آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود پروژه حضرت سلیمان علیه‌السلام در قرآن و روایات
دانلود پروژه حضرت سلیمان علیه‌السلام در قرآن و روایات

دانلود پروژه حضرت سلیمان علیه‌السلام در قرآن و روایات

حضرت سلیمان علیه‌السلام در قرآن و روایات
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات و پیشینه، تعریف و تبیین موضوع ۳
ضرورت و اهداف تحقیق ۵
پیشینه موضوع ۶
فرضیه ها یا سوالات اصلی و فرعی ۸
روش تحقیق ۹
زمان بندی مراحل انجام تحقیق ۹
عناوین کلی و جزئی ۱۰
فصل دوم: حضرت داود و حضرت سلیمان علیهما السلام ۱۱
آغاز کار سلیمان ۱۳
نعتمهایی که خداوند به سلیمان داد ۱۴
پدر بزرگوار او« حضرت داود علیه السلام» ۱۵
فصل سوم : صفات خلقی و خلقی حضرت سلیمان ۱۹
الف: صفات خَلقی او ۱۹
ب: صفات خُلقی او؛ از نگاه قرآن ۲۰
۱- نعم العبد بودن ۲۰
۲- اواب بودن ۲۲
۳٫ علم و حکمت سلیمان ۲۴
۴٫ ادب سلیمان (علیه السلام) ۲۷
فصل چهارم: سلیمان در عهدین و نقد آن ۳۰
نسل داود و سلیمان ۳۰
نسل سلیمان پادشاه ۳۱
ادب سلیمان  (درخواست سلیمان از خدا؛) ۳۱
دعای سلیمان برای کسب حکمت ۳۳
سلیمان خانه خدا را میسازد. Error! Bookmark not defined.
دیدار ملکه سبا با سلیمان ۳۷
مرگ سلیمان ۳۸
ندای حکمت ۳۹
چند غزل از غزلهای سلیمان (علیه السلام) ۴۰
نقد عهدین ۴۰
بتکده های سلیمان ویران میشود ۴۳
رد اتهامات ۴۴
بخش دوم:
حضرت سلیمان علیه السلام در قرآن و پاسخ به بعضی از شبهات پیرامون آن
فصل اول: ملک و حکومت و کارگزاران حضرت سلیمان علیه السلام ۴۵
فصل دوم: علم و حکمت حضرت سلیمان «علیه السلام» ۶۹
عنوان                                       صفحه
اوابیت حضرت سلیمان (علیه السلام) ۷۳
سلسله اوابین ۷۵
فصل سوم : هدهد و دعوت از ملکه سبا و اسلام آوردن او ۷۹
درس نظارت به زمامداران ۸۰
درس آزادگی ۸۳
نظام مشورتی ۹۶
نپذیرفتن هدیه ۱۰۲
سرانجام کار ملکه سبا ۱۱۴
فصل چهارم : وراثت سلیمان و آشنایی با منطق حیوانات ۱۱۵
وراثت سلیمان ۱۲۰
سمبل قدرت ۱۲۱
آشنایی با منطق حیوانات ۱۲۷
فصل پنجم : امتحان از حضرت سلیمان (امتحان سلیمان و طلب مشیت الهی) ۱۳۲
پناه بردن به خدا از آزمایش ۱۳۷
فصل ششم: حضرت سلیمان علیه السلام و لقا پروردگار ۱۳۹
فصل هفتم: شبهات و پاسخ به آنها ۱۴۲
بخش سوم:حضرت سلیمان علیه السلام در روایات
فصل اول : حضرت سلیمان علیه السلام و صفات اخلاقی ۱۵۰
روایات در مورد سوره ص۳۲ ۱۵۳
روایات در مورد سوره سبا آیه ۱۲ ۱۵۴
سفره مهمانی و سفره شخصی حضرت سلیمان (ع) ۱۵۷
چهار صفت از صفات اخلاقی ۱۵۷
اعتکاف حضرت سلیمان ۱۵۸
روزه حضرت سلیمان ۱۵۸
قضاوت در مورد باد ۱۵۹
بهشت ۱۶۰
سلیمان(ع) و خانه کعبه ۱۶۰
عشق حقیقی و پند پذیری ایشان از پیرامون خود ۱۶۰
سلیمان و آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ۱۶۳
فصل دوم : حضرت سلیمان علیه السلام و ملک و حکومت و کارگزاران او ۱۶۴
تماثیل‌ ۱۷۱
فهمیدن زبان موجودات ۱۷۱
اسم اعظم ۱۷۳
انگشتر ۱۷۳
جانشینی سلیمان ۱۷۵
قبض روح آن حضرت ۱۷۷
نتیجه گیری ۱۷۸
فهرست منابع فارسی ۱۷۹
فهرست منابع عربی ۱۸۱
مقدمه
حمد و سپاس مخصوص توست ای پروردگار عالمیان، ای که نعمت های پی در پیت، مرا از انجام وظیفه شکر گذاری غافل کرده و فیضان دریای فضل و کرمت، مرا از ستایش، عاجز گردانید و عطای پیوسته ات مرا از ذکر محامد جمالت بازداشته و زحمت های متوالیت، مرا از نشر و بیان نیکویی هایت ناتوان ساخته.
خداوندا! آن کیست که شیرینی محبتت را چشید و جز تو کسی را خواست؟ و آن کیست که به مقام قرب تو انس یافت و لحظه ای روی از تو گردانید؟ الهی ما را از آنان قرار ده که برای مقام قرب و دوستی خود برگزیده ای و خالص برای عشق و محبتت نموده ای.
پیامبران الهی، انسان های مقرب نزد پروردگار، بودند. ایشان هیچ گاه و در هیچ صورتی روی خود را از سمت بارگاه الهی برنگردانیده و حتی در پستی های زندگی از شکر گذاری نزد خداوند بلند مرتبه دست نکشیده اند.
یکی از انبیای مقرب درگاه الهی، حضرت سلیمان علیه السلام میباشد. آن حضرت دارای ویژگی هایی میباشد که در میان انبیای دیگر، نادر است. به طور کلی خداوند به ایشان، سه منبع قدرت مال و علم و حکومت را عطا فرموده و نیروهای آسمانی و زمینی دور از دسترس همگان، که همان باد و جنیان هستند را در اختیار ایشان قرار داد.
کلید واژه‌: سلیمان= پر از سلامتی . ۲- قرآن = کتاب آسمان مسلمانان.
اینکه آن حضرت با داشتن چنین قدرت هایی، از وظایف الهی خود باز نماند و شیطان نتوانست تا آخر عمر، او را اغوا نماید، به دلیل برخورداری از فضایل اخلاقی بسیار است. این فضایل که خداوند نیز در قرآن از آنها یاد میکند (نعم العبد و اواب و …)، باعث شد تا هیچگاه از هدف والای خود (هدایت)، که همان هدف تمامی پیامبران الهی میباشد، دور نشود و همچنان در طول زندگانی، سیر صعودی به سوی پروردگار جهانیان داشته باشد.
این پایان نامه، متشکل از سه بخش میباشد. در بخش اول نگاهی به زندگانی آن حضرت می اندازیم. ابتدا کمی با پدر او آشنا می شویم. بعد از آن به خصوصیات خلقی و خلقی آن حضرت می پردازیم و در آخر، از منظر عهدین به آن حضرت می نگریم و نگاه عهدین به آن حضرت را نقد می کنیم.
در بخش دوم، از منظر قرآن به حضرت سلیمان علیه السلام می نگریم و به تفسیر آیاتی که در مورد آن میباشد می پردازیم. در آخر شبهاتی چند در مورد این آیات را آورده به آنها جواب می دهیم.
در بخش سوم که آخرین بخش است، روایاتی که در مورد حضرت سلیمان علیه السلام است را آورده‌ایم.
در آخر امید آن دارم که این تحقیق بتواند، خصوصیاتی را که انسان باید دارا باشد تا به کمال الهی برسد، را بر ما بشناساند و خواننده را در رسیدن به قرب الهی کمک نماید. انشاء ا……………………
چکیده
حضرت سلیمان علیه السلام یکی از انبیای مقرب درگاه الهی میباشد. آن حضرت مانند پدر بزرگوارشان حضرت داود علیه السلام دارای خصوصیات اخلاقی بودند که توانستند بدان وسیله به درجات رفیع قرب الهی نائل آیند. نعم العبد بودن، اوابیت، خلق نیکو، شکر‌گذاری برای نعمات الهی و کفران نعمت ننمودن و …، از خصائصی است که به ایشان سیر صعودی داد. اما از نظر عهدین، آن خلق عظیم که ما به او نسبت می دهیم کاملاً بی اساس و بیهوده است. عهدین، نسبت های ناروا و بی جایی به ایشان میدهد که البته در کتب اسلامی با ادله قوی، این تهمت ها از دامان پاک آن حضرت و پدر و مادر بزرگوارش، پاک میشود. در قرآن که کتاب الهی، مسلمانان است، آیات فراوانی در مورد حضرت سلیمان، آورده شده و تفاسیر بسیاری بر آن نوشته شده است. این آیات نشان دهنده آن است که حضرتش، قدرت های فراوانی در اختیار داشتند اما این قدرت ها، ایشان را از مسیر تمامی پیامبران الهی، جدا نکرد، بلکه به کمک آنها توانست همگان (از جمله ملکه سبا) را به سوی حق راهنمایی کند. در مورد آیات قرآن، بهانه جویان، شبهاتی آفریده اند که البته عالمان اسلامی به تمامی آنها جواب محکم داده اند. در مورد حضرت سلیمان علیه السلام روایات فراوانی نیز آورده شده است که یقین ما را درباره سرشت پاک آن حضرت دو چندان می نماید…………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است