ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود پروژه جایگاه خانواده در اسلام
دانلود پروژه جایگاه خانواده در اسلام

دانلود پروژه جایگاه خانواده در اسلام

جایگاه خانواده در اسلام
فهرست مطالب
تقدیم ج
تقدیم و تشکر د
چکیده ه
بخش اول کلیات
مقدمه۲
۱-۱- تعریف و تبیین موضوع۴
الف – تعریف لغوی عیال۴
ب – تعریف لغوی أسر۴
ج – تعریف لغوی زوج۵
د – خانواده در اصطلاح۱۰
۲-۱- ضرورت و اهداف تحقیق۱۳
۳-۱- پیشینه موضوع۱۴
۴-۱- فرضیات اصلی و فرعی۱۵
۵-۱- روش تحقیق۱۶
بخش دوم بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان
۱-۲- خانواده در اعصار گذشته۱۸
الف – خانواده در اقوام وحشی۱۸
ب – خانواده در روم قدیم۱۹
ج – خانواده در یونان قدیم۲۰
د – خانواده در ایران باستان۲۱
ه – خانواده در عرب جاهلیت۲۲
۲-۲- خانواده در ادیان۲۴
الف – خانواده در زرتشت۲۴
ب – خانواده در میان مسیحیان و یهودیان۲۶
ج – خانواده در اسلام۲۸
* کارگر و جایگاه خانه در قرآن۳۰
۱- محل تسکین۳۱
۲- محل ذکر و تلاوت آیات الهی۳۱
۳- محل رابطه قدسی۳۲
۴- لزوم حفظ حریم خانه۳۲
۳-۲- وضعیت خانواده در جهان معاصر۳۳
۴-۲- ابعاد خانواده در اندیشه نظریه پردازان علوم انسانی۴۴
الف – تاریخ۴۴
ب – جامعه شناسی۴۵
ج – حقوق۴۶
د- اقتصاد۴۶
ه – روان شناسی۴۸
و – علوم سیاسی۴۹
ز – علوم تربیتی۵۰
بخش سوم میزان تقدس خانواده در اسلام
مقدمه۵۲
۱-۳- ضرورت تشکیل خانواده۵۴
الف – ازدواج یک سنت الهی۵۵
ب – ازدواج وسیله حفظ دین است۵۵
ج – فضیلت عبادت متأهل ۵۶
د – بهترین تجارت، زن شایسته۵۶
۲-۳- آثار و فواید ازدواج۶۰
الف – غریزه جنسی۶۱
۱-زنا ۶۲
۲-عریان گرایی۶۳
۳-چشم چرانی۶۴
۴-لواط (همجنس خواهی)۶۴
۵-خود ارضایی۶۵
* عوامل ایجاد رفتار جنسی مطلوب در روابط زناشوئی۶۷
۱- رضایت زوجین در انتخاب یکدیگر۶۷
۲- رعایت احترام و محبت متقابل۶۷
۳- پرهیز از احیاء منفی۶۷
۴- تفاهم و توافق میان همسران در روابط جنسی۶۸
۵- رعایت اخلاق جنسی۶۸
ب – نیاز به آرامش و سکون۶۸
ج – نیاز به انس دمورت۷۰
د – میل به تداوم وجود خویش۷۲
و – پرورش نسل سالم و پاک۷۳
ه – حفظ عفت و حیای فردی و اجتماعی۷۴
۳-۳- چارچوب خانواده متعادل و ایده آل در اسلام۷۶
۱- تعادل نظر و عمل۷۶
۲- تعادل معنویت و مادیت۷۷
۳- تعادل سد زمان۷۷
۴- تعادل منطق و عاطفه۷۷
۵- تعادل گفتن و شنیدن۷۷
۶- تعادل سازگاری و انتقادگری۷۷
۷- تعادل مصالح درونی و مصالح بیرونی۷۸
۸- تعادل هدف های تربیتی ۷۸
۹- تعامل مدیریت و مشارکت۷۸
۱۰- تعادل امکانات و انتظارات۷۸
* فواید متعادل بودن خانواده۷۸
۴-۳- معیارهای انتخاب همسر۸۰
الف – ملاک های گزینش همسر از دیدگاه جامعه شناختی خانواده۸۱
۱- الف – روان شناختی۸۱
۲- الف – روان شناختی۸۱
۳-الف – اقتصادی۸۲
۴-الف – اجتماعی۸۲
۵-الف – خانوادگی۸۳
۶- الف – قاعده همسان همسری۸۳
ب – ملاک های گزینش همسر  از دیدگاه اسلام۸۳
۱-ب- صفات متناسب برای زن۸۴
۲-ب – ملاک های گزینش مرد۸۶
۳-ب – اولویت بندی ملاک های مختلف۸۷
۴-ب – دقت در تطبیق معیارها بر مصداق مورد نظر۸۸
۱- مشورت با کارشناس۸۸
۲- تحقیق۸۹
۳- گفت و گوی مستقیم۸۹
بخش چهارم مبانی حقوق و اخلاقی خانواده در اسلام
مقدمه۹۲
۱-۴- فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی۹۳
الف – حقوق مشترک۹۴
۱-الف – توجه به جایگاه خانواده۹۴
۲-الف – تثبیت نقشها۹۶
۳-الف – حفظ شئون فردی۹۶
۴-الف – آشنایی و پایبندی به تعهدات حقوقی و اخلاقی۹۶
۵-الف – حسن معاشرت۹۷
ب – حقوق همسران در قرآن و حدیث۹۹
۱-ب – وظایف و نسبت به همسرش۹۹
۱- حقوق مادی و نفقه زن۹۹
۲- تأمین نیاز جنسی۱۰۰
۳- نظافت و آراستگی۱۰۱
۴- پرهیز از سخت گیری۱۰۲
۵- غیرت دینی۱۰۲
۲-ب- وظایف زن نسبت به همسرش۱۰۳
۱- آیا ریاست در خانواده امری ضروریست۱۰۵
۲- تمکین و تأمین نیاز جنسی۱۱۰
۳- زینت و آرایش برای شوهر۱۱۰
۴- پاکدامنی و حجاب زن۱۱۱
۲-۴- آمیختگی احکام حقوقی و اخلاقی در قرآن۱۱۲
۳-۴- رفع اختلاف در خانواده در قرآن و حدیث۱۱۳
الف – اصل تأمین نیازهای عاطفی۱۱۴
ب – اصل مشاوره۱۱۴
ج – اصل صلح و سازش۱۱۵
د – اصل حاکمیت۱۱۶
ه – طلاق، عرش الهی را می لرزاند۱۱۷
نتیجه گیری۱۲۰
فهرست منابع و مأخذ۱۲۷
الف ) کتب عربی۱۲۷
ب ) کتب فارسی۱۲۷
ج) مقالات۱۳۰
مقدمه:
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.
اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در تمام سطوح،‌ حق‌مدارانه و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.
خانواده براساس اجتماع و به عقیده جامعه‌شناسان یکی از عوامل مهم ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه‌گذاری شده و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. وضعی که با تأسف، امروزه با آن مواجهیم، وجود تزلزل در ارکان خانواده‌هاست. توضیح مسأله اینکه ما امروزه در بسیاری از خانواد‌ها شاهد عدم تفاهم، درگیری و نزاع و حتی متارکه و طلاق هستیم.
بسیاری از فرزندان در محیط نابسامان خانواده رشد یافته و از تربیت درست و آرامش و سکونی که لازمه رشد است، برخوردار نمی‌باشند. این امر در درازمدت زمینه‌سازی نابسامانی‌های رفتاری و حتی انحراف و لغزش بسیار است.
جرم‌شناسان یکی از ریشه‌های جرم و انحراف را در نابسامانی خانواده می‌دانند و بررسی‌هایی که در جوامع غربی و حتی در جوامع خودمان به عمل آمده نشان داده است که بسیاری از مجرمان و منحرفان، کسانی هستند که در خانواده نابسامانی پرورش یافته‌اند. در مورد سر و سامان دادن به این موضوع نظرات مختلفی عرضه شده است:
۱ـ گروهی تندرو حتی مسأله لغو خانواده را نظر داده بودند که تجربه انقلاب کمونیستی در دنیا و لغو خانواده در آن سامان، آن‌ها را به خطایشان واقف گردانیده است.
۲ـ عده‌ای ریشه این نابسامانی‌ها را عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد دانسته و قائل شده‌اند که با تأمین این حق،‌ مشکلات خانوادگی حل می‌شود…………………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است