دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جوشکاری ماوراء صوت

جوشکاری ماوراء صوت
فهرست مطالب
بخش اول
جوشكاري ماوراء صوت
فنون جوشكاري لوله ها:
انتخاب روشي مناسب براي اتصال لوله ها
روشهاي اتصال لوله
اتصالات رزوه اي
اتصالات جوشي فولادي
اتصالات فلنجي
اتصالات مکانيکي
اتصالات جوشي پلي اتيلن
اتصالات پرسي مسي
اتصالات لحيم کاري
اتصالات برنجي
اتصالات شياردار(grooved joints)
اتصالات لب بر گشته(flared joints)
اتصالات حلالي
جمع بندي
بخش دوم
فنون جوشكاري لوله ها
جوشكاري ماوراي صوت چيست؟
جوشكاري ماوراي صوتي پلاستيك، نوسانات بطور عمودي ارائه
جوشكاري ماوراي صوتي
جوشكاري ماوراي صوتي فلز: مسير ارتعاش افقي
مكانيسم ها در طول جوشكاري مافوق صوتي فلزات
تغيير شكلهاي فلزي موضعي محدود
افزايش دما در محل جوشكاري: بدون هم جوشي
نمودار دما را مي توان كنترل كرد
اتصال هاي هم جنس و پايدار:
بررسي انواع جوشكاري
جوشكاري تركيبي و فشاري؛ نرم كردن شديد
بخش سوم :
استانداردهاي جوش
استانداردهاي جوش
استاندارد تازه AWS D8.7M:2005 براي تست نقطه جوش مقاومتي
آشنايي با انيستيتوي جوشكاري الكتريكي پاتون
وسيله جديد طراحي شده بوسيله Votum JSC : تست بوسيله بيان مقاومت ظاهري (TERI)
آوري votum JSC – سيستم تست آلتراسونيك چند كاناله Stalker usm-8
تنش هاي پسماند جوشکاري
كاربرد ليزر در صنعت چيست؟
بازرسي پيش از ساخت
بازرسي حين ساخت و نظارت بر تستها
بسته بندي و ارسال
بخش اول
جوشكاري ماوراء صوت
فنون جوشكاري لوله ها:
اگر چه در بعضي از کاربردهاي خاص براي جوشکاري خود کار استفاده ميشود ، اما در حال حاضر بخش عمده عمليات جوشکاري لوله با استفاده از يکي از فرايند هاي جوشکاري دستي انجام ميشود .
لوله هايي که در کاربرد هاي صنعتي در وضعيتهاي افقي نصب ميشوند معمولاً در وضعيت عمودي ، بالا تر از وضعيت ساعت 6 به طرف ساعت 12 جو شکاري ميشوند .
لبه لو له ها معمولاً با زا ويه پخ 60 تا 70 درجه ودرز اتصال تا 3 ميلي متر آماده ميکنند تا نفوذ جوش تضمين شود . روش مورد استفاده براي جوشکاري لوله در وضعيت عمودي بالا رو همان است که در مورد جوشکاري عمودي ورق ديديم و در آن يک سوراخ کليد در ريشه جوش حفظ ميشود . در
کاربرد هايي که به خط جوش بسيار دقيق مرغوب نياز است ميتوان پاس ريشه را با فرايند تيک (آرگون) جوش داد و براي پاسهاي بعدي از فرايند جوشکاري قوس دستي استفاده کرد.
روش ديگري که غالباً براي جوشکاري خط لوله هاي سراسري به کار مي رود روش جوشکاري سرازير است . در هنگام کار با فرايند جوشکاري قوس دستي براي جوشکاري سرازير بايد از الکترود روپوش سلولزي يا سلولزي با پودر آهن استفاده کرد و وجوشکاري را در وضعيت پايين رو از وضعيت ساعت 2 به طرف وضعيت ساعت 6 و در چند پاس انجام داد .
براي جوشکاري سرازير از فرايند ميگ (co2) نيز ميتوان استفاده کرد . از اين فرايند در يک روش تلفيقي نيز استفاده ميشود . در اين روش پاس ريشه را عمودي به طرف پايين و پاس هاي بعدي و پاس آخر را عمودي از پايين به بالا جوش ميدهند .
در جوشکاري سرازير نيازي نيست که پهناي پاس ريشه به همان اندازه اي باشد که در جوشکاري عمودي بالا رو هست . معمولاً پيشاني پخ و درز اتصال معادل 5/1 ميليمتر کافي است .
پاس ريشه وقتي در وضعيت عمودي يا سرازير جوش داده شود ، بدون چپ و راست بردن الکترود انجام ميشود . اما براي يکنواخت شدن نفوذ بايد سوراخ کليدي کوچکي را در لبه جلوي خط جوش حفظ کرد . سپس پاسهاي بعدي و آخر را در وضعيت عمودي سر بالا جوش مي دهند .
در هنگام جوشکاري پاس ريشه در وضعيت عمودي سر بالا که در فرايند هاي جوشکاري قوسي دستي ، تيک و اکسي استيلن متداولتر است . سوراخ کليدي را بايد حفظ کرد تا نفوذ لازم حاصل شود . براي کسب مهارت در اين کار بايد خيلي تمرين کرد ………….

index

دانلود پروژه جوشکاری ماوراء صوت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد