دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول: آشنايي بامعدن
مقدمه2
1-1- موقعيت جغرافيايي و آب و هوا3
1-2- تاريخچه مطالعات3
1-3-تكتونيك و ساختمان زمين شناسي حوضة طبس6
1-3-1- گسل نايبند6
1-3-2-ناحية زغالي مزینو6
1-3-3- ناحية‌زغالي نايبند6
1-3-4- ناحية زغالي پروده6
1-3-5- ساختمان زمين شناسي7
1-3-6- وسعت منطقه7
1-3-7- ضخامت لايه هاي زغالي9
1-3-8- ذخيره9
1-4- عمليات اكتشافي9
1-4-1- نقشه برداري9
1-4-2- عمليات حفاري11
1-4-3-مشخصات لايه هاي زغال منطقه پروده13
1-4-4- گاز خيزي منطقه14
1-4-5- مشخصات كيفي زغالسنگ15
1-4-6- ميزان ذخاير15
فصل دوم: طبقه بندي ها
2-1 طبقه بندي توده هاي سنگي21
2-2 طبقه بندي سنگ ترزاقي21
2-3 طبقه بندي لوفر – پاخر24
2-4 شاخص کيفيت سنگ ( RQD  )
2-4-1 روش مستقيم26
2-4-2 روش هاي‏ غير مستقيم27
2 -4-2-1 روش لرزه اي27
2-4-2-2 شمارش حجمي‏ درزه28
2-4-2-3 تراکم درزه وزن داده شده29
2-5 طبقه بندي امتياز ساختاري سنگ RSR30
فصل سوم:طبقه بندي امتياز توده سنگ    ( RMR )
3-1 مقدمه35
3-2 گرد آوري‏ داده هاي‏ صحرايي35
3-2-1 مقاومت تراکمي‏ تک محوري‏ ماده سنگ 35
3-2-2 شاخص کيفي‏ سنگ RQD36
3-2-3  فاصله ناپيوستگي‏ ها37
3-2-4  وضعيت ناپيوستگي‏ ها37
3-2-5  وضعيت آب زيرزميني38
3-2-6  جهت يابي‏ ناپيوستگي‏ ها38
3-3  تخمين RMR40
3-4  کاربردهاي‏ RMR 41
3-5  ميانگين زمان ايستايي‏ سقف قوسي41
3-6 چسبندگي‏ و زاويه اصطکاک داخلي42
3-7  مدول تغيير شکل42
3-8  فشار باربري‏ مجاز44
3-9  مقاومت برشي‏ توده هاي‏ سنگي45
3-10  تخمين فشار نگهدارنده45
3-11  رابطه بين RMR و Q48
3-12 ملاحظات49
فصل چهارم: بار نگه دارنده و سيستم Q
4-1 بار نگهدارنده در طبقه بندي RMR52
4-2 سيستم 53
فصل پنجم: نتيجه و بررسي
5-1 نتايج حاصله از معدن 63
5-2 بررسي‏ نتايج 76
منابع و مآخذ80
ضمائم81
فصل اول:آشنايي با معدن
مقدمه
كاربرد مواد معدني در صنايع بويژه بعد از جنگ جهاني دوم رشد سريع پيدا كرده است.امروزه تعداد زيادي از انواع گوناگون سنگ و كاني و تركيبت آنها در صنايع به كار برده مي شودكه بين آنها ذغال سنگ جايگاه مخصوص به خود را دارد،كه در حال حاضر حيات بسياري از صنايع در گرو اين ماده معدني است.
در كشور ما كه اقتصادي وابسته به نفت داشته و دارد،بيشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنايع ديگر معدني رشد چنداني ننموده ويا به طور ناقص از اين صنايع بهره برداري گرديده است.
در حال حاضر به دلايل زيادي نمي توان به صنايع غير نفتي فقط به عنوان منابع اشتغال زا نگريست و جايگاه اين صنايع اكنون پررنگ تر به نظر مي رسند، پس بايد با نگرشي درست و مديريتي استوار اين منابع را جايگزين نفت نمود.
ذغال سنگ نيز به عنوان يكي از منابع مهم معدني غير نفتي نيز جايگاه خود را بايد پيدا كند.
معادن ذغال سنگ طبس كه در كوير مركزي ايران قرار گرفته اند با دارا بودن ذخيره بيكران خود و همچنين نزديكي به بازار مصرف يكي از با ارزش ترين معادن ايران است كه مي تواند نقش مهمي در صنايع غير نفتي كشور را ايفا كند.
تلاش براي اكتشاف و بهره برداري اين معادن همچنان ادامه دارد.
در اين پروژه سعي شده است با تحليل چند منطقه در حال پيشروي از لحاظ خواص ژئو مكانيكي سنگ(RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص براي حفاري هر منطقه به اين خواص (RMR) ارتباطي بين سرعت حفاري و خواص ژئومكانيكي سنگ بدست آوريم.
و سپس از روي رابطه بدست آمده نتيجه گيريمان را انجام دهيم.
1-1-     موقعيت جغرافيايي و آب و هوا
ناحيه‌پروده با وسعتي در حدود 1200 كيلومتر مربع در 75 كيلومتري جنوب شهرستان طبس در محدوده عرض جغرافيايي َ50  ْ 32 تا َ 05 ْ 33و طول جغرافيايي َ 45 ْ 56 تا َ15 ْ57 قرار گرفته است . شكل هاي 1-1 و 1-2 موقعيت جغرافيايي پروده را نشان مي دهد .
ارتفاع متوسط ناحية‌زغالدار پروژه از سطح دريا 850 متر مي باشد كه مرتفع ترين نقطة آن در غرب 1047+ متر و پست ترين آن در شرق730+ متر قرار گرفته است . ناحية پروده جزء مناطق كويري با آب و هواي خشك و قاره‌اي محسوب مي شود كه نوسانات درجه حرارت شبانه روزي و ماهيانة آن زياد است .
حداكثر درجه حرارت شهر طبس در تابستان به 45+ درجه ودر زمستان حداقل درجه حرارت به 5- درجه مي رسد . اغلب ماههاي سال خشك و يا كم باران بوده و معمولاً‌در فصل زمستان و اوايل بهار باران نسبتاً كم مي بارد . درمنطقه مورد مطالعة رودخانه هاي داراي جريان دائمي نداريم و رودخانه‌هاي متعدد فصلي كه معمولاً جريان آب در آنها به هنگام بارندگي بصورت سيلاب مي باشد. ناحية زغالدار پروده عاري از پوشش گياهي بوده و تنها بوته هاي خار بصورت پراكنده به چشم مي خورد …………..

دانلود پروژه جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد