دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جرایم علیه تمامیت جسمانی

دانلود پروژه جرایم علیه تمامیت جسمانی

برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد.
مقدمه – صدمات بدني

جرایم علیه تمامیت جسمانی

فهرست مطالب
باب اوّل 1
مبحث اوّل 3
بخش اول – قتل نفس در شريعت اسلام 5
2- منابع و مآخذ قتل نفس از ديدگاه قرآن مجيد 5
بخش دوم – قتل عمدي در حقوق موضوعه 7
تعريف قتل عمدي پيشنهادي: 9
اوّل- وجود شخص زنده 9
بند (الف)- حيات قبلي مجني عليه 10
اولاً- وجوه اشتراك 11
ثانياً- وجوه افتراق 12
بند (ب)- منتفي بودن خودكشي 15
ثانياً- قتل و صدمات بدني با رضايت مجني عليه 17
دوم- فعل مادي قتل عمدي 20
بند (ب)- ترك عمل 22
اولاً- مصاديق قتل عمدي از طريق ترك فعل 22
خودداري عمدي از نجات غريق 23
قتل ناشي از ترك فعل از مصاديق قتل شبيه عمد: 25
بند (ج)- عنصر مادي جرم از نظر فقه جزائي 26
ب- ركن معنوي يا عمد و قصد در قتل عمدي 28
اول- قتل عمدي به معني خاص 29
دوم- قتل عمدي با انجام فعل نوعا كشنده 29
سوم- قتل عمدي با فعل موثر نسبت به مجني عليه معين 31
اولاً- انگيزه در ارتكاب قتل 32
ثانياً- رضايت مقتول به سلب حيات 32
ب- كيفيت قصاص با عفو مجني عليه قبل از مرگ 34
ثالثاً- اشتباه در هويت مجني عليه 35
ج- ركن قانوني قتل عمدي 38
اول- احكام قصاص بر طبق قرآن مجيد 39
ثانياً- مقابله با مجرم (يا مماثلث و مساوات در قصاص و تقاص مال): 40
ثالثاً- حكم امضائي قصاص و تكميل آن با عفو ولي دم در اسلام: 40
رابعاً- منع اسراف در كشتن: 41
دوم- خصوصيات قصاص 41
(ب)- فرار قاتل محكوم به قصاص: 43
(ج)- جنسيت در قصاص: 43
ثانياً- لزوم مماثلث كامل ميان جرم ارتكابي و كيفر قصاص 44
(ب)- مباني تساوي در قصاص در حقوق موضوعه ايران: 45
خامساً- كيفيت قصاص در رابطه با ولي دم صغير يا مجنون 49
2- لزوم اجازه ولي دم براي اجراي قصاص 51
سوم- شرايط اجراي قصاص 52
اختيار و نقش اكراه در قتل عمدي: 55
ثانياً- شرايط مقتول 56
فقدان رابطه پدر و فرزندي بين قاتل و مقتول 57
بخش سوم – اثبات قتل 61
ج- صحت در اقرار 63
د- كيفيت و كميت اقرار در قتل در حقوق موضوعه 64
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسي 70
ب- كيفيت و كميت گواهي يا شهادت در حقوق موضوعه 71
الف- سوگند عادي 72
ج- كيفيت و كميت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه 75
اول- نقش قسامه در اثبات قتل هاي عمدي و شبه عمدي و خطاي محض 76
فهرست منابع و مآخذ : 80

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 75

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه جرایم علیه تمامیت جسمانی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد