عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود پروژه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پروژه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران
جغرافیای طبیعی ایران………………………
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران…….
ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)……
حکومت هخامنشی…………………………….
دوره سلوکیها و اشکانیان……………………
دوره ساسانیان…………………………….
ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)..
ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان
ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها…….
ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت…
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)………….
اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت………..
دوران صفویه‌ها…………………………….
حکمرانان زند……………………………..
قاجاریه………………………………….
وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری………..
اختیارات پادشاه…………………………..
صدر اعظم یا وزیر اعظم……………………..
قوانین…………………………………..
مجازات‌ها…………………………………
نهضت مشروطیت……………………………..
دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی…..
نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن…………………
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی……………
عنوان مطلب از طرف مجلس…………………….
در شرایط تشکیل مجلس سنا……………………
حقوق ملت ایران……………………………
قوای مملکت……………………………….
حقوق اعضای مجلسی………………………….
حقوق سلطنت ایران………………………….
راجع به وزراء ……………………………
اقتدارات محاکمات………………………….
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت……
عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت………….
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت………….
خاندان پهلوی و دین اسلام……………………
سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد……………
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………
کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی………………..
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………..
فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران
کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است………….
حکومت یک تن………………………………
حکومت عده‌ای معدود…………………………
حکومت عده‌ای بیشمار………………………..
تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو…………..
نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت……………….
نتیجه……………………………………
کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است…………..
فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران………..
ایمان به خدای یکتا- (توحید)………………..
ایمان به وحی الهی- (نبوت)………………….
ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)………………………………………..
ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)…
ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)……….
کرامت انسان و ارزش والای انسان………………
فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت مطلق از آن خداوند است……………….
نتیجه فصل………………………………..
فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
اول- مفهوم……………………………….
حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است……………
اراده عمومی در کشورهای غربی………………..
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
نتیجه……………………………………
دوم- اعمال حاکمیت ملی……………………..
رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران…..
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی……….
رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی….
اول- راه انتخابات…………………………
انتخابات ریاست جمهوری……………………..
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری……………
انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری……………
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری……………
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی………..
انتخابات مجلس خبرگان………………………
دوم- راه رفراندم………………………….
فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران…….
نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی……….
نتیجه……………………………………
فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت
کلیات……………………………………
تساوی حقوق افراد………………………….
مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات…
منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره………….
آزادی احزاب و اجتماعات…………………….
حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره
منع دستگیری و توقیف افراد………………….
حق دادخواهی، حق داشتن وکیل…………………
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار…………..
علنی بودن محاکمات…………………………
فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران……….
اول- کلیات……………………………….
مقدمه……………………………………
تولد دولت اسلامی…………………………..
تشیع چگونه پیدا شد؟……………………….
شیعه چگونه بوجود آمد؟……………………..
«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»………………..
دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
نگاه کلی
فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی
1. جغرافیای طبیعی ایران
مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و…. تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.
2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).
کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.
نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.
3. نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران
کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.
آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ….، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..
چه می‌توان نگران آینده بود؟
4. بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و….. که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.
که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود…………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است