خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » لیست » پروژه » گردشگری و توریسم » دانلود پروژه جهانگردی
دانلود پروژه جهانگردی

دانلود پروژه جهانگردی

دانلود پروژه جهانگردی

پیشگفتار

در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشکل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  – تجاری  مخصوص  محصولات  ودستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست  اجراست،  ولی  در  تمام این مجموعه  ها یک خلأیی بین زندگی  دلخواه   یک فرد  و زندگی اجتماعی  او وجود دارد   و اگرچه  زندگی  خارج  از منزل  دنیایی  متفاوت  از درون است .  اما همین  ایجاد فاصله  است که فرد  عدم اعتماد به نفس  پیدا می کند، می بینید  که نمی تواند   با محیط  ارتباط  برقرار کند .

از جمله  مسائل حیاتی  هر شهر، وجود فضای  عمومی مناسب برای گذراندن  اوقات  شهروندان  به شیوه ای  بهینهی باشد ،  فضاهایی  که هم زمان  زیبایی  های بصری  و معماری ، سازمان دهی  مناسب فضایی ، وجود  عملکردهای مورد نیاز انسان  امروزی  را برای گذراندن  مفید و بهینه ی وقت وارضای  روانی  و منطقی  او در
بهره وری  از این فضا   را در بر داشته  باشد و بخشی  از نیازهای  او را به هنگام  خستگی  از کار  و تجربه ی فضاهای  کسل کننده  و پر ترافیک  و شلوغ شهری  برآورده سازند.  عدم وجود  فضاهایی  به این منظور  در شهرهای  ما به جایی رسانده  که برای گذران   اوقات  استراحت  خود یا به سرگردانی در خیابان های شلوغ  و پرترافیک   و پردود  شهر روی می آورند   و یا در گریز  از خستگی  فضای کار  و یا عادت  ، کسالت خانه ،   به چهار دیواری  های  بسته دیگری  نظیر سینما  ، تئاتر  ، کافی شاپ  و رستوران ….  پناه  می برند.  یک فضای   تعریف شده  تفریحی  می تواند   فضای   صمیمی  و پر تحرکی  برای فرد باشد  و خلاء   ارتباط   با اجتماع  را نیز  برطرف  کند .  جذابیتی   که بسیاری  از مناطق   شهر تبریز  و یا هر شهر دیگر  ایرانی  که خود  دارای قدمتی  تاریخی  با ویژگیهای  اجتماعی  و مردمی  با آداب  اجتماعی  و رسومات  خاص می باشند.  فضاهای  ایجاد شده  آن منطقه  دارای  جذابیت های  برجسته  و منحصر  به فرد  میشود.

در نظر گرفتن این سایت  با عناصر  ثابت درون  خود مانند دریاچه  درختان  کهنسال  که بر اساس  یک نظم طبیعی  و خاص  کاشته شده یا روییده اند.  پستی و بلندی هایی  که شیبهای  نا منظم  و جذابی  بوجود آورده، بطوریکه  طرح به عنوان  یک عنصر  اصلی درکنار  این عناصر  ثابت می خواهد  جا باز کند.

حفظ  مستمر  و تضمین  بقاء  سیماهای طبیعی  منحصر به فرد از هجوم  کاربری  های  بی رویه  در سایت  مورد نظر  گسترش  فضای سبز  در شیبهای  مجاور دریاچه ،  جلوگیری  از هرگونه  بهره برداری  یا دخالتهای   انسانی  زیان آور  که موجودیت  طبیعی  منطقه  را به مخاطره  می اندازد  و فراهم آوری  فضاهای  همگانی  با مناظر  زیبا  برای  گذراندن  اوقات  فراغت  هدف  اینجانب  در طرح  خواهد بود.

مفاهیم و مطالعات اولیه

۱- مفاهیم و اشکال  جهانگردی

جهانگردی  Tourism  عبارت  از فعالیتهای  افرادی  که برای استراحت، کار و دیگر  دلایل  به خارج  از محیط  خویش  سفر کرده و حداکثر  برای یکسال  متوالی  در آنجا اقامت  می کنند.

۱-۱) اشکال جهانگردی:

در مورد  هر کشور  مشخص اشکال  زیر از جهانگردی را می توان از هم  متمایز  ساخت:

الف)  جهانگردی  بومی:  افراد مقیم یک منطقه که تنها در داخل  همان منطقه  سفر می کنند. (domestic tourism)

ب) جهانگردی  دورن مرزی : افراد غیر  مقیم یک منطقه که در همان  منطقه سفر  می کنند. (inbound  tourism)

 • جهانگردی برون مرزی  :  افراد مقیم  یک منطقه  که به منطقه ای دیگر سفر  می کنند. ( outbound tourism)

د) جهانگردان  داخلی:  جهانگردی  بومی  ودرون مرزی را در بر
می گیرد (internal  touism)

هـ )  جهانگردی  ملی:  جهانگردی  بومی و برون مرزی  را شامل می شود. Natinal tourism))

و)  جهانگردی  بین المللی :  شامل جهانگردی  درون مرزی و برون مرزی  (international  tourism)

به بیانی  دیگر تمام مسافرانی  (travelers)  که به جهان گردی
می پردازند  دیدارگر  visitorers   اطلاق  می شود.  دیدارگر  نیز بر حسب  گذراندن  حداقل  یک شب  دراقامتگاه  خصوصی  یا عمومی  محل مورد  بازدید  به شرح زیر  طبقه بندی  میشود.

۲-۱) انواع  جهانگردی  و انگیزه جهانگردان

جهانگردی  عموما  باهدفی  خاص صورت  میگیرد  و شناخت  انواع جهانگردی  بر اساس  اهدافش  در بحث  انگیزش  جهانگردی  حائز اهمیت  است.  انگیزه  جهانگردان  را در شش  نوع  می توان  طبقه بندی کرد:

الف – جهانگردان قومی: این نوع جهانگردی به منظور مشاهده سبک زندگی  افراد بومی  واقوام  مختلف  سفر می کنند و فعالیتهای  رایج آن شامل  دیدار  از منازل  افراد بومی، حضور  در اعیاد  و جشنها  و یا شرکت  در مراسم  مذهبی آنهاست.

منابع و مأخذ

فارسی

 1. جامعه‌ دهقانی در ایران / خسروی، خسرو/ انتشارات پیام / ۱۳۵۷ / چاپ دوم /
 2. فراغت حاصل از ماشین / پل فرانکل /
 3. علوم جهانگردی / دباغ، محمود /
 4. توصیه هایی در مورد آمار جهانگردی/ مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی /
 5. تبریز قدیم / خانلو، منصور /
 6. تاریخچه‌ فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی/ عالمپور رجبی، مسعود /
 7. جغرافیای طبیعی آذربایجان/ هویدا، رحیم /
 8. درباره‌ فرهنگ/ ستاری، جلال /
 9. فرهنگ چیست / کسروی، احمد /
 • فرهنگ جغرافیایی آذربایجان شرقی / خاماچی، بهروز / انتشارات سروش / ۱۳۷۰/ چاپ اول /
 1. فرهنگ فولکلور مردم ایران / میرنیا، سید علی /
 • فرهنگ عامه‌ایران / بیهقی، حسین علی /
 • نگاهی به آذربایجان شرقی / جلد دوم / افشار سیستانی، ایرج /
 • گردش نشریه ایران شناسان / ایرانگردان و جهانگردان/ شماره ۱۱ و ۱۲ /
 • پژوهش مردم شناسی در آذربایجان/ فلسفی، علی / میراث فرهنگی آذربایجان شرقی/ پایان نامه /
 • باغهای خیال، قرن هفتم مینیاتور ایران / کورکیان، ام- سیکر . ژ. پ / مرزبان . پرویز
 • باغهای ایرانی پردیسها و باغهای بزرگ و زیبای ایران زمین / دکتر نیلوفری، پرویز/ دانشگاه تهران /
 • تاریخ معماری و شهرسازی ایران ـ جلد دوم، ارگ بم / دکتر دیبا، داراب/
 • راهنمای آماده سازی پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم / مجنونیان، هنریک/ سازمان محیط زیست / ۱۳۷۷/ چاپ اول/
 1. فصلنامه‌آبادی / شماره ۱۵٫ زمستان ۷۳/ پیرنیا، کریم / باغهای ایرانی /
 • اقلیم و معماری /کسمایی، مرتضی/ انتشارات سازمان بررسی و تحقیق / ۱۳۷۲/ چاپ دوم /
 • شکل گیری تجارت معماری ایران و غرب / دکتر فلامکی، منصور / نشر فضای / ۱۳۷۱/ چاپ اول /
 • مفاهیم پایه در معماری / وایت، ادواردت / احمدی نژاد محمد / نشر خاک / ۱۳۷۷/ چاپ اول /
 • ارزیابی زیست محیطی آب خیز دریاچه‌ قوریگل/ فرقان دوست، یوسف / دانشکده‌ منابع طبیعی دانشگاه تهران / پایان نامه سال تحصیلی ۶۵ / ۶۴/
 • پژوهش پیرامون حوزه‌آب خیز قوریگل / اداره‌محیط زیست استان آذربایجان شرقی/
 • بهروزی راد/ بهروز/ کاووس امیر احمدی/ ۱۳۶۶/ گزارش بررسی تالابهای شورگل، یادگارلو، دورگه سنگی، دریاچه گپی و دریاچه قوریگل در استانهای آذربایجان غربی و شرقی / سازمان حفاظت محیط زیست / تهران/

۲۷- صابری، جلیل وایرج ملازاده/ ۱۳۶۳ /  ارزیابی  منابع  و قابلیت  اراضی  منطقه مراغه – میانه ( استان آذربایجان  شرقی)  موسسه  تحقیقات  خاک  و آب /نشریه شماره  ۶۵۹/ تهران/

۲۸- لاکس ،  پیتر ( ترجمه عباسقلی  جهانی،  قهرمان قدرتنما)/ ۱۳۷۴/ مدیریت منابع آب و توسعه پایدار / آب و توسعه ۳ (۲) / ۶-۱۴٫

۲۹- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

نقشه های   ایران/  شیت های  میانه  و بستان آباد.

۳۰-عکسهای  هوایی    قوریگل

۳۱- زهتاب،  حسن/ ۱۳۷۱ /  گزارش  یک ساله  مطالعه  اکولوژیک  و بیولوژیک  محیط طبیعی  قوریگل / اداره  کل  حفاظت  محیط زیست  استان آذربایجان  شرقی .

۳۲-معاونت  آموزش  وپژوهش  سازمان پارکها  و فضای  سبز شهر تهران/ ۱۳۷۹ / نوشته  ماتلاک،  جان/  آشنایی  با طراحی  محیط و منظر /انتشارات  سازمان پارکها  و فضای سبز  شهر تهران / جلد ۱و ۲/

 • نوریان، فرشاد/ ۱۳۷۶ / ترنر، تام / شهر همچون  چشم انداز/ انتشارات  شرکت  پردازش  وبرنامه ریزی  شهری  وابسته شهرداری تهران .

انگلیسی :

۱-Ardalan , N. and L.Bakhtiar. SENCE OF UNITY, The  Chicago university Press . 1973 .

۲- Peter Walker ,  Minimalist  Garden , Parks, Volume II, 1995.

۳- pete Walker , Minimalist Garden, Urban design  , Volume I,1997.

۴- Balkishna Doshi, A+U Architecture and  Urbanism , special  feature of Balkrish Doshi 1997.

 • Abitare , Annual 12,  Design  for
 • World of  environmental design , Urban space .
 • Hassan Uddin  khan,  Contemporary  European Architects.
 • Wolf and  Am Soneit  & Philip Jodidio,  Contemporary European Architects, Volume I,II,III.
 • Norman ,A: Adolescent  Psychology  (A developmental  view) sprinthal , W. Andrew Collins,1995.
 • Qverbeck , J, 1989 .

Ecosystem concept in  Guidelines of lake Management  ,vol  I. Principles of  lake  Manegement pp.19-36.

ILEC . UNEP , shiga (Japan)

 • Derek  A, 1995  A Directory of Wetlands in the Middle  East , IUCN,  Gland  switzer land and IWRB.

فرمت : WORD | صفحات:۲۱۰

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

0

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است