دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی

دانلود پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی

خط تولید رب گوجه فرنگی

عمليات سورتينگ شامل تميز كردن، درجه بندي وجداسازي مواد ناپسند(گوجه فرنگي هاي كپك زده، فاسد، نارس، آفت زده، له شده وهمچنين ناخالصي هايي مثل برگ ودمچه گوجه و… ) است.براي توليد رب با كيفيت خوب،گوجه فرنگي بايد قرمز بوده (سبز يازرد نباشد ) يكنواختي رنگ،پوسيده نبودن ونداشتن آلودگي نيز بايستي مدنظر قرار گيرد.گوجه فرنگي ها پس از شستشو وارد نوار Sorting مي شوند.اين نواربه عرض 90-60 سانتيمتر وطول آن12- 6 متر مي باشدواز از لوله هاي آلومينيوم ويا فلز لعاب دار تشكيل شده است وساخت آن طوري است كه ضمن حركت انتقالي ، حركت چرخشي انجام مي دهندو از زير آبفشانها عبور مي نمايند.ساختمان آبفشانها يا نازلها طوري است كه فشار آب را بالا مي برد واين عمل باعث مي شود كه گوجه فرنگي كاملاً شسته شودوتمام مواد خارجي چسبيده به آن جدا شده وچنانچه داراي ترك باشد داخل تركها شسته شوند.ظرفيت خط سورت معمولاً پنج برابر ظرفيت ديگهاي تغليظ كننده بايد باشد.سرعت نوار نقاله معمولاً 6 متردردقيقه است.در طرفين نوار سورت كارگران به لكه گيري وجور كردن مي پردازندو قسمتهاي لهيده يا سبز ومواد خارجي در صورت وجود گرفته وخارج مي شود.هر چه عمل Sorting با دقت بالاتري انجام شود محصول نهايي داراي كيفيت مطلوبتري خوهد بود،زيرا در صورتيكه اگر برخي از موادناپسند از گوجه جدا نشوند باعث ايجاد معايبي در رب خواهند شد براي مثال چنانچه گوجه هاي خراب ونارس از گوجه ورودي جدا نشوند باعث سياه شدن رنگ محصول نهايي (رب) خوهند شد.

فهرست مطالب :

خط توليد رب گوجه فرنگي
1) دريافت گوجه فرنگي
2)حوضچه شستشو
الف)حوضچه شستشوي 1
ب)حوضچه شستشوي 2
3)بازرسي وجور كردن : (Sorting )
4) خردكن : (Crushing )
5) قيف خردكن
6) پري هيتر:Pre Heating) (
7) صافي
8) مخزن ذخيره آب گوجه فرنگي
9) تغليظ كننده ها :Batch,Continuse) )
انواع تغليظ كننده ها
الف)تغليظ به روش نا پيوسته :Batch) (
ب)تغليظ به روش پيوسته:Continouse) (
10) پاستوريزاتور
11) فيلر : (پركن)
12) دربندي
13) پاستوريزاتور ثانويه (اصلي)
14) كد زني
15) اتيكت زني
16) بسته بندي
17) انبارمحصول
ويژگيهاي مواد اوليه مصرفي
ويژگيهاي استاندارد رب گوجه فرنگي
1)رنگ
2)طعم
3)مواد خارجي
4)ذرات سياهرنگ
5)دانه وپوست
6)نمك
7)مواد جامد محلول درآب
8)جانداران ميكروسكوپي
9)فلزات
10)پري
11)pH
12)ناخالصيهاي معدني
13)حشرات
ويژگيهاي بسته بندي
نشانه گذاري
واحد آزمايشگاه و كنترل كيفيت
آزمايشات تعيين كيفيت رب
الف)آزمايشهاي فيزيكي
ب )آزمايشات شيميايي
ج)آزمايشات ميكروبي

خط توليد رب گوجه فرنگي:

مهمترين عامل در توليد يك محصول با كيفيت بالا، شستشوي كامل گوجه فرنگي با آب تميز وسالم مي باشد دستگاههاي شستشو مختلف مي باشد ولي معمول ترين وبهترين نوع آن سيستمي است كه هم اكنون در اكثر كارخانجات ايران متداول است ومورد استفاده قرار مي گيرد.

1) دريافت گوجه فرنگي

2) حوضچه شستشو 1و2

3) بازرسي وجوركردن ( Sorting)

4) خردكن(Crushing)

5)قيف خردكن

6) پري هيتر ( Pre Heating)

7)صافي دومرحله اي

8) مخزن ذخيره آب گوجه فرنگي

9)تغليظ كننده ها ( Batch ,Continouse )

10)مخزن نمك زني

11)پاستوريزاتور

12)پر  كردن داخل قوطي ( Filling )

13)دربندي ( Seaming)

14)تونل پخت يا پاستوريزاتور ثانويه

15)بسته بندي

16)انبار

17)بازار مصرف

1) دريافت گوجه فرنگي :

در جعبه هاي ويژه اي كه بين 10تا 25كيلوگرم گنجايش دارد،منتقل مي گردد.هر چه فاصله مزرعه تا كارخانه كوتاهتر باشد،آلودگي وكپك زدگي آن كاهش يافته،در نهايت محصولي بهترازنظر طعم،رنگ ومواد مغذي عرضه مي گردد.

2)حوضچه شستشو:جنس اين حوضچه ها از فولاد ضد زنگ يا تانكها ي فلز كاملاً گالوانيزه بمنظور جلوگيري از سياه شدن محصول بر اثر تماس با آهن وزنگ زدگي است.

الف)حوضچه شستشوي 1 :

در اين مرحله معمولاً براي شستشو از حوضچه هاي نيمه استوانه ويا مكعبي شكل استفاده مي شود كه دركف آنها معمولاً يك توري مشبكي قرار دارد.علاوه براين      لوله هايي براي تزريق هواي فشرده بداخل آب حوض طراحي شده است.بنابراين   گوجه ها زماني كه داخل حوض ريخته مي شوند فشار ناشي از هوا باعث غوطه ور شدن آنها وبه هم سائيده شدن آنها مي گردد در نتيجه عمليات تميز كردن به نحو مطلوبترو مؤثرتري انجام خواهد گرفت.

ب)حوضچه شستشوي 2 :

سپس گوجه ها وارد اين حوضچه مي شوند.در اين حوضچه علاوه بر تميز شدن محصول ميزان بار گوجه فرنگي وارد شده به داخل سالن تنظيم مي گردد.          گوجه فرنگي ها از اين حوضچه توسط نوار نقاله يا الواتور خارج شده وبا عبور از زير دوشهاي آب عمليات شستشوي آنها كامل ميشود تا عمل سورت و لكه گيري روي آنها انجام شود.

3)بازرسي وجور كردن : (Sorting )

عمليات سورتينگ شامل تميز كردن، درجه بندي وجداسازي مواد ناپسند(گوجه فرنگي هاي كپك زده، فاسد، نارس، آفت زده، له شده وهمچنين ناخالصي هايي مثل برگ ودمچه گوجه و… ) است.براي توليد رب با كيفيت خوب،گوجه فرنگي بايد قرمز بوده (سبز يازرد نباشد ) يكنواختي رنگ،پوسيده نبودن ونداشتن آلودگي نيز بايستي مدنظر قرار گيرد.گوجه فرنگي ها پس از شستشو وارد نوار Sorting مي شوند.اين نواربه عرض 90-60 سانتيمتر وطول آن12- 6 متر مي باشدواز از لوله هاي آلومينيوم ويا فلز لعاب دار تشكيل شده است وساخت آن طوري است كه ضمن حركت انتقالي ، حركت چرخشي انجام مي دهندو از زير آبفشانها عبور مي نمايند.ساختمان آبفشانها يا نازلها طوري است كه فشار آب را بالا مي برد واين عمل باعث مي شود كه گوجه فرنگي كاملاً شسته شودوتمام مواد خارجي چسبيده به آن جدا شده وچنانچه داراي ترك باشد داخل تركها شسته شوند.ظرفيت خط سورت معمولاً پنج برابر ظرفيت ديگهاي تغليظ كننده بايد باشد.سرعت نوار نقاله معمولاً 6 متردردقيقه است.در طرفين نوار سورت كارگران به لكه گيري وجور كردن مي پردازندو قسمتهاي لهيده يا سبز ومواد خارجي در صورت وجود گرفته وخارج مي شود.هر چه عمل Sorting با دقت بالاتري انجام شود محصول نهايي داراي كيفيت مطلوبتري خوهد بود،زيرا در صورتيكه اگر برخي از موادناپسند از گوجه جدا نشوند باعث ايجاد معايبي در رب خواهند شد براي مثال چنانچه گوجه هاي خراب ونارس از گوجه ورودي جدا نشوند باعث سياه شدن رنگ محصول نهايي (رب) خوهند شد.

نكات مهم در موردقسمت Sorting :

الف) تعداد افراد مسئول اين قسمت بايد حداقل 8 نفرباشد.

ب) افراد مسئول بايستي از بين افراد باهوش انتخاب شوندو ترتيبي اتخاذ شود كه بيش ازچهار ساعت مداوم به كار مشغول نباشند.

ج) كافي بودن روشنايي در محل ميز سورتينگ كه حداقل روشنايي بايد150- 50 فوت كندل شمع باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 29

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

 

دانلود پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد