هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » لیست » پروژه » خط تولید و شرکتها » دانلود پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی
دانلود پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی

دانلود پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی

دانلود پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی

خط تولید رب گوجه فرنگی

عملیات سورتینگ شامل تمیز کردن، درجه بندی وجداسازی مواد ناپسند(گوجه فرنگی های کپک زده، فاسد، نارس، آفت زده، له شده وهمچنین ناخالصی هایی مثل برگ ودمچه گوجه و… ) است.برای تولید رب با کیفیت خوب،گوجه فرنگی باید قرمز بوده (سبز یازرد نباشد ) یکنواختی رنگ،پوسیده نبودن ونداشتن آلودگی نیز بایستی مدنظر قرار گیرد.گوجه فرنگی ها پس از شستشو وارد نوار Sorting می شوند.این نواربه عرض ۹۰-۶۰ سانتیمتر وطول آن۱۲- ۶ متر می باشدواز از لوله های آلومینیوم ویا فلز لعاب دار تشکیل شده است وساخت آن طوری است که ضمن حرکت انتقالی ، حرکت چرخشی انجام می دهندو از زیر آبفشانها عبور می نمایند.ساختمان آبفشانها یا نازلها طوری است که فشار آب را بالا می برد واین عمل باعث می شود که گوجه فرنگی کاملاً شسته شودوتمام مواد خارجی چسبیده به آن جدا شده وچنانچه دارای ترک باشد داخل ترکها شسته شوند.ظرفیت خط سورت معمولاً پنج برابر ظرفیت دیگهای تغلیظ کننده باید باشد.سرعت نوار نقاله معمولاً ۶ متردردقیقه است.در طرفین نوار سورت کارگران به لکه گیری وجور کردن می پردازندو قسمتهای لهیده یا سبز ومواد خارجی در صورت وجود گرفته وخارج می شود.هر چه عمل Sorting با دقت بالاتری انجام شود محصول نهایی دارای کیفیت مطلوبتری خوهد بود،زیرا در صورتیکه اگر برخی از موادناپسند از گوجه جدا نشوند باعث ایجاد معایبی در رب خواهند شد برای مثال چنانچه گوجه های خراب ونارس از گوجه ورودی جدا نشوند باعث سیاه شدن رنگ محصول نهایی (رب) خوهند شد.

فهرست مطالب :

خط تولید رب گوجه فرنگی
۱) دریافت گوجه فرنگی
۲)حوضچه شستشو
الف)حوضچه شستشوی ۱
ب)حوضچه شستشوی ۲
۳)بازرسی وجور کردن : (Sorting )
۴) خردکن : (Crushing )
۵) قیف خردکن
۶) پری هیتر:Pre Heating) (
۷) صافی
۸) مخزن ذخیره آب گوجه فرنگی
۹) تغلیظ کننده ها :Batch,Continuse) )
انواع تغلیظ کننده ها
الف)تغلیظ به روش نا پیوسته :Batch) (
ب)تغلیظ به روش پیوسته:Continouse) (
۱۰) پاستوریزاتور
۱۱) فیلر : (پرکن)
۱۲) دربندی
۱۳) پاستوریزاتور ثانویه (اصلی)
۱۴) کد زنی
۱۵) اتیکت زنی
۱۶) بسته بندی
۱۷) انبارمحصول
ویژگیهای مواد اولیه مصرفی
ویژگیهای استاندارد رب گوجه فرنگی
۱)رنگ
۲)طعم
۳)مواد خارجی
۴)ذرات سیاهرنگ
۵)دانه وپوست
۶)نمک
۷)مواد جامد محلول درآب
۸)جانداران میکروسکوپی
۹)فلزات
۱۰)پری
۱۱)pH
۱۲)ناخالصیهای معدنی
۱۳)حشرات
ویژگیهای بسته بندی
نشانه گذاری
واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت
آزمایشات تعیین کیفیت رب
الف)آزمایشهای فیزیکی
ب )آزمایشات شیمیایی
ج)آزمایشات میکروبی

خط تولید رب گوجه فرنگی:

مهمترین عامل در تولید یک محصول با کیفیت بالا، شستشوی کامل گوجه فرنگی با آب تمیز وسالم می باشد دستگاههای شستشو مختلف می باشد ولی معمول ترین وبهترین نوع آن سیستمی است که هم اکنون در اکثر کارخانجات ایران متداول است ومورد استفاده قرار می گیرد.

۱) دریافت گوجه فرنگی

۲) حوضچه شستشو ۱و۲

۳) بازرسی وجورکردن ( Sorting)

۴) خردکن(Crushing)

۵)قیف خردکن

۶) پری هیتر ( Pre Heating)

۷)صافی دومرحله ای

۸) مخزن ذخیره آب گوجه فرنگی

۹)تغلیظ کننده ها ( Batch ,Continouse )

۱۰)مخزن نمک زنی

۱۱)پاستوریزاتور

۱۲)پر  کردن داخل قوطی ( Filling )

۱۳)دربندی ( Seaming)

۱۴)تونل پخت یا پاستوریزاتور ثانویه

۱۵)بسته بندی

۱۶)انبار

۱۷)بازار مصرف

۱) دریافت گوجه فرنگی :

در جعبه های ویژه ای که بین ۱۰تا ۲۵کیلوگرم گنجایش دارد،منتقل می گردد.هر چه فاصله مزرعه تا کارخانه کوتاهتر باشد،آلودگی وکپک زدگی آن کاهش یافته،در نهایت محصولی بهترازنظر طعم،رنگ ومواد مغذی عرضه می گردد.

۲)حوضچه شستشو:جنس این حوضچه ها از فولاد ضد زنگ یا تانکها ی فلز کاملاً گالوانیزه بمنظور جلوگیری از سیاه شدن محصول بر اثر تماس با آهن وزنگ زدگی است.

الف)حوضچه شستشوی ۱ :

در این مرحله معمولاً برای شستشو از حوضچه های نیمه استوانه ویا مکعبی شکل استفاده می شود که درکف آنها معمولاً یک توری مشبکی قرار دارد.علاوه براین      لوله هایی برای تزریق هوای فشرده بداخل آب حوض طراحی شده است.بنابراین   گوجه ها زمانی که داخل حوض ریخته می شوند فشار ناشی از هوا باعث غوطه ور شدن آنها وبه هم سائیده شدن آنها می گردد در نتیجه عملیات تمیز کردن به نحو مطلوبترو مؤثرتری انجام خواهد گرفت.

ب)حوضچه شستشوی ۲ :

سپس گوجه ها وارد این حوضچه می شوند.در این حوضچه علاوه بر تمیز شدن محصول میزان بار گوجه فرنگی وارد شده به داخل سالن تنظیم می گردد.          گوجه فرنگی ها از این حوضچه توسط نوار نقاله یا الواتور خارج شده وبا عبور از زیر دوشهای آب عملیات شستشوی آنها کامل میشود تا عمل سورت و لکه گیری روی آنها انجام شود.

۳)بازرسی وجور کردن : (Sorting )

عملیات سورتینگ شامل تمیز کردن، درجه بندی وجداسازی مواد ناپسند(گوجه فرنگی های کپک زده، فاسد، نارس، آفت زده، له شده وهمچنین ناخالصی هایی مثل برگ ودمچه گوجه و… ) است.برای تولید رب با کیفیت خوب،گوجه فرنگی باید قرمز بوده (سبز یازرد نباشد ) یکنواختی رنگ،پوسیده نبودن ونداشتن آلودگی نیز بایستی مدنظر قرار گیرد.گوجه فرنگی ها پس از شستشو وارد نوار Sorting می شوند.این نواربه عرض ۹۰-۶۰ سانتیمتر وطول آن۱۲- ۶ متر می باشدواز از لوله های آلومینیوم ویا فلز لعاب دار تشکیل شده است وساخت آن طوری است که ضمن حرکت انتقالی ، حرکت چرخشی انجام می دهندو از زیر آبفشانها عبور می نمایند.ساختمان آبفشانها یا نازلها طوری است که فشار آب را بالا می برد واین عمل باعث می شود که گوجه فرنگی کاملاً شسته شودوتمام مواد خارجی چسبیده به آن جدا شده وچنانچه دارای ترک باشد داخل ترکها شسته شوند.ظرفیت خط سورت معمولاً پنج برابر ظرفیت دیگهای تغلیظ کننده باید باشد.سرعت نوار نقاله معمولاً ۶ متردردقیقه است.در طرفین نوار سورت کارگران به لکه گیری وجور کردن می پردازندو قسمتهای لهیده یا سبز ومواد خارجی در صورت وجود گرفته وخارج می شود.هر چه عمل Sorting با دقت بالاتری انجام شود محصول نهایی دارای کیفیت مطلوبتری خوهد بود،زیرا در صورتیکه اگر برخی از موادناپسند از گوجه جدا نشوند باعث ایجاد معایبی در رب خواهند شد برای مثال چنانچه گوجه های خراب ونارس از گوجه ورودی جدا نشوند باعث سیاه شدن رنگ محصول نهایی (رب) خوهند شد.

نکات مهم در موردقسمت Sorting :

الف) تعداد افراد مسئول این قسمت باید حداقل ۸ نفرباشد.

ب) افراد مسئول بایستی از بین افراد باهوش انتخاب شوندو ترتیبی اتخاذ شود که بیش ازچهار ساعت مداوم به کار مشغول نباشند.

ج) کافی بودن روشنایی در محل میز سورتینگ که حداقل روشنایی باید۱۵۰- ۵۰ فوت کندل شمع باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۹

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است