دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي

جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي
فهرست مطالب
* چکيده 5
* فصل اول – کامپوزيت هاي زمينه فلزي
*  مقدمه
* تعریف کامپوزیت
* تقسیم بندی مواد کامپوزیت
* نقاط قوت کامپوزیتها
* مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت
* مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور
* کامپوزیت های زمینه فلزی
* دسته بندي مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي
* 2-1-تركيب مواد براي دستيابي به مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي سبك
* 1-2-1-تقويت و استحكام بخشي
* جدول1-1- ويژگي هاي تقويت كننده هاي غير پيوسته ي نوعي براي آلومينيوم و منيزيم
* جدول 1-2- ظرفيت هاي خواص مربوط به مواد مركب فلزي گوناگون
* شكل 1-3-استحكام كششي ويژه و مدول يانگ ويژه براي مواد كامپوزيتي رشته اي شبه ايزوتروپيك در مقايسه با بعضي آلياژهاي فلزي
* 2-2-1- سيستم هاي آلياژ زمينه
* 3-2-1-توليد و فراورش كامپوزيت هاي شبكه فلزي
* شكل 1-4- متالوژي ذوب MMC
* شكل 1-5- تكنيك نفوذ تحت فشار گاز
* شكل 1-6-ريخته گري تحت فشار مستقيم و غير مستقيم
* فصل دوم – جوشکاري اصطکاکي
*  دسته بندی روش های اتصال
* جوشکاری پرتو لیزری
* جوشکاری پرتو الکترونی
* جوشکاری تخلیه بار دستگاه الکترونی
* پروسه های حالت جامد
* جوشکاری اصطکاکی ایستایی
* دیگر انواع پروسه ها
* باند فاز مایع گذرا ( (TLP
* لحیم نرم(SD)
* باند چسبنده (AB)
* الیاژهای منیزیوم
* الیاژهای تیتانیوم
* شكل 2-1
* بی نقصی اتصال، ترمیم خواص مکانیکی
* جوشکاری اصطکاکی
* اتصالات لب به لب
* شکل2-2  محکم کردن قطعه کارها برروی صفحه پشتی
* شکل2-3  چرخش دستگاه
* شکل2-4  فرورفتن دستگاه در خط اتصال تا زمانی که شانه دستگاه برروی سطح قطعه کار قرار گیرد و پین در فاصله اندکی با صفحه پشتی قرار گیردزمان اندکی توقف کردهدستگاه و قطعه کار با یکدیگر زاویه Ө دارند
* شکل 2-5  نیرویی در خط لب به لب به دستگاه وارد کرده،تا با سرعتی مطلوب حرکت کند،در حالیکه نیروی نرمالی به دستگاه در جهت عمود وارد می کنیم
* شكل 2-6
* شکل2-7  تغییرات استحکام در طول خط اتصال (لب به لب)
* اتصالات رویهم
* شکل2-8  دستگاه جوشکاری برای اتصالات رویهم
* شکل2-9  شکاف در اتصالات رویهم
* دیگر انواع اتصالات
* شکل2-10 اتصالات لب به لب،b  اتصالات رویهم
* قرار دادها و اصطلاحات
* شکل2-11  مجموعه اصطلاحات
* شکل2-12  فرورفتن شانه دستگاه
* شکل2-13
* شکل2-14  تست کششی با رعایت جهت جوشکاری در ورقه و صفحه فلزی
* شکل2-15  پروفیل کلی اتصال لب به لب
* شکل2-16  دیگر پروفیل های اتصال
* مقدمه
* شكل 2-17 نمايش شماتيك پروسه ي FSW براي جوشكاري اتصالي ته قنداقي ابزار FSW در راستاي اتصال چرخيده و حركت ميكند تا پروسه ي جوش را انجام دهد
* آزمايش
* شكل شماره 2-18 ا بزار كار شده مورد استفاده براي پروسه ي FSW
* شكل شماره 2-19 نماي شماتيك از ماشين كاري نمونه هاي شارپي و جداسازي آنها از صفحات FSW و ابعاد نمونه هاي مورد استفاده براي آزمايش
* نتايج و بحث
* مشخصات میکروساختاری
* شكل شماره 2-20 صفحه ي كامپوزيتي جوشكاري شده به روش اصطكاكي جنبشي  سطح در تماس با شانه (a) و سطح مقابل (b)
* شكل شماره 2-21 نمايش شماتيك از سطح مقطع FSW
* شكل شماره 2-22 ميكروگراف هاي اپتيكي با مشخصات ماكروسكوپيك سطح مقطع هاي كامپوزيت هاي W6A20A (a) W7A10A (b) با تكنيك FSW
* شكل شماره (2-23) مايكروگراف هاي اپتيكي سطح مقطع هاي صفحات FSW (در راستاي y)  تغيير از مواد پايه (سمت چپ) و سمت روبروي منطقه ي FSW (سمت راست) براي W6A20A (a) و W7A10A (b)
* شكل شماره (2-24) تاثيرات FSW بر روي اندازه ي دانه ي ماتريس آلومينيوم براي W6A20A  ماده ي پايه (a) و ناحيه ي جوشكاري شده (b)
* شكل شماره (2-25) روش وروني اعمال شده بر روي ماده پايه (a) و ناحيه ي FSW (b) مربوط به كامپوزيت W6A20A
* شكل شماره (2-26) نتايج روش وروني انجام شده بر روي كامپوزيت W6A20A در حالت پايه و پس از اعمال FSW
* شكل شماره (2-27) نتايج روش وروني انجام شده بر روي كامپوزيت W7A10A در حالت پايه و پس از اعمال FSW
* اندازه گيري هاي میکرو سختي
* آزمايش هاي ابزاري ضربه شارپي
* شكل شماره (2-28) پروفيل هاي ريز سختي سطح مقطع هاي كامپوزيت هاي FSW  (a) W6A20A و (b)W7A10A
* شكل شماره (2-29) مقايسه ي نمودارهاي بارگذاري بر حسب زمان براي كامپوزيت هاي W6A20A(a) و (b)W7A10A  ماده ي پايه (BM) و جوش اصطكاكي جنبشي (FSW)
* شكل 2-30 انرژي هاي آغاز و توسعه براي كامپوزيت هاي FSW و پايه W6A20A (a) , W7A10A(b)
* سطوح شكست
* شكل2-31 سطوح شكست دو مقادير كم نمونه هاي آزمايشي ضربه اي شارپي  مدل پايه (a) و FSW (b) براي كامپوزيت W6A20A و مدل پايه (c) و FSW (d) براي كامپوزيت W7A10A
* شكل 2-32 مايكروگراف هاي SEM سطوح شكست نمونه هاي آزمايشي ضربه اي شارپي  كامپوزيت W6A20A پايه (a,c) و FSW (b,d)
* شكل 2-33 مايكروگراف هاي SEM سطوح شكست نمونه هاي آزمايشي ضربه اي شارپي  كامپوزيت W7A10A (a,c) و FSW (b,d)
* جدول2-2 نتايج اندازه گيري هاي تحليل تصوير انجام شده بر روي اجزاي مستحكم كننده و ابعاد دانه ي ماتريس براي كامپوزيت هاي W7A10A و W6A20A قبل و بعد از FSW
* جدول2- 3 نتايج آزمايشات ضربه اي مدرج شارپي بر روي كامپوزيت هاي پايه و FSW
* فصل سوم – نتايج
* 3-1 نتايج
* منابع

دانلود پروژه جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد