواي متصل به آن   177
*
* فصل ششم   182
* مشروط كردن   182
* 1- مصرف آب زياد       190
* 3- آلودگي‌هاي چاه   190
* 5- افزايش آلودگي‌هاي ميكروارگانيسمي   192
* 6- افزايش هزينه‌هاي نگهداري و سرويس دستگاه شستشو   193
* حالت دادن با استفاده از خلا   196
* 4- حالت دادن سريع به روش تاروتين   198
* 7- روش نم زدن و حالت دادن با استفاده از فركانس بالا   199
* 8- روش فعال سازي آب با اكسيژن   200
*
* فصل هفتم   202
* آسياب   202
* 7-1-  انواع آسياب   203
* 2- آسياب صفحه اي204
* 1- آسياب تك صفحه اي   204
* 2- آسياب دو صفحه اي   204
* 3- آسياب صفحه اي سوزن دار   204
* 3- آسياب چكشي   205
* آسياب غلتكي   206
* 7-2 تاريخچة آسياباني گندم   206
* 7-3 اهداف آسياباني   209
* 7-4 فرآيند آسياب گندم هاي معمولي       210
* فرآيند آسياب كردن خشك   210
* 1 ـ خرد كردن و شكافتن دانه   211
* 2 ـ پاك كردن و تصفيه نمودن   216
* 3- ريز و نرم كردن دانه شكري و سموليناي پاك و تميز شده   216
* 4- نرم و ريز كردن سمولينا و دانه شكري ريز به آرد   217
* 7-8ـ والس       220
* 7-9-انواع والس ها       221
* 7-10- قسمت هاي اصلي دستگاه والس       223
* 1) بدنه و شاسي دستگاه   223
* 2) غلتك ها   224
* 3- عناصر موجود در چدن سخت       224
* 4- سختي هاي مورد نظر غلتك ها       225
* 5- طول غلتك ها   226
* 7- انواع غلتك‌ها       226
* 9-تعداد شيار در محيط ( R )       229
* 10-تعيين پشت به پشت يا تيز به تيز بودن   229
* 12-مقدار تحدب به عوامل زير بستگي دارد       231
* 13-شيار زني غلتك ها   232
* 14-اصول شيار زني       233
* 3- تميز كردن غلتك‌هاي شياردار و صاف   235
* 4-مقايسة كاردك با برس   236
* 5-سيستم محركه والس در درون والس   237
* 6-سيستم دور و نزديك كردن غلتك متحرك نسبت به غلتك ثابت   237
* 7-اتوماتيك   237
* 1-روش مكانيكي   237
* 2-روش الكترونيكي   238
* 8-سيستم تغذيه238
* 9-سيستم هوادهي   240
* 10-سيستم خنك كردن والس ها به وسيلة آب   240
* 7-11-ميزان باردهي والس ها ( ضريب باردهي )   241
* 7-12-ميزان باردهي والس ها ( ضريب باردهي )   241
* 7-12- ضريب طول مخصوص كل غلتك ها   241
* 5-13- معرفي والس‌ها      242
* والس آلماني قديمي با سيستم ياتاقان   242
* 2- والس روسي با سيستم بلبرينگ   244
* 7-13-والس هاي مدرن       254
* 1 ـ اتوماتيك       254
* 2 ـ فيدر و فاصلة غلتك‌ها       254
* 3 ـ تعويض غلتك ها       255
* 4 ـ هشدار و اعلام خطر       255
* 5 ـ قابليت اتصال به رايانه       255
*
* فصل هشتم   256
* الك‌ كردن   256
* و دانه بندي   256
* 8-1- سيستم الك‌ها و الك كردن   257
* نيروي محركة الك   257
* 8-3-انواع الك‌ها      259
* 1ـ الك بادي      259
* 2ـ الك‌هاي چوبي      260
* معايب اين نوع الك      260
* 3- الك بارامكاهاي كشويي      260
* معايب الكت بارامكاهاي كشويي       261
* 4- الك هاي مربعي ( چهارگوش)       261
* فوايد الك مربعي      265
* 5ـ الك‌هاي كوچك      265
* 6-دستگاه تصفيه كننده      266
* نحوة توري بندي دستگاه تصفيه كننده      270
* پاك‌ كن توريها      271
* 7ـ الك‌هاي استوانه‌اي (سبوس كوب يا تايفون)      271
* 1- سبوس كوب ثابت      272
* نكات مهم دربارة سبوس كوب      272
* 2ـ الك ويبره‌اي      273
* 8- الك گريز از مركز      274
* 9 ـ دستگاه‌هاي متلاشي كننده (دتاشور)   274
* 10-جدا سازي ذرات ريز      276
*
* فصل نهم   280
* سيلوها و ذخيره سازي   280
* 9-1-انواع سيلو و تجهيزات مورد استفاده در سيستم‌هاي ذخيره‌سازي   281
* 9-2-انبارهاي ساده   282
* 9-3-طرز چيدن كيسه‌ها در انبار (صفافي)   283
* 9-4-نگهداري غله در انبارهاي ساده به صورت فله      283
* 9-5-انبارهاي مكانيزه   283
* محاسن   285
* معايب   285
* 9-6-انبارهاي بتوني كروي مكانيزه   285
* 9-7-نگهداري و ذخيره‌سازي غله در كيسه‌هاي پلي‌اتيلن   286
* 9-8-نگهداري غله در فضاي باز   286
* 9-9-سيلوهاي بتوني غلات   288
* محاسن   290
* معايب   290
* 9-10-سيلوهاي فلزي   290
* محاسن سيلوهاي فلزي   291
* معايب سيلوهاي فلزي   291
* 9-11-سازه، تأسيسات و تجهيزات سيلو   291
* 9-12ـ توزين غلات      292
* 9-13-تجهيزات لازم براي تخليه      293
* 9-14-سيلو‌هاي آرد      293
* 1ـ كيسه‌گيري آرد توليدي      293
* 2ـ به صورت فله      295
*
* فصل دهم   296
* بررسي خصوصيات شيميايي و فيزيكي و ميكروبي آرد و بررسي خواص رئولوژي خمير و ارگانولپتيك نان حاصل   296
* 10-2-رطوبت   298
* 10-3-اندازه‌گيري پروتئين   300
* 10-3-1- هضم مادة غذايي   300
* 10-3-2-تقطير مادة هضم شده   301
* 10-3-3-تيتراسيون   301
* 10-4- اندازه‌گيري فيبر   302
* روش آزمايش   302
* 10-5-تعيين درصد اختلاف ارقام گندم ـ تست فنل   303
* روش كار   303
* 10-6- اندازه‌گيري نمك (سديم كلرايد) در مادة غذايي(روش مور)   304
* مواد شيميايي مورد نياز   304
* روش آزمايش   304
* 10-7- اندازه‌‌‌گيري نمك (سديم كلرايد) در مادة غذايي(روش و لهارد)   304
* مواد شيميايي مورد نياز   304
* روش آزمايش   305
* 10-8- تعيين PH آرد گندم   305
* شرايط محلول‌هاي بافر   306
* 10-9- اندازه‌گيري اسيديته آرد   307
* روش آزمايش   307
* 10-10- اندازه‌گيري چربي آرد   307
* روش آزمايش   308
* 10-11- استخراج چربي به روش سرد (استخراج سرد كلروفرمي) و تعيين پراكسيد آن      308
* 10-12-تعيين خاكستر كل   309
* روش آزمايش   310
* 10-13- خاكستر نامحلول در اسيد   310
* روش آزمايش   311
* 10-14-تهيه محلول حاوي املاح معدني از خاكستر   311
* روش آزمايش   311
* 10-15- اندازه گيري مقدار آهن آرد از طريق رنگ سنجي   312
* 10-16-اندازه‌گيري مقدار فسفرآرد از طريق رنگ سنجي   312
* محلولهاي مورد نياز   312
* 16-8-اندازه‌گيري كلسيم در آرد      314
* محلولهاي مورد نياز      314
* روش آزمايش      314
* 10-18-تعين مقدار نشاسته به روش هيدروليز اسيدي   315
* روش آزمون   316
* 10-19- اشكال نشاسته   316
* 10-20- روش اندازه‌گيري كل مواد جامد در آب پخت (لعاب) و وزن پس از پخت ماكاروني   317
* 10-21-عدد زلني يا سديمانتاسيون   318
* 10-22- وزن هكتوليتر   320
* 10-23- وزن هزاردانه   321
* 10-24-آزمايش تعيين كميت و كيفيت گلوتن   322
* طبقه بندي آردها از نظر كميت و كيفيت گلوتن عبارتند از      323
* 10-25-اندازه گيري ذرات آرد   325
* روش آزمايش   325
* 10-26-تعيين رنگ آرد   326
* 10-26- آزمون جسم خارجي در آرد      327
* 10-27- آزمون بو آرد      327
* روش آزمايش تعيين رنگ آرد با دستگاه kent Jones   328
* 10-27- افت گندم و جداسازي ناحالصيهاي گندم   328
* روش كار   331
* 10-27-عدد فالينگ   331
* 10-28-آزمايش فارنيوگراف   334
* 10-30–دستگاه فرمنتوگراف   339
* 10-31-دستگاه آلوئوگراف   339
* 10-33-دستگاه آميلوگراف   340
* 10-33-آزمايش تعيين مقدار گاز ايجاد شده در اثر تخمير   342
* 10-34-آزمايش تعيين قابليت فشردگي   343
* 10-35-روش اندازه گيري سياهك گندم   345
* محاسبه   346
* 10-36-روش جستجو و شمارش با سيلوس سرئوس در مواد غذايي   346
* 10-36-1- بررسي نتايج   347
* 10-36-2- ويژگيهاي باكتري با سيلوس سرئوس      347
* 10-36-3-1-محيط پايه   348
* طرز تهيه      349
* 10-36-3-2–طرز تهيه محلول سولفات پلي ميكسين B   349
* 10-36-3-3-سوسپانسيون زرده‌ تخم مرغ   349
* طرز تهيه       350
* 10-36-4-طرز تهيه  سرم فيزيولوژي      350
* 10-36-5-محيط كشت نونزنيت آگار (آگار مغذي )   350
* 10-36-6-محيط نيترات   351
* 10-36-7-گلوكز آگار   351
* 10-36-8-محيط متيل رد و ژپرسكوئر (MR – VP)   352
* 10-36-9-محيط نشاسته   352
* 10-36-10-طرز تهيه محلول رقيق كننده       353
* 10-36-11-آزمايشهاي تائيدي   353
* 10-36-12-آزمايش نشاسته   353
* 10-36-13-آزمايش احياي نيترات به نيتريت   354
* 10-36-14-آزمايش و ژيرسكوئر( VP )   354
* 10-36-15-طرز تهيه  انواع معرف ها   355
* 10-36-16-معرف هاي لازم براي آزمايش VP   355
* 10-37–كلستريديوم پرفرانژانس    كلستريديوم هاي احيا كننده سولفيت در مواد غذايي   356
* 54-8-مايع تيوگليكولات بدون دكستروز   357
* 10-37-3-طرز تهيه محلول با فرفسفات       358
* 10-37-4-محيط كشت آگار خون دار با نئوماسين   358
* 10-37-5- محيط گوشت پخته   359
* 10-38- روش جستجو و شمارش قارچها (كپك ها و مخمرها) به روش شمارش پرگنه در 25 درجه سلسيوس   359
* 10-39-روش جستجو و شمارش كلي فرم ها در مواد غذايي   364
* 10-39-1-هدف و دامنه كاربرد
* 10-19-2-تعريف
* 10-39-3- محيطهاي كشت و محلولهاي رقيق كننده
* 10-39-3-1- محيطهاي كشت
* 10-39-3-1-1- محيط كشت آبگوشت لوريل سولفات تريپتوز (محيط كشت غني كننده انتخابي)
* 310-39-3-1-2- محيط كشت آبگوشت سبز درخشان داراي لاكتوز و صفرا (محيط تائيدي)
* 10-39-3-1-3- محيط كشت آبگوشت لاكتوز
* 10-39-3-1-4- محيط كشت كريستال ويولت نوترال رد بايل لاكتوز آگار
* 10-39-3-2- محلولهاي رقيق كننده
* 10-39-4-دستگاهها و وسايل لازم
* 10-39-5-آماده سازي نمونه
* 10-39-6-روش آزمون
* 10-39-6-2- شمارش
* 10-39-6-2-1- شمارش پرگنه
* 10-39-6-2-2- شمارش بيشترين تعداد احتمالي به روش سه لوله اي
* 10-39-6-2-3- شمارش به روش 5 لوله اي
* جداول و شكها…………….

فرمت : WORD  | صفحات:400

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است