دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حسابداري دولتي

دانلود پروژه حسابداري دولتي

فهرست مطالب
فصل اول: حسابداری دولتی
تعریف حسابداری
نیاز قانونی
نیازهای نظارتی
نیاز اطلاعاتی
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی
اصول كنترل بودجه ای
اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری
اصل استفاده از مبانی حسابداری معین
اصل لزوم ارتباط استهلاك با حسابهای مستقل
اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت بر اساس ضوابط معین
اصل لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد ها و انجام هزینه ها
فصل دوم: حسابداری بودجه ای
حسابداری بودجه ای
تعریف بودجه
اصول بودجه
اصل سالانه بودن بودجه
اصل وحدت
اصل تعادل
اصل جامعیت
اصل شاملیت یا تفصیل بودجه
اصل تخصیص و انعطاف پذیری
اصل عدم تخصیص
طبقه بندی بودجه
رابطه حسابداری دولتی و بودجه
تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران
مراحل بودجه
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
تصویب بودجه
اجرای بودجه
موافقتنامه
نظارت بر بودجه
بودجه متداول
بودجه عملیاتی
بودجه برنامه ای
كاربرد سرفصلهای بودجه ای
مخزن اوراق بهادار
اعتبارات طرحهای عمرانی
دفاتر مورد استفاده در حسابداری
دفتر معین
دفاتر معین آماری
دفتر صدور چك
دفتر سپرده
انواع گزارش مالی و فرمها (حساب ماهانه- حساب نهایی)
حساب نهایی
فهرست منابع و مأخذ

فصل اول: حسابداري دولتي

تعريف حسابداري:

حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:

حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.

تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل  ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي  مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.

بنابراين حسابداري  دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت و نگاهداري حسابه8اي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي  مالي مربوطه مي باشد.

صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي به منظور رفع نيازهاي  اساسي زير تهيه مي شود:

نياز قانوني: دولت و سازمانهاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند كه محدوديتهاي  اساسي در مورد نوع، ماهيت، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورتهاي مالي براي آنها ايجاد مي نمايد.

2- نيازهاي نظارتي: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عمليات  سازمانهاي دولتي به خصوص عمليات مربوط به اجراي  بودجه و ارزيابي  عملكرد مديريت سازمانهاي مذكور  به اطلعات كافي نياز دارند.

3-نياز اطلاعاتي: مديران سازمانهاي دولتي به منظور برنامه ريزي تصميم گيري  و اجراي عمليات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و كزارشهاي به موقع صحيح نياز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است. و در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه  هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلي  از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج مديران، صاحبان سرمايه، بستانكاران دولت و عموم مردم مي باشد.

فرمت : ورد | صفحات:90

********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه حسابداري دولتي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد