دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جريان سيالات در مخازن شكافدار

دانلود پروژه جريان سيالات در مخازن شكافدار

مكانيسم ريزش ثقلي يكي از مهمترين مكانيسمهاي برداشت نفت از مخازن تركدار با شيب زياد است. اين مكانيسم توليد در ناحيه مورد هجوم گاز كه در آن بلوكهاي اشباع از نفت توسط گاز موجود در تر ك احاطه شده است، اتفاق مي‌افتد. مطالعات بعضي از محققين نشان داده است كه ريزش ثقلي در بعضي از مخازن مهمترين مكانيسم برداشت نفت است. هنگام خروج نفت از بلوكهاي بالايي، نفت مي‌تواند از طريق شبكه شكافها به سمت چاه توليدي سرازير شود يا اينكه مجددا’’ توسط بلوكهاي پاييني مكيده شود. مطالعات زيادي نشان داده‌اند كه قسمتي از نفت توليدي از بلوك‌بالايي توسط بلوك پاييني مكيده مي‌شود. كليه آزمايشها با استفاده از ميكرومدل شيشه‌اي انجام شده است و تصاوير آن با دوربين ثبت شده است. در اين پايان نامه به مشاهده، بررسي و مقايسه كيفي ريزش ثقلي و مكش مجدد در حالت تخليه طبيعي و تزريق گاز در دبي‌هاي مختلف پرداخته شده است. هدف اصلي آزمايشهاي مشاهده‌اي، بررسي اثر تزريق گاز در كند يا فعال كردن فرآيند ريزش ثقلي و مكش مجدد بوده است. در اين آزمايشات دو مدل متفاوت با الگويي كه به ساختار مخزن وقعي نزديك است. ساخته شده است. در اين مدلها تركهاي افقي و عمودي ماتريس را احاطه كرده‌اند. جابجايي سيالات در مدلها بوسيله يك دوربين ضبط شده است. تصاوير به كمك نرم‌افزارهاي كامپيوتري مورد پردازش قرار گرفته‌اند تا بتوان اشباع سيالات را در ابتدا و انتهاي آزمايش محاسبه كرد و از آنجا ميزان بازيافت نفت را مشخص نمود. بر اساس مشاهدات، پس از تخليه شكاف افقي بين دو بلوك، تزريق گاز در دبي‌هاي مختلف به قطع شدن فرآيند مكش مجدد منجر شده است، در حاليكه در حالت تخليه طبيعي پس از خالي شدن شكاف افقي، مكش مجدد اتفاق مي‌افتد. در حالت تزريق گاز، ميزان اشباع نفت باقيمانده كمتر از حالت ريزش ثقلي آزاد است. در اين آزمايشات همچنين مشاهده مي‌شود كه در انتهاي آزمايش كليه نفت ترك تخليه نمي‌شود كه مي‌توان اين رفتار را به وجود فشار مويينه در ترك نسبت داد.

Gravity drainage is one of most imprtant recovery mechanisms in the fractured reservoirs. In the gas invaded zone that fractures are filled with gas, the major oil production is controlled by the gravity drainage mechanism. the more study was shown that gravity drainage is the most important recovery mechanism in some of the fractured reservoirs. When the oil is coming out of the upper blocks, it can be produced through fractures network or is sucked by the lower matrix blocks again. All the experiments have been done using glass etched micromodel. This article is about visualization, investigations and qualitative comparison of gravity drainage and re-imbibition in two different phases of free gravity drainage and gas injection in various rates. The main goal of observational experiments is to investigate the effect of gas injection at slowing down or activating of re-imbibition process. In these experiment we use two models with patterns similar to actual reservoir…

فرمت : pdf | صفحات:82

—————————————————

نکته : فایل فوق قابل ویرایش نمی باشد

دانلود پروژه جريان سيالات در مخازن شكافدار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد