دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

خصوصيات حسابداري شهـرداري ها
فهرست مطالب
فصـل اول
خصوصیات حسابداری شهـرداری ها
روش حسـابداری
روش نگهـداری حسـاب
حسـاب اختصـاصـی
بـودجـه
تهیـه و تنظیـم بودجه
تصویب بودجه
اجـرای بودجـه
تفــریغ‎ بودجـه
طبقـه بندی بودجـه
فصـل دوم
تعــاریف سال مالی شهرداری
دوره عمل بودجه
اعتـبار
تعهـد
تسجیل
حواله
كد
حسابهای عمومی ( با مانده بدهكــار)
اسناد دریافتی
حسابهای عمومی ( با ماندة بستانكار)
بستانكارن
بانك
صنـدوق
پیش پرداخت و علی الحسـاب
تعریف تنخواه گــردان
انواع تنخواه گــردان
تنخواه گـردان حسابداری
واگذاری تنخواه گردان حسابداری
پرداخت سایر هزینه ها
كاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری
پرداختی بابت كاهش تنخواه
واریز تنخواه گردان حسابداری
تأمین اعتبار
فصـل سـوم
طبقه بندی عملیات
طبقه بندی هزینة هــا
انــواع درآمد
وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار
طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری
فصل چهارم
دارائیهای جاری
دارائی های ثابت
اموال اختصاصی شهرداری
اموال عمـومی شهری
ملاك اصلی تشخیص اموال غیر منقول
بدهی های جــاری
فصل پنجم
عملیات مربوط به بستن حسابها در شهرداری
بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
برنامه مالی و اداری
بستن حساب تنخواه گردان حسابداری
تعدیلات یا اصــلاحات
بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای)
بستن حساب های موقت در پایان دوره
گزارشها و یا صورتحساب های مالی
صورتحساب مازاد
صورتحساب ترازنامه
صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانك
منابع و ماخذ

فرمت : WORD  | صفحات:75

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد