سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه جایگاه خانواده در اسلام
دانلود پروژه جایگاه خانواده در اسلام

دانلود پروژه جایگاه خانواده در اسلام

جایگاه خانواده در اسلام

فهرست مطالب
بخش اول – کلیات
مقدمه    ۲
۱-۱- تعریف و تبیین موضوع    ۴
الف – تعریف لغوی عیال    ۴
ب – تعریف لغوی أسر    ۴
ج – تعریف لغوی زوج    ۵
د – خانواده در اصطلاح    ۱۰
۲-۱- ضرورت و اهداف تحقیق    ۱۳
۳-۱- پیشینه موضوع    ۱۴
۴-۱- فرضیات اصلی و فرعی    ۱۵
۵-۱- روش تحقیق    ۱۶
بخش دوم – بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان
۱-۲- خانواده در اعصار گذشته    ۱۸
الف – خانواده در اقوام وحشی    ۱۸
ب – خانواده در روم قدیم    ۱۹
ج – خانواده در یونان قدیم    ۲۰
د – خانواده در ایران باستان    ۲۱
ه – خانواده در عرب جاهلیت    ۲۲
۲-۲- خانواده در ادیان    ۲۴
الف – خانواده در زرتشت    ۲۴
ب – خانواده در میان مسیحیان و یهودیان    ۲۶
ج – خانواده در اسلام    ۲۸
* کارگر و جایگاه خانه در قرآن    ۳۰
۱- محل تسکین    ۳۱
۲- محل ذکر و تلاوت آیات الهی    ۳۱
۳- محل رابطه قدسی    ۳۲
۴- لزوم حفظ حریم خانه    ۳۲
۳-۲- وضعیت خانواده در جهان معاصر    ۳۳
۴-۲- ابعاد خانواده در اندیشه نظریه پردازان علوم انسانی    ۴۴
الف – تاریخ    ۴۴
ب – جامعه شناسی    ۴۵
ج – حقوق    ۴۶
د- اقتصاد    ۴۶
ه – روان شناسی    ۴۸
و – علوم سیاسی    ۴۹
ز – علوم تربیتی    ۵۰
بخش سوم – میزان تقدس خانواده در اسلام
مقدمه    ۵۲
۱-۳- ضرورت تشکیل خانواده    ۵۴
الف – ازدواج یک سنت الهی    ۵۵
ب – ازدواج وسیله حفظ دین است    ۵۵
ج – فضیلت عبادت متأهل     ۵۶
د – بهترین تجارت، زن شایسته    ۵۶
۲-۳- آثار و فواید ازدواج    ۶۰
الف – غریزه جنسی    ۶۱
۱-زنا    ۶۲
۲-عریان گرایی    ۶۳
۳-چشم چرانی    ۶۴
۴-لواط (همجنس خواهی)    ۶۴
۵-خود ارضایی    ۶۵
* عوامل ایجاد رفتار جنسی مطلوب در روابط زناشوئی:    ۶۷
۱- رضایت زوجین در انتخاب یکدیگر    ۶۷
۲- رعایت احترام و محبت متقابل    ۶۷
۳- پرهیز از احیاء منفی    ۶۷
۴- تفاهم و توافق میان همسران در روابط جنسی    ۶۸
۵- رعایت اخلاق جنسی    ۶۸
ب – نیاز به آرامش و سکون    ۶۸
ج – نیاز به انس دمورت    ۷۰
د – میل به تداوم وجود خویش    ۷۲
و – پرورش نسل سالم و پاک    ۷۳
ه – حفظ عفت و حیای فردی و اجتماعی    ۷۴
۳-۳- چارچوب خانواده متعادل و ایده آل در اسلام    ۷۶
۱- تعادل نظر و عمل    ۷۶
۲- تعادل معنویت و مادیت    ۷۷
۳- تعادل سد زمان    ۷۷
۴- تعادل منطق و عاطفه    ۷۷
۵- تعادل گفتن و شنیدن    ۷۷
۶- تعادل سازگاری و انتقادگری    ۷۷
۷- تعادل مصالح درونی و مصالح بیرونی    ۷۸
۸- تعادل هدف های تربیتی     ۷۸
۹- تعامل مدیریت و مشارکت    ۷۸
۱۰- تعادل امکانات و انتظارات    ۷۸
* فواید متعادل بودن خانواده    ۷۸
۴-۳- معیارهای انتخاب همسر    ۸۰
الف – ملاک های گزینش همسر از دیدگاه جامعه شناختی خانواده    ۸۱
۱- الف – روان شناختی    ۸۱
۲- الف – روان شناختی    ۸۱
۳-الف – اقتصادی    ۸۲
۴-الف – اجتماعی    ۸۲
۵-الف – خانوادگی    ۸۳
۶- الف – قاعده همسان همسری    ۸۳
ب – ملاک های گزینش همسر  از دیدگاه اسلام    ۸۳
۱-ب- صفات متناسب برای زن    ۸۴
۲-ب – ملاک های گزینش مرد    ۸۶
۳-ب – اولویت بندی ملاک های مختلف    ۸۷
۴-ب – دقت در تطبیق معیارها بر مصداق مورد نظر    ۸۸
۱- مشورت با کارشناس    ۸۸
۲- تحقیق    ۸۹
۳- گفت و گوی مستقیم    ۸۹
بخش چهارم – مبانی حقوق و اخلاقی خانواده در اسلام
مقدمه    ۹۲
۱-۴- فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی    ۹۳
الف – حقوق مشترک    ۹۴
۱-الف – توجه به جایگاه خانواده    ۹۴
۲-الف – تثبیت نقشها    ۹۶
۳-الف – حفظ شئون فردی    ۹۶
۴-الف – آشنایی و پایبندی به تعهدات حقوقی و اخلاقی    ۹۶
۵-الف – حسن معاشرت    ۹۷
ب – حقوق همسران در قرآن و حدیث    ۹۹
۱-ب – وظایف و نسبت به همسرش    ۹۹
۱- حقوق مادی و نفقه زن    ۹۹
۲- تأمین نیاز جنسی    ۱۰۰
۳- نظافت و آراستگی    ۱۰۱
۴- پرهیز از سخت گیری    ۱۰۲
۵- غیرت دینی    ۱۰۲
۲-ب- وظایف زن نسبت به همسرش    ۱۰۳
۱- آیا ریاست در خانواده امری ضروریست؟    ۱۰۵
۲- تمکین و تأمین نیاز جنسی    ۱۱۰
۳- زینت و آرایش برای شوهر    ۱۱۰
۴- پاکدامنی و حجاب زن    ۱۱۱
۲-۴- آمیختگی احکام حقوقی و اخلاقی در قرآن    ۱۱۲
۳-۴- رفع اختلاف در خانواده در قرآن و حدیث    ۱۱۳
الف – اصل تأمین نیازهای عاطفی    ۱۱۴
ب – اصل مشاوره    ۱۱۴
ج – اصل صلح و سازش    ۱۱۵
د – اصل حاکمیت    ۱۱۶
ه – طلاق، عرش الهی را می لرزاند    ۱۱۷
نتیجه گیری    ۱۲۰
فهرست منابع و مأخذ    ۱۲۷
الف ) کتب عربی    ۱۲۷
ب ) کتب فارسی    ۱۲۷
ج) مقالات    ۱۳۰

چکیده:
قدمت ازدواج همپای پیدایش بشر است. در نخستین نجوای رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند می‌گوید: پروردگارا! در برابر خود کسی را می‌بینم که در دلم میلی و انسی به او احساس می‌کنم و چون خداوند یگانه، نجوای بنده یکدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را می‌خواهی از من بخواه و وصال او را از من طلب کن…
تحقیق حاضر با لطف و عنایت خداوند متعال و با عنوان: «خانواده در اسلام» با بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبعی اصیل و متقن، سرچشمه گرفته از وحی و روایات نورانی حضرات معصومین (علیهما السلام) ارائه می‌گردد.
به طور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان‌ها در خانواده به هویت و رشد شخصیتی دست می‌یابند و در خانواده‌های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخلاقی نائل می‌شوند. لذا خانواده عامل کمال‌بخشی، سکونت، آرامش و بالندگی به اعضای خویش است که در تحولات اساسی جوامع نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. البته خانواده متأثر از عملکرد مذهب، آموزش و حکومت نیز می‌باشد و این تأثر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی می‌گردد. اگر خانواده محیط سالم و سازنده‌ای داشته باشد و نیازهای جسمی و روحی افراد خویش را برآورده سازد، کمتر به خدمات جانبی و جبرانی برای خانواده نیاز است. در تعریف خانواده بیان شده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب و سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می‌کنند.
اینک با توجه به حساسیت بیش از حد موضوع و حتی سرنوشت‌ساز بودنش، این ضرورت به چشم می‌خورد که در باب خانواده پژوهش‌هایی کارآمد به عمل آید. انسان با تشکیل خانواده، مثلث نیازهای سه‌گانه‌اش را، اعم از تمتع جنسی، تمنای عاطفی و تعهد انسانی، پوشش می‌دهد و از روابط آزاد که عمدتاً در سطح نازل و حیوانی تمتع جنسی قرار می‌گیرد، جدا می‌شود و هر چقدر در مقوله ازدواج حیطه شناختی درست‌تر ترسیم گردد و حیطه مصداقی صحیح‌تر انتخاب شود قدرت پاسخگویی به مثلث انسانی نیاز، بیشتر می‌شود. اما مع‌الاسف دنیای امروز مطالب دیگری را تعقیب می‌کند و حتی فکر ازدواج را به زیر تازیانه‌های عقب‌ماندگی و بی‌عرضگی و اسیر شدن می‌کشاند. لذا باید عوامل انزوای ازدواج و ایذاء ازدواج‌کرده‌ها، شناسایی و با به کارگیری فرامین اساسی در باب خانواده، ازدواج را به تسهیل کشانید.
فهرست منابع:
الف) کتب عربی
۱-قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، انتشارات دهاقانی (اسماعیلیان)، قم، ۱۳۷۶٫
۲-ابن فارس، مقائیس اللغه ، مصر، مکتبه المصطفی البابی المجلسی، ۱۳۸۹ ق. ج ۳٫
۳-البحرانی ، ابومحمد الحسن، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
۴-ابن جمعه عروسی حویزی، عبدعلی (علامه حویزی)، تفسیر نور الثقلین، قم، دارالکتب العلمیه، ۱۳۸۲ ق، ج ۴٫
۵-ابن حسن حر عاملی، محمد عاملی، محمد، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت (ع).
۶-رازی، فخر، تفسیر کبیر، بیروت ، دارالحیاء التراث العربی، بی تا، ج ۲۵٫
۷-عبدالحسن غفار ، عبدالرسول ، المرأه المعاصر ، مطبعه القهر، ۱۴۰۴ ق.
۸-مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار ، بیروت – لبنان، مؤسسه الوفاء ، ۱۹۸۳ م، مجلدات ۷ و ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۰۳٫
ب – کتب فارسی:
۹- آصفی، آصفه، خانواده و تربیت در ایران، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، بی تا.
۱۰- آیت الله زاده، محمدباقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان ، تهران، نشر دکتر مجید حائری؛ بهار ۱۳۶۴٫
۱۱- آذربایجانی، مسعود، دیگران ، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، پژوهشکده موزه و دانشگاه (سمت)، بی جا، ۱۳۸۲٫
۱۲- اسکندری، محمدحسین ، اخلاق در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ بهار ۱۳۸۳، ج ۲٫
۱۳- انصاریان ،‌حسین، نظام حیات خانواده در اسلام،قم، انتشارات ام ابیها، زمستان ۱۳۷۷٫
۱۴- استادان طرح آموزش خانواده، جوان و تشکیل خانواده تهران، انتشارات انجمن اولیاء‌و مربیان، ۱۳۸۰٫
۱۵- اعزازی، شهلا، جامعه شناسی خانواده تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، بی تا.
۱۶- ابن فضل ، حسین بن محمد (راغب اصفهانی)، مفردات ، غلامرضا خسروی حسینی، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۴، چاپ هشتم، ج ۲٫
۱۷- ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج ۱
۱۸- ابن حسین طاهر ذوالمناقب؛ محمد، (سیدرضی) ، نهج البلاغه ، مترجم محمد دشتی ،مؤسسه انتشارات مشهور، قم، ۱۳۸۰٫
۱۹- بندریگی ،‌محمد، فرهنگ بندریگی، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج ۱٫
۲۰- بی نا، آسیب شناسی نگاه به زن وخانواده، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، دفتر مطالعات و تحقیقات ، قم، تیر ماه ۱۳۸۵٫
۲۱- بی نا، ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج دوم) ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱٫
۲۲- بابازاده، علی اکبر، ازدواج و حقوق اعضاء‌خانواده ، قم ، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ۱۳۷۸٫
۲۳- بهشتی، احمد، خانواده در قرآن ، تهران، نشر بوستان کتاب، ۱۳۸۵٫
۲۴- بستان ، حسین، جامعه شناسی خانواده، تهران، بی جا، ۱۳۸۵٫
۲۵- پارسونز، تالکوت ، ساختار اجتماعی خانواده، ترجمه حسن پویان، تهران، انتشارات چاپخش ، ۱۳۶۳٫
۲۶- پیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقرشاروخانی، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۱٫
۲۷- تاج لنگرودی، محمدمهدی، واعظ خانواده، تهران، موسسه مطبوعاتی خزر، بی تا.
۲۸- تقوی، نعمت الله، جامعه شناسی خانواده، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۶٫
۲۹- جوادی آملی ، عبدالله ، زن در آیینه جمال و جلال ، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۶۹٫
۳۰- حقانی، حسین، حقوق خانواده در اسلام، قم، انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، بی تا.
۳۱- حسینی، سید هادی، فقه و توسعه در منابع دینی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱٫
۳۲- حسین ادیب، علی محمد، راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام ، ترجمه دکتر سید محمد رادمنش ، تهران، موسسه انجام کتاب، بهار ۱۳۶۲٫
۳۳- خالقی، محمود، مائده آسمانی (برداشتی از تفاسیر قرآن مجید) ، قم، موسسه فرهنگی دارالذکر ، زمستان ۱۳۸۱٫
۳۴- سادات ، محمدعلی ، دیگران ، بینش اسلامی (دوره پیش دانشگاهی)، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۸٫
۳۵- سالوادور، مینوچین، ترجمه باقر ثنایی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳٫
۳۶- شرفی، محمدرضا، خانواده متعادل (آناتومی خانواده) ،‌تهران، انتشارات اولیاء و مربیان، بهار ۱۳۸۶٫
۳۷- شریف قریشی، باقر، نظام خانواده در اسلام، ترجمه لطیف راشدی، تهران، شرکت چاپ رشد سازمان تبلیغات اسلامی، تابستان ۱۳۷۷٫
۳۸- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، بی جا، بی تا.
۳۹- صدیق اورعی، غلامرضا، جامعه شناس مسائل اجتماعی جوانان، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴٫
۴۰- طبرسی، حسن، مکارالاخلاق، بی جا، نشر فراهانی، بی تا، ج ۱٫
۴۱- طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان،‌ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۷ ه.ش، چاپ اول، مجلات ۲و۳و۴و۱۵٫
۴۲- عظیم زاده، فائزه، بررسی آیات نکاح در قرآن، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، زمستان ۱۳۶۹٫
۴۳- عفیفی ، رحیم، بهشت و دوزخ در آئین مزدینا، متن پهلوی با برگردان دکتر رحیم عفیفی، مشهد، نشر دانشگاه مشهد، مهر ماه ۱۳۴۲٫
۴۴- عراقی، عزت الله، حقوق زناشویی در اسلام، تهران، انتشارات بعثت، بی تا.
۴۵- فرجاد، محمدحسین، آسیب شناسی اجتماعی خانواده و طلاق ، بی‌جا، انتشارات منصوری، ۱۳۷۲٫
۴۶- فرابی ، محمد، سیاست مدینه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، ۱۳۷۱٫
۴۷- فلسفی، محمد تقی ،‌کودک ، تهران، هیأت نشر معارف اسلامی، ۱۳۴۲٫
۴۸- نویسنده پیشین، بزرگسالان و جوان ، تهران ، هیأت نشر معارف اسلامی، ۱۳۵۲٫
۴۹- قائمی ، علی ، نظام حیات خانواده در اسلام، تهران، واحد انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان، آریان، ۱۳۶۳٫
۵۰- نویسنده پیشین،خانواده و مسائل همسران جوان، تهران، انتشارات امیری، زمستان ۱۳۷۶٫
۵۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ، تهران ، انتشارات بهمن برنا، ۱۳۷۲٫
۵۲- گواهی، زهرا، سیمای زن در آینه فقه شیعه، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، زمستان ۱۳۶۹٫
۵۳- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام ، تهران ، انتشارات صدرا، تیر ۱۳۸۲، چاپ پانزدهم.
۵۴- نویسنده پیشین،‌اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب ، تهران، انتشارات صدرا، تیر ۱۳۸۲٫
۵۵- مکارم شیرازی، ناصر، و با همکاری جمعی از نویسندگان ، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۱، چاپ بیست و پنجم ، ج ۱۶٫
۵۶- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر، ۱۳۶۰، ج ۵٫
۵۷- مظاهری، علی اکبر، جوانان وانتخاب همسر، قم، انتشارات پارسیان، ۱۳۸۳٫
۵۸- مجلسی، محمدباقر، روضه المتقین ، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴، ج ۸٫
۵۹- میبری، رشیدالدین ، تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار ، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۵۷،‌ج ۲٫
۶۰- مومن سبزواری، محمدباقر ، کفایه الاحکام ، اصفهان، نشر مدرسه صدر مهدوی، بی تا.
ج ) مقالات
۶۱- احسانی، محمد، خانواده ، مجله معرفت، شماره ۸۶٫، بی تا.
۶۲- احدی، «اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم»، نشریه صدای عدالت، ۸/۲/۱۳۸۳٫
۶۳- ابوالفضلی ، علیرضا ،«منزل، مرکز تربیت و تعلیم فرزندان» (خانواده های خوشبخت ۱) ، نشریه جوان، ۹، ۱۰/۱۰/۸۳
۶۴- اسلامی پناه ، هادی ، «ازدواج پژوهی در آیات الهی» فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال هفتم، شماره ۲۷، بهار ۱۳۸۴٫
۶۵- بی نا، «تساوی زن و مرد از دیدگاه قرآن با نگاهی به فمنیسیم «نشریه قدس» ۶/۹/۷۸٫
۶۶- بی نا، آسیب شناسی نگاه به زن و خانواده، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، تیر ۱۳۸۵٫
۶۷- بی نا، «نظریات منتشر شده استاد مطهری پیرامون حقوق زن» ، مجله زن روز، شماره ۱۱۵۸، اسفند ۱۳۶۶٫
۶۸- پاک نیا، عبدالکریم، «خانواده سالم در پرتو اسلام» مبلغان ، شماره ۷۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵٫
۶۹- جدی نیا، مهدی ، «زن و خانواده در غرب» زن روز ، شماره ۱۶۹۱٫
۷۰- حیات اجتماعی زن در تاریخ، (دفتر اول : قبل از اسلام ) ، دفتر پژوهش های فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی – سیاسی ، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۷۱- حسین خانی، هادی، «اصول گزینش همسر و نقش آن در تحکیم بنیان خانواده» ، ماهنامه شمیم یاس، شماره ۴۲، سال ششم، شهریور ۸۵٫
۷۲- حسینی، اکرم، «تحکیم خانواده در آموزه های قرآنی» ، کتاب زنان ، سال هفتم، زمستان ۱۳۸۳، شماره ۲۶٫
۷۳- «خانواده اساس جامعه » بی تا، نشریه پیام زمان ، ۱۵/۱۱/۸۳٫
۷۴- روح الامینی ،‌محمود، «خانواده در اوستا و منابع کهن زردشتی» نشریه چیستا، شماره ۲۰۸ و ۲۰۹٫
۷۵- زینتی، علی، «فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت» ، فصلنامه شورای فرهنگ اجتماعی زنان ، سال هفتم، بهار ۱۳۸۴، شماره ۲۷٫
۷۶- سروریان، سید محمد کمال، «افول خانواده در آمریکا و انگلیس» ، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۳، سال هفتم.
۷۷- سالاری فرد، محمدرضا، «همسرگزینی در اندیشه دینی» فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، مسائل هفتم، شماره ۲۵ ، پائیز ۱۳۸۳٫
۷۸- شفیعی مازندرانی، محمود، «کرامت زن در اسلام» نشریه کیهان، ۳۰/۵/۱۳۸۲٫
۷۹- صدر طباطبایی، فاطمه، «تعریف خانواده از منظر قرآن» نشریه پژوهش های قرآنی، شماره ۲۷ و ۲۸٫
۸۰- علیرضا جوینی، علی، «حقوق مدنی و قضایی خانواده در اسلام» نشریه قدس ۱۳/۱۲/۱۳۷۷٫
۸۱- فکری، زهره، «چرا باید زن و مرد عملکرد یکسان داشته باشد؟» نشریه خراسان ، ۲۲/۴/۱۳۷۸٫
۸۲- کجباف، محمدباقر، «رفتار شناسی جنسی در اندیشه دینی» فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره ۲۷، سال هفتم، بهار ۱۳۸۴٫
۸۳- کوچکی، طیبه، «بررسی ضرورت مشاوره در خانواده»‌گفتگو با دکتر خدیجه سرخوش، نشریه نسیم صبا، ۶/۸/۱۳۸۲٫
۸۴- گلی زواره، غلامرضا «ازدواج و همسر داری از دیدگاه امام رضا (علیه السلام) ، نشریه زائر، شماره ۱۳۷٫
۸۵- ملکی، حسن، «جایگاه خانواده در تفکر اسلامی»‌ نشریه پیوند ،‌شماره ۲۸۹، مرداد ماه ۱۳۸۲٫
۸۶- نویسنده پیشین، «خانواده متعادل و توسعه پایدار» نشریه پیوند؛ شماره ۲۸۹، ۱۳۸۲٫
۸۷- محسنی، وجیهه، «ویژگی های تعادل در خانواده از نظر صاحب نظران» نشریه خراسان، ۴/۶/۷۸٫
۸۸- میرخانی، عزت السادات، «گستره وظایف زن در خانواده » فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، شماره ۷، بهار ۱۳۷۹٫
۸۹- نویسنده پیشین، «ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده» فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۵، پائیز ۱۳۷۸٫
۹۰- محبوبی منش، حسین، «تغییرات اجتماعی ازدواج» کتاب زنان، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۳، سال هفتم.
۹۱- نعمتی ، ۳۰ علی، دل آرا، «جایگاه زن در خانواده در ادیان و جهان» فصلنامه بینات، سال دوازدهم ، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴٫
۹۲- واعظ موسوی، مهدی، «خانواده سبز»، نشریه نگاه حوزه، شماره ۹۵-۹۴٫

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است