گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود پروژه حضرت سليمان عليه‌السلام در قرآن و روايات
دانلود پروژه حضرت سليمان عليه‌السلام در قرآن و روايات

دانلود پروژه حضرت سليمان عليه‌السلام در قرآن و روايات

حضرت سليمان عليه‌السلام در قرآن و روايات
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: كليات و پيشينه، تعريف و تبيين موضوع 3
ضرورت و اهداف تحقيق 5
پيشينه موضوع 6
فرضيه ها يا سوالات اصلي و فرعي 8
روش تحقيق 9
زمان بندي مراحل انجام تحقيق 9
عناوين كلي و جزئي 10
فصل دوم: حضرت داود و حضرت سليمان عليهما السلام 11
آغاز كار سليمان 13
نعتمهايي كه خداوند به سليمان داد 14
پدر بزرگوار او« حضرت داود عليه السلام» 15
فصل سوم : صفات خلقي و خلقي حضرت سليمان 19
الف: صفات خَلقي او 19
ب: صفات خُلقي او؛ از نگاه قرآن 20
1- نعم العبد بودن 20
2- اواب بودن 22
3. علم و حكمت سليمان 24
4. ادب سليمان (عليه السلام) 27
فصل چهارم: سليمان در عهدين و نقد آن 30
نسل داود و سليمان 30
نسل سليمان پادشاه 31
ادب سليمان  (درخواست سليمان از خدا؛) 31
دعاي سليمان براي كسب حكمت 33
سليمان خانه خدا را ميسازد. Error! Bookmark not defined.
ديدار ملكه سبا با سليمان 37
مرگ سليمان 38
نداي حكمت 39
چند غزل از غزلهاي سليمان (عليه السلام) 40
نقد عهدين 40
بتكده هاي سليمان ويران ميشود 43
رد اتهامات 44
بخش دوم:
حضرت سليمان عليه السلام در قرآن و پاسخ به بعضي از شبهات پيرامون آن
فصل اول: ملك و حكومت و كارگزاران حضرت سليمان عليه السلام 45
فصل دوم: علم و حكمت حضرت سليمان «عليه السلام» 69
عنوان                                       صفحه
اوابيت حضرت سليمان (عليه السلام) 73
سلسله اوابين 75
فصل سوم : هدهد و دعوت از ملكه سبا و اسلام آوردن او 79
درس نظارت به زمامداران 80
درس آزادگي 83
نظام مشورتي 96
نپذيرفتن هديه 102
سرانجام كار ملكه سبا 114
فصل چهارم : وراثت سليمان و آشنايي با منطق حيوانات 115
وراثت سليمان 120
سمبل قدرت 121
آشنايي با منطق حيوانات 127
فصل پنجم : امتحان از حضرت سليمان (امتحان سليمان و طلب مشيت الهي) 132
پناه بردن به خدا از آزمايش 137
فصل ششم: حضرت سليمان عليه السلام و لقا پروردگار 139
فصل هفتم: شبهات و پاسخ به آنها 142
بخش سوم:حضرت سليمان عليه السلام در روايات
فصل اول : حضرت سليمان عليه السلام و صفات اخلاقي 150
روايات در مورد سوره ص32 153
روايات در مورد سوره سبا آيه 12 154
سفره مهماني و سفره شخصي حضرت سليمان (ع) 157
چهار صفت از صفات اخلاقي 157
اعتكاف حضرت سليمان 158
روزه حضرت سليمان 158
قضاوت در مورد باد 159
بهشت 160
سليمان(ع) و خانه كعبه 160
عشق حقيقي و پند پذيري ايشان از پيرامون خود 160
سليمان و آيه شريفه بسم الله الرحمن الرحيم 163
فصل دوم : حضرت سليمان عليه السلام و ملك و حكومت و كارگزاران او 164
تماثيل‌ 171
فهميدن زبان موجودات 171
اسم اعظم 173
انگشتر 173
جانشيني سليمان 175
قبض روح آن حضرت 177
نتيجه گيري 178
فهرست منابع فارسي 179
فهرست منابع عربي 181
مقدمه
حمد و سپاس مخصوص توست اي پروردگار عالميان، اي كه نعمت هاي پي در پيت، مرا از انجام وظيفه شكر گذاري غافل كرده و فيضان درياي فضل و كرمت، مرا از ستايش، عاجز گردانيد و عطاي پيوسته ات مرا از ذكر محامد جمالت بازداشته و زحمت هاي متواليت، مرا از نشر و بيان نيكويي هايت ناتوان ساخته.
خداوندا! آن كيست كه شيريني محبتت را چشيد و جز تو كسي را خواست؟ و آن كيست كه به مقام قرب تو انس يافت و لحظه اي روي از تو گردانيد؟ الهي ما را از آنان قرار ده كه براي مقام قرب و دوستي خود برگزيده اي و خالص براي عشق و محبتت نموده اي.
پيامبران الهي، انسان هاي مقرب نزد پروردگار، بودند. ايشان هيچ گاه و در هيچ صورتي روي خود را از سمت بارگاه الهي برنگردانيده و حتي در پستي هاي زندگي از شكر گذاري نزد خداوند بلند مرتبه دست نكشيده اند.
يكي از انبياي مقرب درگاه الهي، حضرت سليمان عليه السلام ميباشد. آن حضرت داراي ويژگي هايي ميباشد كه در ميان انبياي ديگر، نادر است. به طور كلي خداوند به ايشان، سه منبع قدرت مال و علم و حكومت را عطا فرموده و نيروهاي آسماني و زميني دور از دسترس همگان، كه همان باد و جنيان هستند را در اختيار ايشان قرار داد.
كليد واژه‌: سليمان= پر از سلامتي . 2- قرآن = كتاب آسمان مسلمانان.
اينكه آن حضرت با داشتن چنين قدرت هايي، از وظايف الهي خود باز نماند و شيطان نتوانست تا آخر عمر، او را اغوا نمايد، به دليل برخورداري از فضايل اخلاقي بسيار است. اين فضايل كه خداوند نيز در قرآن از آنها ياد ميكند (نعم العبد و اواب و …)، باعث شد تا هيچگاه از هدف والاي خود (هدايت)، كه همان هدف تمامي پيامبران الهي ميباشد، دور نشود و همچنان در طول زندگاني، سير صعودي به سوي پروردگار جهانيان داشته باشد.
اين پايان نامه، متشكل از سه بخش ميباشد. در بخش اول نگاهي به زندگاني آن حضرت مي اندازيم. ابتدا كمي با پدر او آشنا مي شويم. بعد از آن به خصوصيات خلقي و خلقي آن حضرت مي پردازيم و در آخر، از منظر عهدين به آن حضرت مي نگريم و نگاه عهدين به آن حضرت را نقد مي كنيم.
در بخش دوم، از منظر قرآن به حضرت سليمان عليه السلام مي نگريم و به تفسير آياتي كه در مورد آن ميباشد مي پردازيم. در آخر شبهاتي چند در مورد اين آيات را آورده به آنها جواب مي دهيم.
در بخش سوم كه آخرين بخش است، رواياتي كه در مورد حضرت سليمان عليه السلام است را آورده‌ايم.
در آخر اميد آن دارم كه اين تحقيق بتواند، خصوصياتي را كه انسان بايد دارا باشد تا به كمال الهي برسد، را بر ما بشناساند و خواننده را در رسيدن به قرب الهي كمك نمايد. انشاء ا……………………
چكيده
حضرت سليمان عليه السلام يكي از انبياي مقرب درگاه الهي ميباشد. آن حضرت مانند پدر بزرگوارشان حضرت داود عليه السلام داراي خصوصيات اخلاقي بودند كه توانستند بدان وسيله به درجات رفيع قرب الهي نائل آيند. نعم العبد بودن، اوابيت، خلق نيكو، شكر‌گذاري براي نعمات الهي و كفران نعمت ننمودن و …، از خصائصي است كه به ايشان سير صعودي داد. اما از نظر عهدين، آن خلق عظيم كه ما به او نسبت مي دهيم كاملاً بي اساس و بيهوده است. عهدين، نسبت هاي ناروا و بي جايي به ايشان ميدهد كه البته در كتب اسلامي با ادله قوي، اين تهمت ها از دامان پاك آن حضرت و پدر و مادر بزرگوارش، پاك ميشود. در قرآن كه كتاب الهي، مسلمانان است، آيات فراواني در مورد حضرت سليمان، آورده شده و تفاسير بسياري بر آن نوشته شده است. اين آيات نشان دهنده آن است كه حضرتش، قدرت هاي فراواني در اختيار داشتند اما اين قدرت ها، ايشان را از مسير تمامي پيامبران الهي، جدا نكرد، بلكه به كمك آنها توانست همگان (از جمله ملكه سبا) را به سوي حق راهنمايي كند. در مورد آيات قرآن، بهانه جويان، شبهاتي آفريده اند كه البته عالمان اسلامي به تمامي آنها جواب محكم داده اند. در مورد حضرت سليمان عليه السلام روايات فراواني نيز آورده شده است كه يقين ما را درباره سرشت پاك آن حضرت دو چندان مي نمايد…………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است