دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جوشکاری

­دانلود پروژه جوشکاری

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1- تعريف و مفهوم عمليات سطحي.. 2

1-2- انواع روشهاي عمليات سطحي.. 4

فصل دوم : مواد سخت پوشی

2-1- انتخاب آلياژ سخت پوشي.. 7

2-2- مواد سخت پوشي.. 11

2-2-1- آلياژهاي پايه آهن  14

2-2-1-1- فولادهاي پرليتي.. 15

2-2-1-2- فولادهاي آستنيتي.. 16

2-2-1-3- فولادهاي مارتنزيتي.. 18

2-2-1-4- چدنهاي پر كرم. 19

2-2-2- كاربيدها 26

2-2-3- آلياژهاي پايه كبالت   30

2-2-3-1- آلياژهاي پايه كبالت كاربيدي.. 31

2-2-3-2- آلياژهاي پايه كبالت حاوي فاز بين فلزي لاوه. 35

2-2-4- آلياژهاي پايه نيكل  36

2-2-4-1- آلياژهاي پايه نيكل بورايدي.. 38

2-2-4-2- آلياژهاي پايه نيكل كاربيدي.. 40

2-2-4-3- آلياژهاي پايه نيكل حاوي فاز بين فلزي لاوه. 41

2-2-4-4- آلياژهاي پايه نيكل پرسيلسيم. 41

2-2-5- فولادهاي زنگ نزن پرسيليسيم  42

2-2-6- آلياژهاي پايه مس    44

فصل سوم : عوامل موثر بر انتخاب فرآیند های سخت پوشی

3-1- خواص و كيفيت مورد نظر. 47

3-2- مشخصات فيزيكي قطعه كار. 50

3-3- مشخصات متالورژيكي فلز پايه. 52

3-4- نوع آلياژهاي سخت پوشي.. 53

3-5- مهارت اپراتور. 54

3-6- هزينه. 54

فصل چهارم : سخت پوشی توسط فرآیند های جوشکاری

4-1- جوشكاري با گاز (شعله). 57

4-2- جوشكاري قوسي با الكترود روپوش دار. 63

4-3- جوشكاري قوسي زير پودري… 65

4-4- جوشكاري قوس باز با الكترود تو پودري… 67

4-5- جوشكاري قوسی فلزی با گاز محافظ… 68

4-6- جوشكاري قوسي الكترود تنگستن با گاز محافظ… 69

4-7- جوشكاري قوس پلاسما 70

4-8- سخت پوشي توسط ليزر. 72

فصل پنجم : سخت پوشی توسط فرآیند های پاشش دهی حرارتی

5-1- پاشش سیمی توسط شعله اکسی گاز. 81

5-2- پاششی سیمی توسط قوس الکتریکی.. 85

5-3- پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز. 87

5-4- پاشش پودری توسط قوس پلاسما 91

5-4-1- پاشش پلاسما در خلاء 94

5-4-2- پاشش توسط قوس پلاسمای منتقل شده  95

5-5- پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز با سرعت بالا.. 96

5-5-1- HVOF احتراق پالسی  97

5-5-2-HVOF  احتراق پیوسته  98

5-6- مواد پاشش حرارتی و کاربردها 103

5-6-1- پوششهای مقاوم در برابر سایش    105

5-6-2- پوششهای مقاوم در برابر خوردگی  105

5-6-3- پوششهای محافظ در برابر اکسیداسیون  107

5-6-4- پوششهای عایق حرارتی  107

5-6-5-پوششهای مانع حرارت   108

5-6-6-پوشش هادی الکتریکی  108

5-6-7- پوششهای بازیابی ابعادی   108

5-7- ساختار و خواص پوششها 108

فصل ششم : مراجع

مراجع113

1-1- تعريف و مفهوم عمليات سطحي

عمليات سطحي عبارت است از رسوب دهی يك ماده پر كننده روی سطح قطعه کار جهت به دست آوردن خواص يا ابعاد مورد نظر که به طور معمول به منظور افزايش عمر كاري قطعه يا جایگزيني فلزي به كار مي‌رود كه فرسوده يا خورده شده است. عمليات سطحي مي‌تواند موجب افزايش مقاومت به خوردگي، مقاومت به سايش، چقرمگي، يا خواص ضد اصطكاكي در محل مورد نظر گردد. برخی از پوششها توسط فرآيندهاي جوشكاري گازي يا قوسي و یا توسط فرآیندهای پاشش دهی حرارتی رسوب داده مي‌شوند و روشهاي دستي، نيمه اتوماتيك يا اتوماتيك را مي‌توان براي هر يك از فرآيندها به كار برد. مواد پركننده مناسب در شكلها و انواع گوناگون نظير ميله جوشكاري، الكترودهاي پوششدار، خميرها و پودرها موجود مي‌باشند. چسبندگي اين مواد بر روي فلزات پايه از طريق نفوذ، پيوندهاي متالورژيكي یا پيوندهاي مکانیکی صورت مي‌گيرد.

به طور كلي خواص مهم آلياژهایي که جهت عمليات سطحي به کار می­روند عبارتند از:

1- سختی

الف- ماكرو سختي

ب- ميكرو سختي يا سختي اجزاء تشكيل دهنده يك ساختار ناهمگن

ج- سختي گرم يا مقاومت در برابر اثر تضعيف كننده دما

2- مقاومت به سايش

الف- تحت شرايط كم تنش

ب- تحت شرايط پر تنش

ج- تحت شرايطي كه قطعه توسط مواد ساينده و در سرعتهاي متفاوت رويه برداري مي‌شود.

3- مقاومت به ضربه

الف- مقاومت به تغيير شكل تحت ضربه هاي متوالي (مربوط به تنش تسليم)

ب- مقاومت به ترك خوردگی تحت ضربه (مربوط به استحكام و چكش خواري)

ج- استحكام فشاري

د- چكش خواري فشاري

4- مقاومت حرارتي

الف- مقاومت در برابر باز پخت (تمپر شدن)

ب- حفظ استحكام حرارتي در دماي بالا

ج- مقاومت به خزش

د- مقاومت در برابر اكسيداسیون يا خوردگي داغ

ه- مقاومت در برابر خستگي حرارتي

5- مقاومت در برابر خوردگي

6- خواص اصطكاكي و قابليت جوشكاري

عمليات سطحي دارای مزایایی است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- افزايش مقاومت به سايش و خوردگي در محل مورد نياز

2- استفاده آسان از تركيبات خيلي سخت و آلياژهاي مقاوم به سايش

3- سهولت كاربرد در محل

4- استفاده اقتصادي از عناصر آلياژي گران قيمت

5- اقتصادي بودن براي كاربر به علل زير:

  • عمر كاركرد بيشتر
  • كاهش هزينه نگهداري و تعويض
  • بازيابي قطعات فرسوده
  • استفاده از مواد پايه ارزان قيمت تر
  • مصرف كمتر انرژي در هنگام كار
  • افزايش بازدهي قطعه در بيشتر موارد [1]

1-2- انواع روشهاي عمليات سطحي (با استفاده از جوشکاری)

روشهاي گوناگون عمليات سطحي به چندين گروه به شرح زير تقسيم مي‌شوند:

1) پر كردن (بازسازي)[1]

در اين روش با افزودن فلز جوش به سطح فلز پايه، قطعاتي كه نياز به بازسازي ابعادي دارند را مي‌توان تعمير نمود. همچنين مي‌توان به منظور بزرگ تر كردن يا پر كردن سطح قطعه از اين روش استفاده كرد. در فرآیند بازسازی، خواص لايه رسوب داده شده اغلب مشابه با خواص فلز قطعه كار مي‌باشد [2].

مراجع:

1- Welding Handbook, “Surfacing“, 6thed., Vol.3A, American Welding Society, 1970

2- اميرحسين كوكبي، تكنولوژي جوشكاري، انتشارات آزاده، چاپ پنجم، 1382

3- J.R. Davis, Davis and Associates, “Hardfacing, Weld Cladding, and Dissimilar Metal Joining“, 10th ed., Vol.6, Metals Handbook, American Society for Metals, 1997, pp789-829.

4- E.N. Gregory and M. Bartle, “Materials for Harfacing” The Welding Institute, Weld Surfacing and Harfacing, Cambridge, Abington 1980, pp11-21.

5- D.G. Holloway, “Classification of Hardfacing Consumables” Australian Welding Journal, June 1997, pp6-9.

6- A.J.W. Moore, C.M. Perrott, “Research on Hardfacing in Austria“, Australian Welding Journal, 1977, pp21-27.

7- Dennis Klanjscek, Bob Bottmley, “The Relationship of Microstructure to the Performance of Various Harffacing Alooy Types”, Australian Welding Journal, May/June 1997, pp11-14.

8- S. Atamert, H. Bhadeshia, “Microstructure and Stability of Fe-Cr-C Hardfacing Alloys“, Materials Science and Engineering, 1990, Vol.A130, pp101-111.

9- H. Ocken, “The Galling Wear Resistance of New Iron – Base Hardfacing Alloys: A Comparison with Established Cobalt – and Nickel – Base Alloys“, Surface and Coating Technology, 1995, Vol.76-77, pp456 -461.

10- E.N. Gregory, ” Selection Of Materials for Harfacing” The Welding Institute, Weld Surfacing and Harfacing Cambridge, Abington 1980, pp22-27.

11- Jun – Ki Kim, Geun-Mo Kim, Seon – Jin Kim, “The Effect of Manganese on the Strain – Induced Martensitic Transformation and High Temperature Wear Resistance of Fe-20Cr-1C-1Si Hardfacing Alloy” Journal of Nuclear Materials, 2001, Vol.289, pp263-269.

12- J.H. Yang and X.B. Wang, “K/Na-Treated Fe-Cr-C Hardfacing Alloys With High-Impact-Abrasion Resistance“, Welding Journal, March 1995, Vol.74, No.3, pp103s -107s.

13- D.J. Koteckl and J.S. Ogborn, “Abrasion Resistance of Iron – Based Hardfacing Alloys“, Welding Journal, August 1995, Vol.74, No.8, pp269s-278s.

14- S. Atamert, H.K.D.H. Bhadeshia, “Comparison of Microstructures and Abrasive Wear Properties of Stellite Hardfacing Alloys Deposited by Are Welding and Laser Cladding“, Metallurgical Transaction A, June 1989, Vol.20A, pp1989-1037.

15- P. Revel ,M. Clavel, G. Beranger, “Mechanical Properties and Microstructural Evolution of a Cobalt Base Alloy Coating“, Materials Science and Engineering, 1993, Vol.A169, pp85-92.

16- J.L. De Mol van Otterloo and J.Th.M. De Hosson, “Microstructure and Abrasive Wear of Cobalt Based Laser Coatings“, Scripta Materialia, 1997, Vol.39, pp 239-249.

17- E.K. Ohriner, T. Wada, “The Chemistry and Structure of Wear Resistant, Iron  Based Hardfacing Alloys” Metallurgical Transaction A, May 1991, Vol.22A, pp983-991.

18- James B. C. Wu, James E. Redman, “Hardfacing with Cobalt and Nickel Alloys“, Welding Journal, September 1994, Vol.73, No.9, pp63-68.

19- Jong – Ning Aoh, Jian-Cheng Chen, “On the Wear Characteristics of Cobalt – Based Hardfacing Layer Thermal Fatigue and Oxidation“, Wear, 2001, Vol.250, pp611-620.

20- Y.L. Su, K.Y. Chen, “The Influence Of Niobium, Chromium, Molybdenum and Cobalt on the Sliding Wear Behavior of Nickel – Base Hardfacing Alloys“, Wear, 1997, Vol.209, pp160-170.

21- Jussi Vikstrom, “Galling Resistonce of Hardfacing Alloys Replacing Stellite“, Wear, 1994, Vol.179, pp143-146

22- H. So, C.T. Chen, Y.A. Chen, “Wear Behavior of Laser-Clad Stellite Alloy 6“, Wear. 1996, Vol.192. pp78-84.

23- Weite Wu, Lung – Tien Wu, “The Wear Behavior Between Hardfacing Materials” Metallurgical and materials Transactions A, November 1996, Vol.27A, pp3639-3648.

24- A.M. Horsfield, “Weld Surfacing Processes” The Welding Institute, Weld Surfacing and Harfacing Cambridge, Abington 1980, pp32-39.

25-  O.P. Khanna, “A Text Book of Welding Technology“,1th ed, 2002

26- C. Robert, Jr. Tucker, “Thermal Spray Coating“, 10th ed., Vol.5, Metals Handbook, American Society for Metals, 1997, pp497-509.

27-  Hartman, “Surfacing“, SLV, 1999, pp524-538.

28- Welding Handbook, “Thermal Spraying“, 6thed., Vol.3A, American Welding Society, 1970.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 172

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه جوشکاری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد