اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی
دانلود پروژه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

دانلود پروژه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

فهرست
فصل اول
۱-۱-) بیان مسأله
۲-۱) اهداف پژوهش
۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش
۲-۲-۱) اهداف فرعی
۳-۱) فرضیه ها وسؤالات پژوهش
۱-۳-۱) فرضیه های پژوهش
۲-۳-۱) سؤالات پژوهش
۴-۱) تعریف اصطلاحات
۱-۴-۱) جو سازمانی
۲-۴-۱) مشارکت
۳-۴-۱) تصمیم گیری
۴-۴-۱) مشارکت در تصمیم گیری
۵-۱) تعاریف عملیاتی
فصل دوم
۲) مبانی نظری پژوهش
۱-۲)  جو سازمانی
۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی
۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی
۳-۱-۲) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی
۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن  و استینهوف
۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس
۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون
۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت
۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت
۴-۱-۲) رویکردهای جوّ سازمانی
۱-۴-۱-۲) رویکرد ساختاری
۲-۴-۱-۲) رویکرد ادراکی
۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی
۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی
۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی
۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی
۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی
۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی
۲-۷-۱-۲) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی
۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی
۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی
۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی
۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی
۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی
۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟
۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی
۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی
۲-۲) مشارکت در تصمیم گیری
۱-۲-۲) مفهوم مشارکت
۲-۲-۲) فلسفه مشارکت
۳-۲-۲) ریشه های مشارکت
۴-۲-۲) فرایند مشارکت
۵-۲-۲) شرایط مشارکت
۶-۲-۲) برنامه های مشارکت
۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی
۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری
۳-۶-۲-۲) حلقه های کیفیت
۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها
۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی
۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی
۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان
۷-۲-۲)  طرفداران مشارکت
۸-۲-۲) منتقدین مشارکت
۹-۲-۲) تصمیم‌گیری
۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری
۱-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)
۲-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)
۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری
۴-۱۰-۲-۲) الگوی دیوان سالاری
۵-۱۰-۲-۲) الگوی سیاسی
۶-۱۰-۲-۲) الگوی فرایندی
۷-۱۰-۲-۲) الگوی آشفته
۸-۱۰-۲-۲) مدل استاندارد وروم ـ یتون (الگوی تصمیم‌گیری مشارکتی)
۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی
الف) تکنیک طوفان مغزی
ب) تکنیک گروه اسمی
ج) تکنیک دلفی
۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری
۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم گیری
۱۳-۲-۲)  سطوح مشارکت در تصمیم گیری
۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم گیری
۱۵-۲-۲) مدلهای فرآیند مشارکت
۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی
۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی
۳-۱۵-۲-۲) مدلهای وابستگی
۲-۲) مرور پژوهش ‌های انجام شده
۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی
۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی
۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری
۴-۲-۲)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری
۵-۲-۲) استنتاج کلی
۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش
فصل سوم
۱-۳) روش تحقیق
۲-۳) جامعه آماری
۳-۳) نمونه مورد مطالعه(حجم نمونه و روش نمونه گیری)
۴-۳) ابزار تحقیق
الف)پرسشنامه توصیف جو سازمانی  OCDQ
ب )پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری
۵-۳) پایایی و روایی  ابزار تحقیق
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴) بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش
۲-۴) توصیف یافته ها
فصل چهارم
۳-۴) فرضیه های پژوهش
۱-۳-۴) فرضیه اول پژوهش
۲-۳-۴) فرضیه دوم پژوهش
۴-۴) سؤالات پژوهش
۱-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۱
۲-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۲
۳-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۳
۴-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۴
۵-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۵
فصل پنجم
۵) بحث و نتیجه گیری
۱-۵) فرضیه های پژوهش
۱-۱-۵) فرضیه اول پژوهش
۲-۱-۵) فرضیه دوم پژوهش
۲-۵) سؤالات پژوهش
۱-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۱
۲-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۲
۳-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۳
۴-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۴
۵-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۵
۳-۵) بحث و تفسیر پایانی
۴ـ۵) پیشنهادات
۱ـ۴ـ۵) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش
۲ـ۴ـ۵) پیشنهادات برای محققین دیگر
۵ـ۵) محدودیت‌های پژوهش
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است