در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد
پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد
فهرست مطالب
* فصل اول   ۱
* ویژگی ، ساختار   ۱
* و ترکیبات دانه‌ غلات   ۱
* ۱-۱-ویژگیهای غلات   ۲
* ۱-۲- منشأ غلات   ۲
* غلات اصلی       ۳
* ۱- گندم   ۴
* طبقه بندی گندم از نظر مصارف   ۵
    * گندم مخصوص محصولات خمیری   ۵
    * گندم مخصوص کیک ، شیرینی و بیسکویت   ۵
    * گندم مخصوص نان و محصولات تخمیری   ۶
* گندم چند منظوره   ۶
* گندم مخصوص دام و طیور   ۶
* ۲- چاودار۹
* ۳-جو   ۱۱
* جو را از نظر گیاه شناسی به       ۱۱
* ۴-یولاف۱۲
* مشخصات ظاهری       ۱۴
* افت و ناخالصیها       ۱۴
* جدول ۱-۲    برخی از ویژگیهای یولاف مورد استفاده در صنعت ( آلمان و استرالیا)   ۱۴
* ۵-برنج   ۱۵
* ۶-ارزن۱۷
* ۷-ذرت۱۷
* ۸- گندم   Error! Bookmark not defined
* ۱ ـ تاریخچه گندم   ۱۸
* ۲ ـ خواص بتانیکی گندم       ۱۸
* ۳ ـ ساختمان دانه گندم و ترکیبات آن       ۱۹
* ۱- پروتئین های گندم       ۲۳
* ۲ ـ لیپیدهای گندم و آنزیمهای آنها       ۲۴
* ۳ ـ کربوهیدراتهای گندم   ۲۶
* ۱-آمیلوز   ۲۹
* ۲-آمیلوپکتین   ۲۹
* ۴ ـ املاح گندم       ۳۱
* ۵ ـ ویتامین های گندم       ۳۲
* ۱-۴ ـ انواع گندم و روشهای تشخیص آنها   ۳۳
* ۱- انواع گندم مورد داد و ستد در بازارهای جهانی   ۳۳
* ۲ ـ واریته های گندم که در حال حاضر در ایران کشت می شوند       ۳۵
* ۳ ـ استفاده از الکترو فوررز  در تشخیص واریته های گندم       ۳۶
* ۱-۵ ـ مصرف جهانی گندم       ۳۸
    * ۱-۶ ـ کیفیت محصول گندم       ۳۹
    * ۱ ـ ۷ ـ گندمهای قوی و ضعیف       ۴۱
    * ۱-۸ ـ موارد استفاده گندم   ۴۳
    * ۲-۱) برداشت گندم   ۴۶
    * ۲-۲) تعریف بوجاری       ۴۸
* ۲-۳)ناخالصی‌ها( افت)   ۵۰
* ۲-۴)  اصول تکنیکی روشهای الک کردن   ۵۱
* ۲-۵) اصل الک کردن   ۵۲
* ۲-۶) تاثیر عوامل مختلف در نتایج الک کردن       ۵۳
* ۲-۷) نکات مهم در جداسازی والک کردن       ۵۴
* ۲-۸) الک بوجاری       ۵۴
* ۲-۹) الک کردن به وسیله ماشین‌های لرزشی   ۵۵
* حرکت الک      ۵۵
* فرکانس الک       ۵۵
* شیب الک       ۵۶
* ۲-۱۰-انواع الک براساس تحرک       ۵۶
* ۱- الک متحرک       ۵۶
* ۲- الک ثابت   ۵۶
* ۲-۱۱-استاندارد گندم       ۵۷
* توضیحات مربوط به جدول (۲-۲)   ۵۸
*
* فصل سوم   ۶۰
* سیستم‌های   ۶۰
* انتقال نیرو محرکه   ۶۰
* ۳-چرخ دنده   ۶۳
* شرح و محاسبات کلی انواع چرخ دنده ها   Error! Bookmark not defined
    * ۱- دنده های شانه ای   ۶۴
    * ۲- چرخ دنده های  ساده   ۶۴
    * ۳-چرخ دنده های ساده داخلی   ۶۵
    * ۴- چرخ دنده های مار پیچی   ۶۵
    * شکل(۳-۸) چرخ دنده مارپیچ   ۶۵
    * ۵- چرخ دنده های مخروطی   ۶۶
    * ۶- چرخ دنده های حلزونی   ۶۶
    * ۷-چرخ دنده های جناقی   ۶۷
    * جنس چرخ دنده ها   ۶۸
* ۸- فولادهای ریخته گری   ۶۹
* ۹- فولادهای آلیاژهای   ۶۹
* ۱۰- فولادهای نیکل و کرم دار   ۶۹
* ۱۱- فولادهای نیکل کرم دار هوائی   ۶۹
* ۱۲- دور آلومین   ۷۰
* ۱۳- چدن   ۷۰
* ۱۴- چرخ دنده های غیر فلزی   ۷۱
* ۱۵- برنز   ۷۱
* معایب و محاسن چرخ دنده ها   ۷۲
* ۲- محاسن چرخ دنده ها   ۷۸
* معایب چرخ زنجیر نسبت  به چرخ دنده       ۷۹
* کنم بودن هزینه تعمیر و نگهداری آن   Error! Bookmark not defined
* ۵-یاتاقان ها   ۸۰
* ساختمان یاتاقان های لغزشی   ۸۱
* ۱ ـ بوش ها       ۸۱
* ۲ ـ نیم یاتاقان ها       ۸۲
* ۳ ـ یاتاقان های استوانه ای       ۸۲
* ۴ ـ یاتاقان های استوانه ای شیار دار       ۸۳
* ۵ ـ یاتاقان های استوانه ای اورشات       ۸۳
* ۶ ـ یاتاقان های استوانه ای چند شیاره       ۸۴
* ۷ ـ یاتاقان های بیضوی       ۸۴
* ۸ ـ یاتاقان های بیضوی اورشات       ۸۵
* ۹ ـ یاتاقان های سه قسمتی       ۸۵
* ۱۰ ـ یاتاقان های کفشکی مفصلی       ۸۵
* ۱۱ ـ یاتاقان های فندق شکن       ۸۶
* ۱۲ ـ یاتاقان های فشاری که خود دو نوع هستند       ۸۶
* ۱- یاتاقان های فشاری ( یاتاقان های پر فشار )       ۸۶
* ۲-یاتاقان های با منبع فشار خارجی       ۸۷
* تعریف شلاق روغن   Error! Bookmark not defined
* ساختمان یاتاقان های کف گرد محوری   ۸۷
* ۱ ـ یاتاقان های کف گرد ساده       ۸۷
* ۲ ـ یاتاقان های کف گرد شیب دار       ۸۸
* ۳ ـ یاتاقان های کف گرد محوری کفشکی مفصلی       ۸۸
* ۴ ـ یاتاقان های کف گرد با صفحه سازش پذیر ( فنردار )       ۸۹
* ۵ ـ یاتاقان های کف گرد جیبی       ۸۹
* انواع یاتاقان های غلتشی   ۸۹
* ۱ ـ بلبرینگ ها   ۹۰
* ۲ ـ رولبرینگ ها   ۹۰
* ساختمان و انواع بال برینگ ها   ۹۰
* انواع رولبرینگ   ۹۲
* روش محاسبه میزان اصطکاک در یاتاقان های غلتشی   ۹۴
* عمر بال برینگ و رولبرینگ   ۹۵
* بار روی بال برینگ   ۹۶
* انواع یاتاقان ها از نظر روغنکاری   ۱۰۳
* ۱ ـ یاتاقان های بدون فشار روغن       ۱۰۳
* ۲ ـ یاتاقان های با روغنکاری هیدرودینامیکی       ۱۰۴
* ۳ ـ یاتاقان های با روغنکاری هیدرواستاتیکی       ۱۰۴
* روغنکاری یاتاقان های غلتشی   ۱۰۵
* نحوه انتخاب یاتاقان های لغزشی   ۱۰۵
* ۱ ـ خواسته های مکانیکی       ۱۰۶
* ۲ ـ خواسته های محیطی       ۱۰۶
* ۳ ـ خواسته های اقتصادی       ۱۰۷
* انتخاب مواد برای یاتاقان ها   ۱۰۷
* اشکالات عمده یاتاقان ها       ۱۱۰
*
* فصل چهارم   ۱۱۲
* سیستم‌های   ۱۱۲
* نقل و انتقال مواد   ۱۱۲
* ۱- دستگاه های برداشت اززیر سیلو   ۱۱۳
* ۲- لود سل        ۱۱۴
* ۲- انتقال مواد   ۱۱۵
* ۱- نقالـه مار پیچی (حلزونی )       ۱۱۵
* ۲- بالابر کاسه ای (قاشقی )       ۱۱۹
* تجهیزات ایمنی در بالابرها       ۱۲۱
* مشخصات یک کاسه مناسب برای بالابر   ۱۲۳
* نحوه اتصال یک کاسه به تسمه بالابر   ۱۲۳
* نحوه وصل کردن نوارهای تسمه پلاستیکی به هم   ۱۲۳
* نحوه وصل کردن کاسه ها روی تسمه پلاستیکی   ۱۲۴
* محاسبات مربوط به الواتور       ۱۲۴
* ۴- نقالـه زنجیری       ۱۳۱
* ۵-لوله های خودریز   ۱۳۲
* آئرودینامیک       ۱۳۳
* ۷-پنوماتیک‌      ۱۳۴
*
* فصل پنجم       ۱۳۶
* ماشین‌آلات بوجاری   ۱۳۶
* ماشین آلات بوجاری   ۱۳۷
* دستگاه بوجاری یا تفکیک کننده مدل K523       ۱۳۷
* مشخصات فنی       ۱۳۸
* ۲- طرز کار دستگاه بوجاری تفکیک کنده مدل K525       ۱۳۸
* ۳- آسپیراتور      ۱۴۰
* ۴- سیاراتور   ۱۴۳
* ۵- آهنربا یا مغناطیس   ۱۴۴
* ۱- آهنربای پایدار ( پرماننت)       ۱۴۴
* ۲-آهنربای الکترومغناطیسی       ۱۴۵
* ۶-کلاسیفایر۱۴۶
* کلاسیفایرهای ۲ طبقه   ۱۴۹
* ۷-دستگاه شن گیر به طریقه خشک Dry Destoner   ۱۵۱
* شکل(۵-۱۵) دستگاه شن گیر دو طبقه   ۱۵۴
* دستگاه  کانسنتریتور۱۵۴
* ۹- دستگاه تارا   ۱۵۶
* ۱۰- دستگاه گراویتی تیبل   ۱۵۷
* ۱۱-دستگاه کامبیناتور   ۱۵۹
* ۱۲- دستگاه کامبی کلینر   ۱۵۹
* ۱۳- دستگاه  جدا کننده استوانه‌ای   ۱۶۲
* ۱۴-دستگاه تریور   ۱۶۳
* تریور کارتر – ( تریور دیسکی )   ۱۶۸
* تریور آسپیرال   ۱۷۰
* مزایای دستگاه ترییور   ۱۷۱
* معایب       ۱۷۱
* ۵-۱- دستگاه تفکیک و جداسازی دانه‌های کپک زده ، فاسد و ناخنک براساس چشم الکترونیکی و رنگ   ۱۷۲
* امکان جداسازی مکانیکی ناخنک   Error! Bookmark not defined
* دستگاه برس (Brush)   ۱۷۵
* ۱۷- دستگاه پوستگیر   ۱۷۶
* شکل(۵-۳۷) پوستگیر و کانال‌های هوای متصل به آن   ۱۷۷
*
* فصل ششم   ۱۸۲
* مشروط کردن   ۱۸۲
* ۱- مصرف آب زیاد       ۱۹۰
* ۳- آلودگی‌های چاه   ۱۹۰
* ۵- افزایش آلودگی‌های میکروارگانیسمی   ۱۹۲
* ۶- افزایش هزینه‌های نگهداری و سرویس دستگاه شستشو   ۱۹۳
* حالت دادن با استفاده از خلا   ۱۹۶
* ۴- حالت دادن سریع به روش تاروتین   ۱۹۸
* ۷- روش نم زدن و حالت دادن با استفاده از فرکانس بالا   ۱۹۹
* ۸- روش فعال سازی آب با اکسیژن   ۲۰۰
*
* فصل هفتم   ۲۰۲
* آسیاب   ۲۰۲
* ۷-۱-  انواع آسیاب   ۲۰۳
* ۲- آسیاب صفحه ای۲۰۴
* ۱- آسیاب تک صفحه ای   ۲۰۴
* ۲- آسیاب دو صفحه ای   ۲۰۴
* ۳- آسیاب صفحه ای سوزن دار   ۲۰۴
* ۳- آسیاب چکشی   ۲۰۵
* آسیاب غلتکی   ۲۰۶
* ۷-۲ تاریخچه آسیابانی گندم   ۲۰۶
* ۷-۳ اهداف آسیابانی   ۲۰۹
* ۷-۴ فرآیند آسیاب گندم های معمولی       ۲۱۰
* فرآیند آسیاب کردن خشک   ۲۱۰
* ۱ ـ خرد کردن و شکافتن دانه   ۲۱۱
* ۲ ـ پاک کردن و تصفیه نمودن   ۲۱۶
* ۳- ریز و نرم کردن دانه شکری و سمولینای پاک و تمیز شده   ۲۱۶
* ۴- نرم و ریز کردن سمولینا و دانه شکری ریز به آرد   ۲۱۷
* ۷-۸ـ والس       ۲۲۰
* ۷-۹-انواع والس ها       ۲۲۱
* ۷-۱۰- قسمت های اصلی دستگاه والس       ۲۲۳
* ۱) بدنه و شاسی دستگاه   ۲۲۳
* ۲) غلتک ها   ۲۲۴
* ۳- عناصر موجود در چدن سخت       ۲۲۴
* ۴- سختی های مورد نظر غلتک ها       ۲۲۵
* ۵- طول غلتک ها   ۲۲۶
* ۷- انواع غلتک‌ها       ۲۲۶
* ۹-تعداد شیار در محیط ( R )       ۲۲۹
* ۱۰-تعیین پشت به پشت یا تیز به تیز بودن   ۲۲۹
* ۱۲-مقدار تحدب به عوامل زیر بستگی دارد       ۲۳۱
* ۱۳-شیار زنی غلتک ها   ۲۳۲
* ۱۴-اصول شیار زنی       ۲۳۳
* ۳- تمیز کردن غلتک‌های شیاردار و صاف   ۲۳۵
* ۴-مقایسه کاردک با برس   ۲۳۶
* ۵-سیستم محرکه والس در درون والس   ۲۳۷
* ۶-سیستم دور و نزدیک کردن غلتک متحرک نسبت به غلتک ثابت   ۲۳۷
* ۷-اتوماتیک   ۲۳۷
* ۱-روش مکانیکی   ۲۳۷
* ۲-روش الکترونیکی   ۲۳۸
* ۸-سیستم تغذیه۲۳۸
* ۹-سیستم هوادهی   ۲۴۰
* ۱۰-سیستم خنک کردن والس ها به وسیله آب   ۲۴۰
* ۷-۱۱-میزان باردهی والس ها ( ضریب باردهی )   ۲۴۱
* ۷-۱۲-میزان باردهی والس ها ( ضریب باردهی )   ۲۴۱
* ۷-۱۲- ضریب طول مخصوص کل غلتک ها   ۲۴۱
* ۵-۱۳- معرفی والس‌ها      ۲۴۲
* والس آلمانی قدیمی با سیستم یاتاقان   ۲۴۲
* ۲- والس روسی با سیستم بلبرینگ   ۲۴۴
* ۷-۱۳-والس های مدرن       ۲۵۴
* ۱ ـ اتوماتیک       ۲۵۴
* ۲ ـ فیدر و فاصله غلتک‌ها       ۲۵۴
* ۳ ـ تعویض غلتک ها       ۲۵۵
* ۴ ـ هشدار و اعلام خطر       ۲۵۵
* ۵ ـ قابلیت اتصال به رایانه       ۲۵۵
*
* فصل هشتم   ۲۵۶
* الک‌ کردن   ۲۵۶
* و دانه بندی   ۲۵۶
* ۸-۱- سیستم الک‌ها و الک کردن   ۲۵۷
* نیروی محرکه الک   ۲۵۷
* ۸-۳-انواع الک‌ها      ۲۵۹
* ۱ـ الک بادی      ۲۵۹
* ۲ـ الک‌های چوبی      ۲۶۰
* معایب این نوع الک      ۲۶۰
* ۳- الک بارامکاهای کشویی      ۲۶۰
* معایب الکت بارامکاهای کشویی       ۲۶۱
* ۴- الک های مربعی ( چهارگوش)       ۲۶۱
* فواید الک مربعی      ۲۶۵
* ۵ـ الک‌های کوچک      ۲۶۵
* ۶-دستگاه تصفیه کننده      ۲۶۶
* نحوه توری بندی دستگاه تصفیه کننده      ۲۷۰
* پاک‌ کن توریها      ۲۷۱
* ۷ـ الک‌های استوانه‌ای (سبوس کوب یا تایفون)      ۲۷۱
* ۱- سبوس کوب ثابت      ۲۷۲
* نکات مهم درباره سبوس کوب      ۲۷۲
* ۲ـ الک ویبره‌ای      ۲۷۳
* ۸- الک گریز از مرکز      ۲۷۴
* ۹ ـ دستگاه‌های متلاشی کننده (دتاشور)   ۲۷۴
* ۱۰-جدا سازی ذرات ریز      ۲۷۶
*
* فصل نهم   ۲۸۰
* سیلوها و ذخیره سازی   ۲۸۰
* ۹-۱-انواع سیلو و تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های ذخیره‌سازی   ۲۸۱
* ۹-۲-انبارهای ساده   ۲۸۲
* ۹-۳-طرز چیدن کیسه‌ها در انبار (صفافی)   ۲۸۳
* ۹-۴-نگهداری غله در انبارهای ساده به صورت فله      ۲۸۳
* ۹-۵-انبارهای مکانیزه   ۲۸۳
* محاسن   ۲۸۵
* معایب   ۲۸۵
* ۹-۶-انبارهای بتونی کروی مکانیزه   ۲۸۵
* ۹-۷-نگهداری و ذخیره‌سازی غله در کیسه‌های پلی‌اتیلن   ۲۸۶
* ۹-۸-نگهداری غله در فضای باز   ۲۸۶
* ۹-۹-سیلوهای بتونی غلات   ۲۸۸
* محاسن   ۲۹۰
* معایب   ۲۹۰
* ۹-۱۰-سیلوهای فلزی   ۲۹۰
* محاسن سیلوهای فلزی   ۲۹۱
* معایب سیلوهای فلزی   ۲۹۱
* ۹-۱۱-سازه، تأسیسات و تجهیزات سیلو   ۲۹۱
* ۹-۱۲ـ توزین غلات      ۲۹۲
* ۹-۱۳-تجهیزات لازم برای تخلیه      ۲۹۳
* ۹-۱۴-سیلو‌های آرد      ۲۹۳
* ۱ـ کیسه‌گیری آرد تولیدی      ۲۹۳
* ۲ـ به صورت فله      ۲۹۵
*
* فصل دهم   ۲۹۶
* بررسی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و میکروبی آرد و بررسی خواص رئولوژی خمیر و ارگانولپتیک نان حاصل   ۲۹۶
* ۱۰-۲-رطوبت   ۲۹۸
* ۱۰-۳-اندازه‌گیری پروتئین   ۳۰۰
* ۱۰-۳-۱- هضم ماده غذایی   ۳۰۰
* ۱۰-۳-۲-تقطیر ماده هضم شده   ۳۰۱
* ۱۰-۳-۳-تیتراسیون   ۳۰۱
* ۱۰-۴- اندازه‌گیری فیبر   ۳۰۲
* روش آزمایش   ۳۰۲
* ۱۰-۵-تعیین درصد اختلاف ارقام گندم ـ تست فنل   ۳۰۳
* روش کار   ۳۰۳
* ۱۰-۶- اندازه‌گیری نمک (سدیم کلراید) در ماده غذایی(روش مور)   ۳۰۴
* مواد شیمیایی مورد نیاز   ۳۰۴
* روش آزمایش   ۳۰۴
* ۱۰-۷- اندازه‌‌‌گیری نمک (سدیم کلراید) در ماده غذایی(روش و لهارد)   ۳۰۴
* مواد شیمیایی مورد نیاز   ۳۰۴
* روش آزمایش   ۳۰۵
* ۱۰-۸- تعیین PH آرد گندم   ۳۰۵
* شرایط محلول‌های بافر   ۳۰۶
* ۱۰-۹- اندازه‌گیری اسیدیته آرد   ۳۰۷
* روش آزمایش   ۳۰۷
* ۱۰-۱۰- اندازه‌گیری چربی آرد   ۳۰۷
* روش آزمایش   ۳۰۸
* ۱۰-۱۱- استخراج چربی به روش سرد (استخراج سرد کلروفرمی) و تعیین پراکسید آن      ۳۰۸
* ۱۰-۱۲-تعیین خاکستر کل   ۳۰۹
* روش آزمایش   ۳۱۰
* ۱۰-۱۳- خاکستر نامحلول در اسید   ۳۱۰
* روش آزمایش   ۳۱۱
* ۱۰-۱۴-تهیه محلول حاوی املاح معدنی از خاکستر   ۳۱۱
* روش آزمایش   ۳۱۱
* ۱۰-۱۵- اندازه گیری مقدار آهن آرد از طریق رنگ سنجی   ۳۱۲
* ۱۰-۱۶-اندازه‌گیری مقدار فسفرآرد از طریق رنگ سنجی   ۳۱۲
* محلولهای مورد نیاز   ۳۱۲
* ۱۶-۸-اندازه‌گیری کلسیم در آرد      ۳۱۴
* محلولهای مورد نیاز      ۳۱۴
* روش آزمایش      ۳۱۴
* ۱۰-۱۸-تعین مقدار نشاسته به روش هیدرولیز اسیدی   ۳۱۵
* روش آزمون   ۳۱۶
* ۱۰-۱۹- اشکال نشاسته   ۳۱۶
* ۱۰-۲۰- روش اندازه‌گیری کل مواد جامد در آب پخت (لعاب) و وزن پس از پخت ماکارونی   ۳۱۷
* ۱۰-۲۱-عدد زلنی یا سدیمانتاسیون   ۳۱۸
* ۱۰-۲۲- وزن هکتولیتر   ۳۲۰
* ۱۰-۲۳- وزن هزاردانه   ۳۲۱
* ۱۰-۲۴-آزمایش تعیین کمیت و کیفیت گلوتن   ۳۲۲
* طبقه بندی آردها از نظر کمیت و کیفیت گلوتن عبارتند از      ۳۲۳
* ۱۰-۲۵-اندازه گیری ذرات آرد   ۳۲۵
* روش آزمایش   ۳۲۵
* ۱۰-۲۶-تعیین رنگ آرد   ۳۲۶
* ۱۰-۲۶- آزمون جسم خارجی در آرد      ۳۲۷
* ۱۰-۲۷- آزمون بو آرد      ۳۲۷
* روش آزمایش تعیین رنگ آرد با دستگاه kent Jones   ۳۲۸
* ۱۰-۲۷- افت گندم و جداسازی ناحالصیهای گندم   ۳۲۸
* روش کار   ۳۳۱
* ۱۰-۲۷-عدد فالینگ   ۳۳۱
* ۱۰-۲۸-آزمایش فارنیوگراف   ۳۳۴
* ۱۰-۳۰–دستگاه فرمنتوگراف   ۳۳۹
* ۱۰-۳۱-دستگاه آلوئوگراف   ۳۳۹
* ۱۰-۳۳-دستگاه آمیلوگراف   ۳۴۰
* ۱۰-۳۳-آزمایش تعیین مقدار گاز ایجاد شده در اثر تخمیر   ۳۴۲
* ۱۰-۳۴-آزمایش تعیین قابلیت فشردگی   ۳۴۳
* ۱۰-۳۵-روش اندازه گیری سیاهک گندم   ۳۴۵
* محاسبه   ۳۴۶
* ۱۰-۳۶-روش جستجو و شمارش با سیلوس سرئوس در مواد غذایی   ۳۴۶
* ۱۰-۳۶-۱- بررسی نتایج   ۳۴۷
* ۱۰-۳۶-۲- ویژگیهای باکتری با سیلوس سرئوس      ۳۴۷
* ۱۰-۳۶-۳-۱-محیط پایه   ۳۴۸
* طرز تهیه      ۳۴۹
* ۱۰-۳۶-۳-۲–طرز تهیه محلول سولفات پلی میکسین B   ۳۴۹
* ۱۰-۳۶-۳-۳-سوسپانسیون زرده‌ تخم مرغ   ۳۴۹
* طرز تهیه       ۳۵۰
* ۱۰-۳۶-۴-طرز تهیه  سرم فیزیولوژی      ۳۵۰
* ۱۰-۳۶-۵-محیط کشت نونزنیت آگار (آگار مغذی )   ۳۵۰
* ۱۰-۳۶-۶-محیط نیترات   ۳۵۱
* ۱۰-۳۶-۷-گلوکز آگار   ۳۵۱
* ۱۰-۳۶-۸-محیط متیل رد و ژپرسکوئر (MR – VP)   ۳۵۲
* ۱۰-۳۶-۹-محیط نشاسته   ۳۵۲
* ۱۰-۳۶-۱۰-طرز تهیه محلول رقیق کننده       ۳۵۳
* ۱۰-۳۶-۱۱-آزمایشهای تائیدی   ۳۵۳
* ۱۰-۳۶-۱۲-آزمایش نشاسته   ۳۵۳
* ۱۰-۳۶-۱۳-آزمایش احیای نیترات به نیتریت   ۳۵۴
* ۱۰-۳۶-۱۴-آزمایش و ژیرسکوئر( VP )   ۳۵۴
* ۱۰-۳۶-۱۵-طرز تهیه  انواع معرف ها   ۳۵۵
* ۱۰-۳۶-۱۶-معرف های لازم برای آزمایش VP   ۳۵۵
* ۱۰-۳۷–کلستریدیوم پرفرانژانس    کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت در مواد غذایی   ۳۵۶
* ۵۴-۸-مایع تیوگلیکولات بدون دکستروز   ۳۵۷
* ۱۰-۳۷-۳-طرز تهیه محلول با فرفسفات       ۳۵۸
* ۱۰-۳۷-۴-محیط کشت آگار خون دار با نئوماسین   ۳۵۸
* ۱۰-۳۷-۵- محیط گوشت پخته   ۳۵۹
* ۱۰-۳۸- روش جستجو و شمارش قارچها (کپک ها و مخمرها) به روش شمارش پرگنه در ۲۵ درجه سلسیوس   ۳۵۹
* ۱۰-۳۹-روش جستجو و شمارش کلی فرم ها در مواد غذایی   ۳۶۴
* ۱۰-۳۹-۱-هدف و دامنه کاربرد
* ۱۰-۱۹-۲-تعریف
* ۱۰-۳۹-۳- محیطهای کشت و محلولهای رقیق کننده
* ۱۰-۳۹-۳-۱- محیطهای کشت
* ۱۰-۳۹-۳-۱-۱- محیط کشت آبگوشت لوریل سولفات تریپتوز (محیط کشت غنی کننده انتخابی)
* ۳۱۰-۳۹-۳-۱-۲- محیط کشت آبگوشت سبز درخشان دارای لاکتوز و صفرا (محیط تائیدی)
* ۱۰-۳۹-۳-۱-۳- محیط کشت آبگوشت لاکتوز
* ۱۰-۳۹-۳-۱-۴- محیط کشت کریستال ویولت نوترال رد بایل لاکتوز آگار
* ۱۰-۳۹-۳-۲- محلولهای رقیق کننده
* ۱۰-۳۹-۴-دستگاهها و وسایل لازم
* ۱۰-۳۹-۵-آماده سازی نمونه
* ۱۰-۳۹-۶-روش آزمون
* ۱۰-۳۹-۶-۲- شمارش
* ۱۰-۳۹-۶-۲-۱- شمارش پرگنه
* ۱۰-۳۹-۶-۲-۲- شمارش بیشترین تعداد احتمالی به روش سه لوله ای
* ۱۰-۳۹-۶-۲-۳- شمارش به روش ۵ لوله ای
* جداول و شکها…………….

فرمت : WORD  | صفحات:۴۰۰

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است