دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حسابرسی

حسابرسی

اقتصاد دانان تصديق كرده اند كه يك فرد بايد منابع  (زمين ، كار ، سرمايه ) توليد را جهت ايجاد توليد به حركت درآورند و پديده توسعه اقتصادي را از نقطه نظر سرمايه داري تحليل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمايه گذار يا موسس عوامل توليد فرض شده است و تصميمهاي او بر اساس سود بيشتر و بازگشت سرمايه گرفته مي شود .در انقلاب صنعتي قرن نوزدهم ، اقتصاد داناني مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادي را شناسايي كردند . اين عوامل براي مثال اندوختن سرمايه ( شامل پيشرفت تكنولوژي ) ، تغييرات جمعيت ، تقسيم كار و كارآفريني مي باشد اينها پايه بسياري از تئوريهاي رشد اقتصادي هستند . كارآفريني يكي از عوامل ايجاد توسعه است زيرا كارآفريني عاملي است
فهرســــــت مطالب
مقدمه
پيشينه حسابرسي
انواع موسسات حسابرسي
موسسات محلي
موسسات منطقه اي
موسسات ملي
هشت موسسه بزرگ
نقش حسابرسي در اقتصاد كشور
حسابرسي چيست ؟
نكاتي چند در خصوص ماهيت قانوني موسسات غير تجاري
روش و مراحل ثبت موسسه
فرم تقاضانامه ثبت موسسه
انتخاب نام موسسه
مدارك لازم جهت ثبت موسسه
ثبت در دفتر انديكاتور
درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار
تغييرات در موسسه
نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه
مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسي
اساسنامه موسسه حسابرسي
استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي
استانداردهاي عمومي
استانداردهاي اجراي عمليات
استانداردهاي گزارشگري
آيين رفتار حرفه اي
نياز به آيين رفتار حرفه اي
آيين رفتار حرفه اي در حسابرسي مستقل
اصول در رفتار حرفه اي حسابرسان
انواع حسابرسي
حسابرسي صورتهاي مالي
حسابرسي رعايت
حسابرسي عملياتي
گزارش حسابرسان
اهميت گزارش حسابرسان
بند مقدمه گزارش حسابرسان
بند دامنه رسيدگي گزارش حسابرسان
بند اظهار نظر گزارش حسابرسان
نمونه اي از گزارش حسابرسان مستقل
كاربرگهاي حسابرسي
كاربرگ حسابرسي چيست ؟
مالكيت كاربرگهاي حسابرسي
انواع كاربرگها
رسيدگي به مدارك عمومي
شركتنامه و اساسنامه
قراردادهاي مشاركت شركا
صورتجلسات مجامع عمومي و هيات مديره
قراردادهاي منعقده توسط شركت صاحبكار
قوانين و مقررات
قوانين و مقررات مربوط به حرفه و عمليات حسابرسي
قوانين ومقررات تجاري
قوانين و مقررات مالياتي
قوانين و مقررات مربوط به اموال و معاملات
قوانين كار و تأمين اجتماعي
قوانين و مقررات ناظر بر موسسات دولتي
قوانين خاص
وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد
منابع و ماهيت وجوه نقد
نحوه برخورد حسابرسان در رسيدگي به وجوه نقد
چقدر زمان براي حسابرسي وجوه نقد ؟
برنامه حسابرسي وجوه نقد
حسابهاي دريافتني ، اسناد دريافتني و معاملات فروش
منشا و ماهيت حسابهاي دريافتني
منشا و ماهيت اسناد دريافتني
هدفهاي حسابرسان از رسيدگي به دريافتني ها
برنامه حسابرسي دريافتني ها و معاملات فروش
موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
منشا و ماهيت موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
چگونگي برخورد حسابرسان در رسيدگي به موجوديهاي مواد و كالا
برنامه حسابرسي موجوديهاي موادوكالاو بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
اموال ، ماشين آلات و تجهيزات ؛ استهلاك و تهي شدن
چگونگي برخورد حسابرسان با حسابرسي اموال ، ماشين آلات و تجهيزات
برنامه حسابرسي اموال ، ماشين آلات و تجهيزات
استهلاك
برنامه حسابرسي ـ هزينه استهلاك و استهلاك انباشته
حسابهاي پرداختني و ساير بدهيها
منشا و ماهيت حسابهاي پرداختني
چگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به حسابهاي پرداختني
برنامه حسابرسي
بدهي هاي بلند مدت و حقوق صاحبان سرمايه ؛ زيانهاي احتمالي
بدهي هاي بهره برداري
چگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به بدهي هاي بهره دار
برنامه حسابرسي بدهي هاي بهره دار
منابع و ماهيت حقوق صاحبان سرمايه
برخورد حسابرسان با حسابرسي حقوق صاحبان سرمايه
برنامه حسابرسي ـ سهام سرمايه
رسيدگي بيشتر به درآمدها و هزينه هاي تكميل حسابرسي
نوع و ماهيت درآمد و هزينه ها
چگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به درآمدها و هزينه ها
اسناد و مدارك
منابع و مآخذ
مقدمه

اقتصاد دانان تصديق كرده اند كه يك فرد بايد منابع  (زمين ، كار ، سرمايه ) توليد را جهت ايجاد توليد به حركت درآورند و پديده توسعه اقتصادي را از نقطه نظر سرمايه داري تحليل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمايه گذار يا موسس عوامل توليد فرض شده است و تصميمهاي او بر اساس سود بيشتر و بازگشت سرمايه گرفته مي شود .در انقلاب صنعتي قرن نوزدهم ، اقتصاد داناني مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادي را شناسايي كردند . اين عوامل براي مثال اندوختن سرمايه ( شامل پيشرفت تكنولوژي ) ، تغييرات جمعيت ، تقسيم كار و كارآفريني مي باشد اينها پايه بسياري از تئوريهاي رشد اقتصادي هستند . كارآفريني يكي از عوامل ايجاد توسعه است زيرا كارآفريني عاملي است كه ديگر عوامل را در كنار هم مي گذارد تا موسساتي بهره ور و خلاق ايجاد شوند كه موجب توسعه جامعه باشند .زماني كه كارآفريني به عنوان شغل توسط بسياري از اعضاي يك جامعه پذيرفته شود ، آن جامعه بسيار بسيار سريع توسعه مي يابد .نياز به كالا يا خدمات يك موقعيت اقتصادي است زماني كه مردم به چيزي احتياج دارند ، خواهان و مايل به پرداخت پول براي تأمين نيازشان هستند . به طور كلي توانايي اشخاص براي ارائه نوع كالا و خدماتي كه ديگران نياز دارند ، در زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قيمت مناسب را كارآفريني مي گويند .كارآفريني تأثير مستقيمي روي توسعه اقتصادي و اجتماعي مردم دارد . هر چه يك جامعه بيشتر در فعاليتهاي كارآفريني شركت كند ، سريع تر به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست مي يابد .ما همچنين متوجه شديم كه كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته مسير طولاني پيش رو دارد و به اين دليل به طور جدي در حال تشويق توسعه كارآفريني در سطح جامعه مي باشيم ………………

فرمت : WORD  | صفحات:85

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه حسابرسی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد